Lisäarvojen ja -palvelujen tuottaminen

Kiertotalouden toteutuminen vaatii uudenlaisia liiketoimintamalleja, joissa raaka-aineista valmistetun uuden tuotteen valmistus ja uuden tuotteen myynti eivät ole ensisijainen tavoite. Palveluliiketoiminta, elinkaariajattelu ja lisäarvojen tuottaminen ovat kiertotaloudelle keskeisiä teemoja. Tällä sivulla on näihin teemoihin liittyvää oppimateriaalia, joka on suunnattu erityisesti meriteollisuuden, satamien ja meriliikenteeseen liittyvien toimialojen tarpeisiin.

• Powerpointesitys ja luentomuistiinpanot aiheesta “Lisäarvojen ja palvelujen tuottaminen meriklusterin markkinatilanteissa, tulevaisuuden näkymissä ja arvonlisäyksessä
Kahoot -kysely palveluliiketoiminnasta ja lisäarvoista Suomen meriklusterissa. Kysely löytyy Kahootista myös hakusanoilla #lisäarvo #palvelutalous # palvelut #kiertotalous #meriklusteri.
Vinkkilista soveltuvaan kirjallisuuteen ja lisämateriaaliin
oppimistehtäviä
•  Miksi palvelutalous ja digitalisaatio ovat kiertotalouden ja meriklusterin näkökulmasta tärkeitä? Katso tästä Palvelut, kiertotalous ja meriklusteri -video.