Ympäristövaikutukset ja energiatehokkuus

Kiertotaloudessa pyritään edistämään sekä taloudellista liiketoimintaa että kestävää kehitystä. Tavoitteena on minimoida materiaalien käytön ympäristövaikutukset, ja edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Tältä sivulta löydät näihin teemoihin liittyvää oppimateriaalia. Materiaali on suunnattu erityisesti meriteollisuuden, satamien ja meriliikenteeseen liittyvien toimialojen tarpeisiin.

• Powerpointesitys ja luentomuistiinpanot aiheesta “Meriliikenteen ympäristövaikutukset”
Kahoot -kysely meriliikenteen ympäristövaikutuksista. Kysely löytyy Kahootista myös hakusanoilla #meriliikenne ja #ympäristövaikutukset
• Soveltuvat kirjallisuus- ja materiaalivinkit meriliikenteen energiatehokkuudesta ja ympäristövaikutuksista.
Oppimistehtäväideoita