Ladataan...

KULTVAn turvallisemman tilan periaatteet

KULTVAn turvallisemman tilan periaatteet

KULTVA noudattaa tapahtumissaan turvallisemman tilan periaatteita, jotka on kuvattu alla. Pyrimme periaatteilla helpottamaan kaikkien osallistumista tapahtumiin ja niissä käytäviin keskusteluihin. Ajatuksemme on, että turvallisemman tilan periaatteet parhaimmillaan mahdollistavat rohkean ja ennakkoluulottoman keskustelun sekä kannustavat kokeilemaan erilaisia ajatuksia ja työskentelytapoja. Ennen kaikkea ne antavat raamit epäasialliseen ja syrjivään käytökseen puuttumiseen. 

Lähtökohtamme on olettaa toisistamme hyvää. Tiedostamme, että iso osa syrjinnästä on tahatonta tai institutionaalista. KULTVA pyrkii toiminnallaan vähentämään myös tällaista syrjintää osana turvallisemman tilan rakentamista. 

Kunnioitamme toisiamme ja otamme toiset huomioon

Olemme kaikki erilaisia; meillä on erilaiset taustat, mieltymykset ja elämäntilanteet. Kohtaamme toisemme avoimesti ja kunnioitamme erilaisuutta sekä itsemääräämisoikeutta. Olemme huomaavaisia kommentoidessamme, ja kuuntelemme muiden näkemyksiä. Emme mene henkilökohtaisuuksiin. Otamme muut huomioon myös ajankäytössä; pidämme kiinni sovituista aikatauluista emmekä vie omilla puheenvuoroillamme tilaa siten, että se vie kohtuuttomasti muiden mahdollisuuksia osallistua.

Vältämme olettamasta

Teemme helposti oletuksia esimerkiksi ihmisten sukupuolesta, seksuaalisuudesta, toimintakyvystä tai taustasta. Oletukset eivät kuitenkaan ole tietoa. Kannustamme kysymään ennemmin kuin olettamaan. Annamme ihmiselle mahdollisuuden kertoa itse itsestään, ja käytämme henkilöistä esimerkiksi heidän itse käyttämiään nimiä ja pronomineja. KULTVA kannustaa myös tiedostamaan oman sosiaalisen asemansa ja olettamuksensa erilaisissa tilanteissa.

Annamme tilaa kaikille puhua, toimia ja olla

Annamme tilaa niin verbaalisesti kuin fyysisesti. Annamme tilaa kaikille osallistua keskusteluun ja toimintaan, mutta jokainen saa osallistua omalla tavallaan – myös olemalla hiljaa. Emme jyrää muiden mielipiteitä, ja jätämme tilaa erilaisille puheenvuoroille ja näkemyksille. Puhumme kunnioittavasti sensitiivisistä aiheista, sillä emme voi tietää miten henkilökohtaisia aiheet ovat muille osallistujille. Tapahtumissamme vallitsee kehorauha; emme koske toisia ilman lupaa emmekä kommentoi toisten kehoja.

Puutumme häiritsevään ja syrjivään käytökseen

Emme hyväksy kenenkään häirintää sanallisesti, koskettamalla tai tuijottamalla. Mikäli huomaamme rasistista, seksististä, homo- tai transfobista tai muuten häiritsevää, syrjivää tai epäasiallista käytöstä, puutumme tilanteeseen.

Turvallisempi tila tehdään yhdessä

Otamme kaikki vastuullemme turvallisemman tilan rakentamisen. Aidosti turvallisessa tilassa on myös turvallista tehdä virheitä, sillä kukaan ei voi tietää kaikkea. Siksi rakentavan palautteen antaminen on tärkeää. Jos saat palautetta toiminnastasi, pyri ottamaan se vastaan kunnioittavasti ja tarvittaessa muuttamaan toimintaasi.

Mikäli koet tai huomaat KULTVAn tapahtumassa syrjintää tai epäasiallista käytöstä, voit kertoa asiasta tapahtumassa nimetylle häirintäyhdyshenkilölle tai KULTVAn häirintäyhdyshenkilölle: Elina Laine elina.a.laine@utu.fi