Ladataan...

Manifesto

KULTVA: Manifesti

KULTVA on vuonna 2014 Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitokselle perustettu tutkimusverkosto, jonka parissa toimivia opiskelijoita ja tutkijoita yhdistävät kiinnostukset kulttuurin ja vuorovaikutuksen kysymyksiin.

Verkoston arvoihin kuuluvat yhteisöllisyys ja kannustus sekä luovan ja kriittisen tutkimuksen tukeminen. KULTVAn toimintaa määrittää teemojen elävyys verkoston parissa toimivien tutkijoiden ja opiskelijoiden kiinnostuksen kohteiden mukaan. Viime aikoina KULTVAn tutkijat ovat osallistuneet keskusteluihin esimerkiksi terveydestä ja hyvinvoinnista, työelämästä, poliittisesta osallistumisesta, sukupuolesta ja seksuaalisuudesta sekä rasismista ja rodullistamisesta.

Tutkijaverkoston toimintaa ohjaavat keskeiset tavoitteet ovat seuraavat:

  • KULTVA sitoutuu toiminnassaan menetelmälliseen ja teoreettiseen moninaisuuteen ja sen keskeisenä tavoitteena on uusien näkökulmien ja keskustelujen avaaminen.
  • KULTVA tähtää toiminnassaan hierarkioiden purkamiseen ja eri uravaiheiden tutkijoiden yhteentuomiseen. KULTVA toimii myös yhteistyöverkostona opiskelijoille ja tutkijoille. Verkosto pyrkii tarjoamaan opiskelijoille tukea opinnäytetöissä ja järjestää myös opiskelijoille tilaisuuksia omien opinnäytteidensä esittelemiseen.
  • KULTVAn fokus on sosiaalitieteissä, mutta keskeisenä toimintaa määrittävänä periaatteena on tieteidenvälisen dialogin edistäminen ja tieteenalojen ja tiedekuntien rajat ylittävä yhteistyö. Siten KULTVA toimii aktiivisesti yhteistyössä esimerkiksi politiikantutkijoiden ja humanististen alojen tutkijoiden kanssa kutsuen mukaan keskusteluun toimijoita eri oppiaineista ja tieteenaloilta.