Crime, drugs & alcohol – eli miten nuoriso koukutetaan lainvalmisteluun 

Kirjoittaja: István Rytkönen, kollaasi: Anniina Laitakari Syksyllä 2023 käynnistynyt tiedekasvatushanke ”Kuka säätää?” on edennyt ensimmäiseen testivaiheeseen, eli simulaatiota kehitetään nyt yhdessä oppilaiden kanssa. Suomen kulttuurirahaston Tiedekasvatus-apurahalla toteutettava hanke kohdennetaan ensisijaisesti peruskoulun 9.-luokkalaisille, ja hankkeen tärkein päämäärä on luoda nuorille käsitys osallistumismahdollisuuksista lainvalmisteluun. Tutkitun tiedon rooli politiikassa ja lainvalmistelun tutkimuksen merkitys tulevat myös tutuksi. ”Eikö tässä…

Lainvalmistelupapereiden digitalisoinnin hauskat haasteet

Projektitutkijamme Marjaana Sjölund kirjoitti Turun yliopiston blogiin vanhojen lainvalmistelupapereiden digitalisoinnista ja siihen liittyvistä haasteista. Jutusta selviää mm. se, miten ankat liittyvät hänen työnkuvaansa… Juttuun pääset klikkaamalla tästä! Kuva: Anniina Laitakari

Kansalaisaloitteet raukeavat vaalikauden päättyessä – onko muutokselle tarvetta? 

Kirjoittaja: Jonas Lund Kansalaisaloite-instituutio on ollut Suomessa nyt kymmenen vuotta käytössä. Se on saavuttanut suurta suosiota keinona tuoda puoluepolitiikan ulkopuolisia asioita eduskunnan käsittelyyn ja laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Vaikka kansalaisaloitteista onkin eduskunnassa hyväksytty (muutettuna tai muuttamattomana) vain muutamia, on järjestelmä kuitenkin merkittävä suoran demokratian väline. Kansalaisaloitejärjestelmä ei kuitenkaan ole täydellinen, ja tarkastelenkin tässä kirjoituksessa erästä ongelmaa,…

Lausuntokierroksen lyhyys huolestuttaa

Viime viikkoina on julkisessa keskustelussa noussut esiin hallituksen esitys eräiden indekseihin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista ja siihen liittyvä lausuntokierros. Lausuntokierroksessa huomiota on herättänyt sen lyhyys: lausuntopyyntö on annettu 15.9. ja vastauksia odotetaan viimeistään 24.9. Tämä jättää lausunnon laatimiselle aikaa kymmenen päivää, johon kuuluu kaksi viikonloppua. Säädösvalmistelun kuulemisohjeen mukaan ”säädösehdotuksista pyydettävien kirjallisten lausuntojen antamiseen varataan…

Kaivosmineraaliveroa koskevaan hankkeeseen osallistuminen – HE 281/2022 vp

Tarkastelun kohteena on yksittäinen lakihanke nimeltään “hallituksen esitys eduskunnalle kaivosmineraaliveroa koskevaksi lainsäädännöksi”, diaarinumero HE 281/2022 vp. Tässä hankkeessa on pyritty säätämään Suomessa louhittuihin, kaivoslaissa tarkoitettuihin kaivosmineraaleihin kohdistuvasta verosta. Verovelvollinen olisi kaivostoiminnan harjoittaja eli kaivosmineraalin louhija, yleensä siis kaivosyhtiö. Lakihankkeeseen on saatu mukavasti lausuntoja eri sidosryhmiltä lausuntokierroksen aikana. Lisäksi eduskuntakäsittelyn aikana on kerätty vielä runsaasti asiantuntijalausuntoja…

SILE-hanke: Lakitutka oikeudellisen tiedon lähteenä

SILE pyrkii edistämään vastuullista lainsäädäntöä, joka ottaa huomioon hiljaisten toimijoiden aseman, hyvinvoinnin ja oikeudet (SILE tulee sanoista silent agents affected by legislation). Hiljaisilla tarkoitamme kaikkia, jotka ovat syrjässä itseään koskevien lakien valmistelusta. Tutustu SILE-hankkeen blogiin, jossa muun muassa Oona Alitalo on kirjoittanut Lakitutkasta oikeudellisen tiedon lähteenä.