Tietoa Lakitutkasta

Eduskunta hyväksyy joka vuosi satoja hallituksen esityksiä laiksi. Säädettyjen lakien taustalla on useita valmisteluvaiheita, joiden aikana tuotetaan valtava määrä asiakirjoja. Lakiehdotuksen taustaksi voidaan teettää raportteja, tutkimuksia tai selvityksiä. Lakitekstin ensimmäinen versio perusteluineen lähetetään lausuntokierrokselle. Eduskunnassa kansanedustajat keskustelevat lakiehdotuksista, ja nämä keskustelut dokumentoidaan täysistuntojen pöytäkirjoihin. Lainvalmistelun aikana syntyneet dokumentit ovat lähtökohtaisesti julkisia, ja niiden tulee olla kenen tahansa saatavilla. Aiemmin asiakirjat olivat hajallaan eri tietokannoissa, kaikki asiakirjat eivät olleet sähköisesti saatavilla, ja tietokantojen hakutoiminnot olivat hankalia käyttää. Asiakirjojen haku ja niiden käsittely tutkimustyössä vei todella paljon aikaa.

Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkijat, opiskelijat ja yliopiston it-suunnittelijat kehittivät Lakitutka-verkkosovelluksen ratkaisuksi ongelmaan. Lakitutka kokoaa yhteen hakupalveluun lainvalmistelun aikana syntyvät julkiset asiakirjat koko valmisteluprosessin ajalta. Lakitutka tarjoaa samalla kaikille aiempaa paremman mahdollisuuden päästä käsiksi omaan arkeen vaikuttavan lainsäädännön tausta-aineistoon.

Lakitutkalla voit tarkastella lakihankkeiden etenemistä hallituksen esitysten, annettujen lausuntojen, valiokunta-asiakirjojen ja eduskuntakeskusteluiden kautta. Lakitutkalla voi selvittää esimerkiksi eri hallitusten toimintaa tiettyyn teemaan liittyen. Lakitutkan avulla on mahdollista tutkia, mitkä tahot valmistelevat, puolustavat ja vastustavat itselle tärkeitä lakihankkeita. Yksittäisen lakihankkeen kulkua voi tarkastella aikajanalla, jolla näkyvät kaikki siihen liittyvät valmisteluasiakirjat. Aikajanan kautta on mahdollista avata asiakirjat luettavaksi yksi kerrallaan. Lakitutkassa on visualisointiominaisuus, joka esittää hakutulokset nopeasti hahmotettavina diagrammeina.

Lakitutka helpottaa myös tutkimuksen tekemistä. Lakitutkasta on mahdollista ladata itse rajattu joukko asiakirjatiedostoja, kuten hallituksen esityksiä tai lausuntokierrosten lausuntoja. Lakitutkasta voi ladata myös matriiseja asiakirjojen metatiedoista, eikä asiakirjojen tunnistetietoja tarvitse enää kirjata käsityönä.

Lakitutkan tavoitteena on lisätä kiinnostusta lakien syntymekanismeihin ja tuoda lakien säätämiseen liittyvää tietoa yhä useamman saataville. Tarkoituksena on edistää lainsäädännön läpinäkyvyyttä, tuoda ilmi lainsäädäntöprosesseihin liittyvää vaikuttamista, tukea aktiivista kansalaisyhteiskuntaa ja parantaa jokaisen osallistumismahdollisuuksia, sekä helpottaa lainsäädäntöön liittyvän tutkimuksen tekemistä.

Lakitutka on saatavilla osoitteessa https://lakitutka.fi/.