Liike-blogi Tutkimushankkeiden kuulumisia Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä
Tutkimushankkeiden kuulumisia Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä

Tulevaisuuden yrittäjäolento yrittäjien silmin

Elokuisena iltapäivänä kokoontui ryhmä yrittäjiä työpajaan jakamaan näkemyksiään ja kokemuksiaan yrittäjyydestä. Työpajaa ei vedetty ihan perinteisin menetelmin post-it-lappusten tai fläppitaulujen siivittämänä, vaan hyödyntäen leikillisiä menetelmiä. Työpajan vetäjäksi olimme saaneet Katriina Heljakan Turun yliopiston leikin laboratoriosta (Pori Laboratory of Play).

Yrittäjäryhmä sai tehtäväkseen rakentaa isoista, kartonkisista Comicube-kuutioista ”tulevaisuuden yrittäjäolennon”. Odotetusti keskustelu virisi yrittäjän ja yrittäjyyden olemuksesta. Yrittäjät esittivät näkemyksiään ja neuvottelivat siitä, millainen yrittäjäolennon tulisi olla, jotta tämä pärjäisi yrittäjänä myös tulevaisuudessa. Tehtävänannon ”olento” antoi vapauden irrottautua ihmiskehosta ja sen rajoitteista, vaikkakin ryhmä lähti rakentamaan olentoaan ihmisen muotoiseksi. Vaikka tässä työpajassa rakentamisprosessi, sen yhteydessä käytävät keskustelut ja neuvottelut, tuloksen esittely yleisölle sekä jälkikäteen tehty reflektointi ja keskustelu ovatkin lopputulosta tärkeämpiä, annetaan lopputuotoksena syntyneen yrittäjähahmon kuitenkin esittäytyä (ja seikkailla tämän julkaisun sivuilla).

Yrittäjät lähtivät rakentamaan olentoa siitä, miten se havainnoi ympäristöään. Olennolla pitää olla tarkkaavaiset aistit ja silmät, jotka näkevät joka puolelle, mutta jotka eivät ole liian siniset. Yrittäjäolennon siis pitää koko ajan kerätä informaatiota ja olla herkkä huomaamaan mitä tahansa huomionarvoista. Ryhmä ei keskustellut siitä, mitä olennon tulisi havainnoida, mutta tämän voidaan ajatella sisältävän ainakin asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden sekä käyttäytymisen, kilpailijoiden toiminnan, teknologioiden kehittymisen, julkisen vallan ohjauksen sekä yleisen taloudellisen kehityksen. Tulevaisuudessa pärjäämisessä olennaista ovat myös pitkän aikavälin muutokset esimerkiksi arvoissa ja käyttäytymisessä. Esimerkiksi väestön vanheneminen on synnyttänyt aiempia sukupolvia vauraamman ja hyvinvoivemman eläkeläisväestön. Toisaalta väestö on entistä monimuotoisempaa niin taustoiltaan kuin tavoiltaankin. Mutta mitä tämä kaikki tarkoittaa juuri minun yritykseni kannalta? Yrittäjäolennon pään päälle piirrettiin lamppu kuvastamaan kuvaamaan olennon oivaltavuutta ja jatkuvaa ideointia. Esimerkiksi Sitran megatrendit voivat olla avuksi pohdittaessa, millaiselta maailma tulevaisuudessa näyttää, ja miten minä yrittäjänä siihen sovin, ja millainen paikka minun yritykselläni siinä voi olla. Maailman muuttuessa yhä nopeammin ja ennakoimattomammin kannattaa kuitenkin muistaa, että pärjääminen ei tarkoita pelkkää sopeutumista, vaan myös me omalla toiminnallamme vaikutamme siihen; tulevaisuus ei vain tule annettuna, vaan me myös itse aktiivisesti luomme sitä, ihan joka päivä.

Seuraavaksi olento sai kädet. Niiden pitäisi hallita monia asioita, joten ne saivat paljon sormia. Extrakäsiä olennolle ei kuitenkaan syntynyt, vaan tältäkin osin ryhmä pitäytyi ihmishahmossa. Monien ja hyvin erilaisten asioiden hallitseminen on yrittämisessä tärkeää; yrittäjän osaamisen ja ehtimisen täytyy taipua moneen, ja usein mennään osaamisen rajoilla tai joskus sen ylikin. Yrittäjän siis pitäisi olla ameebamaisesti läsnä joka puolella ja mustekalamaisesti pitää kaikki asiat lonkeroissaan. Vai pitääkö? Yrittämään voi lähteä myös osana yrittäjätiimiä, jolloin vaatimukset kaiken hallinnasta jakautuu useammalle. Jos taas yrityksen halutaan kasvavan, jossain vaiheessa delegointi on ainoa vaihtoehto, kun itse ei vain ehdi kaikkialle.

Olennolla on myös kunnon hauikset, jotka takaavat jaksamisen. Yrittäjäolennon kädet ovat levällään, jotta se on valmiina ottamaan avosylin vastaan muutoksia ja mahdollisuuksia, joita vastaan tulee. Olento on selvästi mukautuvainen ja sopeutumiskykyinen sekä rohkea uudistumaan. Olennolla on siis positiivinen asenne. Tämä näkyy myös yhteistyöhalukkuudessa; kaivautumalla omaan poteroon ei yrittäjäolentokaan selviä. Yhteistyötä tehdään sekä kotimaassa että kansainvälisesti, ja olento on vaikutusvaltainen. Selvästikin menestyminen vaatii myös vaikuttamista toisiin, ei siis ainoastaan uusien asioiden vastaanottamista, vaan myös uudenlaisen ajattelun levittämistä muihin.

Olennolla kypärä ja polvisuojat, jotka lisäävät sen kolhunkestävyyttä. Välillä voi joutua konttaamaankin, jolleivat jalat kanna, joten polvisuojat ovat siinäkin mielessä hyvät olemassa. Olento on siis varautunut vaikeiden aikojen ja yllättävien kolhujen varalle. Ja niitähän tulee, yllättäen ja arvaamatta, joten jonkinlainen varautuminen on järkevää. Olennon taskuissa olevat rahat (omat ja lainatut) auttavat myös suojautumaan kolhuilta: puskuri tai varasto antaa joustovaraa ja resursseja päästä lyhytaikaisten notkahdusten yli tai aikaa suunnitella fiksu tapa reagoida ympäristön muutoksiin. Pienillä yrityksillä tällainen puskuri on yleensä isompia yrityksiä pienempi, ja siksi pienet yritykset usein kärsivätkin eniten yllättävistä kriiseistä.

Yrittäjäolennolla on myös sisäelimet, joiden myöskin pitää olla hyvässä kunnossa (ei stressivatsaa). Joku ryhmästä huomautti, ettei kaksi sydäntä olisi pahitteeksi. Muutakin tavallisesta ihmisestä poikkeavaa olennossa on: se pystyy kommunikoimaan myös katsellaan. Osittain olennon tavallisen ihmisen ominaisuudet ylittävistä kyvyistä voivat perustua uusien teknologioiden hyödyntämiseen: olentoon asennettu siru, joka paitsi auttaa kommunikoinnissa, sisältää myös koronapassin! Tulevaisuuden yrittäjäolento on toisaalta myös perin inhimillinen. Sillä on sydän, jonne mahtuu yrittämisen lisäksi myös perhe, ja joka sykkii kaikelle tärkeälle. Ei yrittäminen ole ihan koko elämä, vaan tärkeitä asioita on muitakin.

Yrittäjien rakentama tulevaisuuden yrittäjäolento ei sinänsä poikkea suuresti niistä ominaisuuksista ja kyvyistä, joita yrittäjyyteen tavallisesti liitetään: monialainen osaaminen, monien asioiden hallinta yhtä aikaa (”kaikki langat käsissä”), sitkeys, kestävyys, jaksaminen, rohkeus, aktiivisuus, ympäristön havainnointi (”tuntosarvet ulkona”), innovointi. Hyvä huomio on, ettei yrittäjäolentokaan jaksa yksin, vaan senkin elämässä pitää olla muutakin kuin vain yrittäminen. Asiat, joissa yrittäjäolento poikkesi tavallisesta ihmisestä, olivat monien asioiden hallinta, kaksi sydäntä sekä ympäristön havainnointi ja kommunikointi. Oman tietämyksen ja osaamisen äärirajoilla toimiminen kuuluu yrittäjyyteen, mutta koronakriisi on varmasti puskenut yrittäjät entistä enemmän normaalien ympyröiden ulkopuolelle, etsimään tietoa saatavilla olevasta taloudellisesta tuesta, löytämään keinoja karsia kustannuksia ja sopeutua sekä etsimään uusia ideoita, kun kriisi on muuttanut nopeasti asiakastarpeita mutta myös sekä asiakkaiden, kilpailijoiden, kumppanien että toimittajien käyttäytymistä. Ei olekaan ihme, että yrittäjäolento tältä osin ei ole ihan tavallinen ihminen, vaan tarvitsee yli-inhimillisiä ominaisuuksia ja uudenlaista teknologiaa selviytyäkseen.

Tärkeä osa työpajaa oli olennon rakentamisen jälkeinen reflektointi ja keskustelu. Näissä pohdittiin, mitä oivalluksia rakentamisessa syntyi ja miten niitä kukin aikoo viedä käytäntöön. Lisäksi yrittäjät antoivat itselleen johonkin näihin liittyvät lupauksen, johon he palaavat myöhemmin.

Kirjoittaja: Riikka Franzén. Kirjoittaja toimii projektitutkijana Yrittäjien selviytymisstrategiat ja resilienssin tukeminen kriisien keskellä (YRTTI) -hankkeessa.

Työpaja toteutettiin osana yrittäjien selviytymisstrategiat ja resilienssin tukeminen kriisien keskellä (YRTTI) -hanketta. Hanke on tarjonnut yksinyrittäjille tukea kriisin keskellä valmennuksen ja verkottumisen keinoin sekä selvittänyt yksinyrittäjien kokemuksia kriisistä ja strategioita sopeutua kriisin tuomiin muutoksiin. Hankkeen toteuttaa Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö ja rahoittaa Satakuntaliitto.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *