Kielentarkastusta edellyttävien kypsyysnäytteiden suorittamisesta on sovittu yliopistossa seuraavasti:

1) Kypsyysnäytteet suoritetaan kotitentteinä poikkeustilan aikana.

2) Ohjaaja antaa aiheen ja sopii ajankohdan näytteen tekemiseen opiskelijan kanssa. Näytteen kesto on 3 h (4 h jos opiskelijalla on erityisjärjestelysuositus). Opiskelija palauttaa tekstin ohjaajalle kun aika on kulunut. Tekstin saa myös palauttaa aiemmin.

3) Ohjaaja tekee tekstille plagiaatintunnistuksen. Ohjaajan tulee varmistua siitä, että kypsyysnäytteessä ei plagioida tutkielmaa tai sen käsikirjoitusta.

4) Ohjaaja toimittaa tekstin kielentarkastukseen ja sen jälkeen, jos näyte on hyväksytty, opintosuoritustiedot tallennetaan rekisteriin.