Tietoa LuTen opiskelijoille poikkeustilan aikana

Author: anmila

Disclaimer

In the event of conflict with the instructions given at this website and by the University or the Government of the State, the instructions given by the University and the Government of the State shall always take precedence.

Exams and Turnitin

During the exceptional circumstances, most exams are currently organized as home exams, Moodle exams or similar. Teachers may use the Turnitin-system for detecting plagiarism in the current situation, even if this has not been specified in the original course instructions.

Kypsyysnäytteistä infoa opiskelijoille

Kielentarkastusta edellyttävien kypsyysnäytteiden suorittamisesta on sovittu yliopistossa seuraavasti:

1) Kypsyysnäytteet suoritetaan kotitentteinä poikkeustilan aikana.

2) Ohjaaja antaa aiheen ja sopii ajankohdan näytteen tekemiseen opiskelijan kanssa. Näytteen kesto on 3 h (4 h jos opiskelijalla on erityisjärjestelysuositus). Opiskelija palauttaa tekstin ohjaajalle kun aika on kulunut. Tekstin saa myös palauttaa aiemmin.

3) Ohjaaja tekee tekstille plagiaatintunnistuksen. Ohjaajan tulee varmistua siitä, että kypsyysnäytteessä ei plagioida tutkielmaa tai sen käsikirjoitusta.

4) Ohjaaja toimittaa tekstin kielentarkastukseen ja sen jälkeen, jos näyte on hyväksytty, opintosuoritustiedot tallennetaan rekisteriin.