Kansainvälistä hankeyhteistyötä covidin aikaan

Maailman muututtua ja normaalin käsitteen muututtua ”uudeksi normaaliksi” myös kansainvälinen hankeyhteistyö on muuttanut muotoaan covidin myötä. Aiemmin hankesopimuksen “sivulauseessa” mainitun force majeuren eli ylivoimaisen, ennalta-arvaamattoman esteen tiikerinloikka kaikkien tietoisuuteen tapahtui keväällä 2020 – ja samana syksynä tilanne oli pisteessä, jossa hankesopimukseen lisättiin ehdot rahoituksen käytöstä poikkeustilanteessa.

Kuva passista hengityssuojainten päällä.
Kuva 1. Kansainvälinen hankeyhteistyö on muuttanut muotoaan covidin myötä. (Kuva: Pixabay)

 

Syksyn 2021 aikana on vähitellen palattu hankkeiden alkuperäisten suunnitelmien mukaiseen toimintaan. Brahea-keskuksessa on jo vieraillut koulutettavia ryhmiä niin Moldovasta kuin Albaniastakin. Myös brahealaiset ovat osallistuneet kokouksiin ulkomailla. Yksi ensimmäisistä pandemian aikana järjestetyistä kansainvälisistä hankekokouksistamme ulkomailla oli ECHOO PLAY -hankkeen kokous Italian Potenzassa marraskuun 2021 alkupuolella.

Kuumeen mittausta etälukulaitteella hengityssuojaimin varustautuneilta ihmisiltä.
Kuva 2. Italiassa ei työpaikoille ollut asiaa ilman rokotetodistusta ja kuumeen mittaamista, mikä hoitui kätevästi etämittarilla. (Kuva: Heli Brander.)

 

Niin uskomattomalta kuin pelkkä ajatus matkalle lähtemisestä ajankohtaisessa maailmantilanteessa tuntuikin, veti itse lähtöjärjestelyjen vaatimien konkreettisten toimenpiteiden kirjo kuitenkin pidemmän korren ihmetyksen aiheuttajana. Paperisota ja tiedonhaku, kuten kv-rokotetodistuksien selvittely ja täydellisten tietojen täyttäminen matkustajan kulloisestakin olinpaikasta ja matkareitistä kohdemaan vaatimaa matkustajan paikannuslomaketta varten, eivät käyneet ihan käden käänteessä. Toki tämä kaikki on kuitenkin olennainen osa nykyistä, koronaturvallista matkustamista, joka ylipäätään mahdollistaa kansainvälisen yhteistyön.

Muutoin matkan aikana aiemmasta normaalista poikkeava maailmantilanne näkyi Suomestakin tuttuna käsihygienian ja siivouksen tehostumisena sekä laaja-alaisena maskien käyttönä niin lentokentillä kuin katukuvassakin. Itse hankekokouksessa poskisuukkoja ei enää jaeltu italialaisittain tervehdittäessä tiimikavereita. Italiassa ei myöskään työpaikoille, saati ruokapaikkoihin tai muuallekaan julkisiin tiloihin tai kulkuneuvoihin, ollut asiaa ilman rokotetodistusta ja kohteesta riippuen myös kuumeen mittaamista, mikä hoitui kätevästi etämittarilla. Matkan outoihin kokemuksiin kuului myös sinänsä ymmärrettävä Rooman öisten katujen hiljaisuus ja ravintoloiden sulkeutuminen tyypilliseen italialaiseen illallisaikaan.

Pandemian alkaminen iso muutos hankkeiden toiminnalle

Matkustaminen on kuulunut ja kuuluu edelleen luonnollisena osana kansainväliseen hankeyhteistyöhön. Pandemia on kuitenkin tuonut perinteisten hankekokousten rinnalle sittemmin yhä vahvemmin käyttöön vakiintuneet kansainvälisen yhteistyön online- ja hybridimallit virtuaalisine toimintoineen ja tapaamisineen. Käytännössä virtuaalisten hankekokousten arkipäiväistyminen hankkeiden toiminnassa on tarkoittanut paitsi kokousten määrän lisääntymistä, myös niiden keston pidentymistä ja maakohtaisten aikaerojen huomioimista. Tämä on vaatinut osapuolilta aiempaa enemmän suunnitelmallisuutta, yhteistoimintakykyä ja joustavuutta.

Älypuhelin, jonka näytöllä Zoom-sovelluksen kirjautumisikkuna.
Kuva 3. Pandemia on tuonut perinteisten hankekokousten rinnalle kansainvälisen yhteistyön online- ja hybridimallit virtuaalisine toimintoineen ja tapaamisineen. (Kuva: Pixabay.)

 

Uusia toimintakäytänteitä on luotu vähitellen ja niistä parhaiksi koetut ovat jääneet elämään, tehden taas aikanaan sijaa seuraaville kokeiluille ja oivalluksille. Kokousympäristöistä käyttöön ovat pandemian aikana vakiintuneet ne, jotka käytettävyytensä, toimintavarmuutensa ja ominaisuuksiensa puolesta ovat parhaiten vastanneet laajaa kirjoa edustavien konsortioiden tarpeisiin. Positiivista on, että vaikeuksista huolimatta hanketyössä mikään ei ole kuitenkaan pysähtynyt tai jäänyt paikoilleen. Pikemminkin covid-19 on ollut liikkeelle paneva voima, joka on ajanut konsortioita kohti uusia kekseliäitä ratkaisuja ja innovatiivista yhteistyötä muun muassa digitaalista teknologiaa hyödyntäen.

Pandemiaa ei ole edelleenkään voitettu, mutta huolen sijaan olemme yhdessä rakentaneet uskoa siihen, että kansainvälinen yhteistyö elää ja nousee edelleen näiden kokemusten pohjalta, vahvempana kuin koskaan.

Digitaalisen teknologian tuomista haasteista selvitty hyvin

Brahea-keskuksella on verkko- ja monimuoto-opetuksen kehittämisestä pitkät perinteet. Braheassa, silloiselta nimeltään Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa, toimi nimittäin jo 30 vuotta sitten monimuoto-opetuksen kehittämisyksikkö. Jo näistä ajoista saakka opetusteknologiaan liittyvät hankkeet ovat olleet merkittävä osa keskuksen toimintaa ja myös kansainvälistä hankeyhteistyötä.

Muun muassa tämän vuoksi pandemian myötä tapahtunut nopea kansainvälisen yhteistyön siirtyminen täysin etämoodiin sujuikin Brahea-keskuksen hankkeissa ehkä tottumattomampia toimijoita joustavammin: sekä teknologia että sen vaatimat työskentelykäytänteet, puhumattakaan virtuaalisen opetuksen ja ohjauksen pedagogisista malleista, olivat meillä jo olemassa ja valmiina otettavaksi käyttöön.

Kannettava tietokone, jonka ruudussa lukee (N)ever (s)top learning.
Kuva 4. Pääosin kaikki on sujunut hyvin, ja mikä parasta, uutta on opittu ja taidot ovat karttuneet vaikeuksien myötä. (Kuva: Pixabay.)

 

Vaikka yhteisön näkökulmasta työskentely verkossa onkin sujunut ilman suurempia haasteita, ei se ole ollut kaikille helppoa johtuen muun muassa teknologiataitojen koetusta puutteellisuudesta tai etätoimiston – eli kodin – toimimisesta paitsi työpaikkana, myös lasten etäkouluna ja lastentarhana. Työ- ja perhe-elämän kaksoisagenttina toimimisen tähtihetkiä onkin välillä saatu nähdä kymppiuutisten loppukevennyksen tapaan lasten, lemmikkien tai puolisoiden debytoidessa verkkokokouksen taustalla aiheuttaen tahatonta komiikkaa kokousagendalle. Pääosin kaikki on kuitenkin sujunut hyvin, ja mikä parasta, uutta on opittu ja taidot ovat karttuneet vaikeuksien myötä. Voimme siis laskea sen varaan, että seuraavan pandemian iskiessä olemme jo paljon viisaampia.

Pitkäjänteistä yhteistyötä ja osaamiskumppanuuksia

Hankkeilla on alku ja loppu, mutta kansainvälinen hankeyhteistyö ei suinkaan aina lopu hankkeen päättymiseen. Sen sijaan tämä yhteistyö voi silloin tällöin kantaa hedelmää, josta on iloa ja hyötyä vuosiksi ja jopa vuosikymmeniksi eteenpäin. Uusien hankkeiden valmistelussa on tärkeää toimiva tiimi, johon kuuluu luottamus kumppaneihin ja heidän osaamiseensa. Vuosien varrella toteutettujen hankkeiden myötä syntyy ja jää elämään erilaisia partneri- ja osaamisklustereita, joissa toimijat jatkavat yhteistyötä hieman muuttuvilla kokoonpanoilla. Usein kehitellään myös jatkohankkeita entisten hyväksi havaittujen hankekumppanien kanssa, tiimien saaden lisävahvuutta ja uutta osaamista uusilta partnereilta.

Kolme hymyilevää ihmistä vierekkäin italialaisella parvekkeella.
Kuva 5. Kirjoittajat syksyllä 2021 pitkäaikaisen yhteistyökumppani Euro-Netin Peppino Francon (keskellä) kanssa uusimmasta Bond-elokuvasta tutun Materan maisemissa. (Kuva: Hrannar Baldursson.)

 

Oivallisena esimerkkinä pitkäjänteisestä kansainvälisestä hankeyhteistyöstä on jo tämän kirjoituksen alussa mainittu, vuoden 2020 päätteeksi käynnistynyt Erasmus+ -projekti ECHOO PLAY (Europeal Career Help and Occupational Orientation Play). Hankkeen henkilöstö on yhdistelmä eri konsortioissa jo aiemmin toistensa kanssa työskennelleitä eurooppalaisia kollegoita Islannista, Italiasta, Ranskasta ja Suomesta. Projektin fokus on esitellä ja levittää tietoa pelillisyyden ja luovuuden hyödyntämisestä urasuunnittelun tukena muun muassa ammatillisessa koulutuksessa ja ohjauksessa. Keskeisessä roolissa siinä on opetuksellisen lautapelin suunnittelu ammatillisen urasuunnittelun ja ohjauksen tarpeisiin.

Rikastavaa kansainvälisyyttä

Korkeakoulujen kansainväliset hankkeet eli kv-projektit, ovat yksi Brahea-keskuksen keskeisistä toimintamuodoista. Hankkeiden teemat liittyvät esimerkiksi opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen, yrittäjyyskasvatukseen, kestävään kehitykseen, koulutuksen laadunvarmistukseen ja moninaisuuden huomioon ottamiseen koulutuksessa ja ohjauksessa. Hankkeiden huippuhetkiin kuuluu eri osapuolien ymmärrys siitä, että yhteisen kehittämistyön kautta konsortio voi yhdessä olla enemmän kuin osiensa summa.

Brahea-keskuksen kansainvälisiä koulutushankkeita toteutetaan pääasiassa Euroopan unionin rahoitusohjelmien kautta. Hankkeiden kytkeytyminen Turun yliopiston ja Brahea-keskuksen strategian kannalta tärkeisiin teemoihin mahdollistaa sen, että hankkeista on konsortion ja eurooppalaisen yhteistyön tai Euroopan ulkopuolisen kohdemaan lisäksi hyötyä myös yliopiston oman kehittämistyön kannalta. Parhaimmillaan kansainvälinen yhteistyö on sen kaikkia osapuolia rikastavaa tiedon ja kokemusten vaihtoa ja kulttuurista vuoropuhelua.

Kädenpuristus EU-lipun edessä.
Kuva 6. Parhaimmillaan kv-yhteistyö on sen kaikkia osapuolia rikastavaa tiedon ja kokemusten vaihtoa ja kulttuurista vuoropuhelua. (Kuva: Pixabay.)

Kirjoittajat:

Heli Brander toimii Brahea-keskuksessa suunnittelijana ja projektipäällikkönä. Hänen erikoisalaansa hankkeissa on opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen sekä palveluliiketoiminta.

Matti Lappalainen toimii Brahea-keskuksessa erikoissuunnittelijana erityisesti korkeakoulutusta käsittelevissä hankkeissa. Hänen erikoisalaansa on koulutuksen kehittäminen ja laadunvarmistus.

Kirjoittajat ovat mukana seuraavissa käynnissä olevissa korkeakoulutusta käsittelevissä kansainvälisissä hankkeissa

  • THE BIG GAME: Immersive and Multidisciplinary STEM Learning through A Cooperative Story-Driven Digital Game
  • ECHOO PLAY: European Career Help and Occupational Orientation Play
  • KUTEL: Kazakh Universities to foster quality assurance processes in Technology Enhanced Learning
  • SMILE: Social Meaning Impact through LLL universities in Europe
  • STUNED: Standards Teaching in University Education
  • UNI-TEL:  Modernization and Internationalization of Iranian HEI’s via collaborative TEL-based curriculum development in engineering and STEM

Brahea-keskuksen korkeakoulutusta koskeviin hankkeisiin voi tutustua tarkemmin yliopiston verkkosivuilla.