Kansainvälistä yrittäjyyskoulutusta Romaniassa

Brahea-keskuksen projektipäälliköt Kaisu Paasio ja Vesa Hautala osallistuivat luennoitsijoina ja mentoreina EC2U (European Campus of City-Universities) -hankkeen yrittäjyysviikkoon Iasissa, koillis-Romaniassa. Yrittäjyysviikon aikana opiskelijat kehittivät pienissä ryhmissä taloudellisesti kannattavan yhteiskunnallisen yritysidean. Brahea-keskuksessa on pitkä kokemus yrittäjyyden opetuksesta sekä alkavan yritystoiminnan kehittämisestä ja tukemisesta.

Kuva 1. Kaisu Paasio ja Vesa Hautala auttoivat opiskelijoita löytämään yhteiskunnallisia liikeideoita. (Kuva: Chelary Alexandra)

Vastuullista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa yrittäjyyttä

Syyskuun lopussa 2022 järjestettiin jo toinen EC2U-yrittäjyysviikko, tällä kertaa Iasissa, koillis-Romaniassa. Viikon tavoitteena oli koota yhteen yrittäjyydestä kiinnostuneita opiskelijoita EC2U-verkoston yliopistoista oppimaan liikeidean ideoimista ja kehittämistä kansainvälisessä ja innostavassa ilmapiirissä. Nelipäiväiselle intensiivikurssille osallistui 28 opiskelijaa viidestä maasta: Espanjasta, Portugalista, Italiasta, Romaniasta, Saksasta ja Suomesta. Opiskelijat olivat kandi-, maisteri- ja tohtoriopiskelijoita, jotka edustivat useita eri tieteenaloja ja kansallisuuksia. Heidät oli valittu yli satapäisestä hakijoiden joukosta motivaatiokirjeen perusteella. Turun yliopistosta mukana oli neljä opiskelijaa.

Yrittäjyysviikon teemana oli yhteiskunnallinen yritys (social enterprise), ja sen mukaisesti opiskelijat kehittivät pienissä ryhmissä taloudellisesti kannattavan yhteiskunnallisen yritysidean. Kompakteina pidetyt luennot oli suunniteltu tukemaan oppimisprosessia ja ne tarjosivat muun muassa työkaluja yritysidean kehittämiseen ja arviointiin sekä pitchaukseen. Lisäksi erilaiset yksilö- ja ryhmäharjoitukset auttoivat ryhmäytymistä ja kiinnittivät huomiota ryhmädynamiikan merkitykseen. Opetus tukeutui yrittäjämäiseen pedagogiikkaan, joka mahdollistaa yrittäjyyden kokonaisvaltaisen, dynaamisen, aktiivisen, oma-aloitteisen ja vastuullisen oppimisen, ja joka heijastaa yrittäjyysilmiön eri ulottuvuuksia. Yrittäjien esitykset ja yritysvierailut toimivat innostavina esimerkkeinä ja roolimalleina opiskelijoille. Yrittäjyysviikon päätteeksi opiskelijat pitchasivat ideansa arviointiraadille, joka koostui paikallisista yrittäjistä sekä akateemisista yrittäjyyden asiantuntijoista.

Kuva 2. Yrittäjyysviikon osallistavat menetelmät auttoivat ryhmäytymisessä. (Kuva: Andreas Klein)

Yrittäjyysopetuksen pitkät perinteet Brahea-keskuksessa

Brahea-keskuksen projektipäälliköt Kaisu Paasio ja Vesa Hautala osallistuivat EC2U:n yrittäjyysviikkoon toista kertaa luennoitsijoina ja mentoreina. Ensimmäinen yrittäjyysviikko järjestettiin toukokuussa 2022 Paviassa, Italiassa. Tuolloin mukana oli runsaat kaksikymmentä opiskelijaa EC2U-jäsenyliopistoista ja yrittäjyysviikon teemana oli kiertotalousyrittäjyys (circular entrepreneurship). Keväällä 2023 on vuorossa kolmas EC2U-yrittäjyysviikko, joka järjestetään Jenassa, Saksassa teemalla digitaalinen yrittäjyys.

Brahea-keskuksessa on pitkä kokemus yrittäjyyden opetuksesta sekä alkavan yritystoiminnan kehittämisestä ja tukemisesta. Paasio, Hautala ja muut keskuksen liiketoiminnan asiantuntijat ovat osallistuneet lukuisiin kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin, joilla on edistetty yrittäjyyttä ja sen koulutusta yliopistoissa sekä tuettu liiketoiminnan kehittämistä alkavasta liiketoiminnasta käynnissä olevan yritystoiminnan uudistamiseen. Kohderyhminä näissä ovat tyypillisesti olleet yliopistot ja niiden henkilöstö, erityisesti opettajat sekä yritystoimintaansa aloittavat startup-yrittäjät. Brahea-keskus tarjoaa myös englanninkielistä Innovation and Business Creation -opintokonaisuutta Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille, joilla ei ole taustalla liiketaloustieteen opintoja.

Kirjoittajat

Brahea-keskuksen projektipäälliköt Kaisu Paasio ja Vesa Hautala ovat yrittäjyyden akateemisia moniottelijoita, jotka nauttivat päästessään opettamaan nuoria ja innostuneita kansainvälisiä kyvykkyyksiä – hyvästä tunnelmasta saa ammennettua myös omaan arkisempaan aherrukseen kotimaan kamaralla.

Lisätietoja

EC2U-verkosto: EC2U on seitsemän eurooppalaisen yliopiston allianssi, jonka tavoitteena on luoda yleiseurooppalainen kampus uudenlaisella koulutusmallilla. Ranskalaisen Poitiersin yliopiston johtamaan allianssiin kuuluvat myös Alexandru Ioan Cuzan yliopisto Romaniasta, Coimbran yliopisto Portugalista, Friedrich Schillerin yliopisto Saksan Jenasta, Pavian yliopisto Italiasta, Salamancan yliopisto Espanjasta sekä Turun yliopisto Suomesta. Lue lisää: European Campus of City-Universities EC2U | Turun yliopisto (utu.fi)

Innovation and Business Creation Study Module: 25 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus tarjoaa opiskelijoille konkreettisia liiketoiminnan ja innovaatioiden kehittämistaitoja ja -tietoja. Näiden lisäksi opetuksessa kannustetaan yrittäjämäiseen ajattelutapaan ja käyttäytymiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on työvälineitä yrityksen perustamiseen sekä ymmärrys liiketoiminnan kehittämisprosessista. Lue lisää: Innovation and Business Creation Advanced Study Module 2022-2024 | Opinto-opas 2022-2024 (utu.fi)

Pääkuva

Mihai Bulai: Yrittäjyysviikon osallistujien ryhmäkuva “Alexandru Ioan Cuza” University of Iașin päärakennuksen portailla.