Monitoimihallin havainnekuva, Rauma Marine Constructions.

Kilpailukykytekijät satakuntalaisessa meriteollisuusverkostossa

Meriteollisuus tulee nähdä yksittäisten toimijoiden sijaan arvoketjuna ja ekosysteeminä. Arvonluonti on yhä enemmän siirtynyt yksittäisistä yrityksistä verkostoihin ja ekosysteemeihin. Se on haastanut prosessit ja käytännöt, joilla verkostoja rakennetaan ja johdetaan. Verkostoilla on omat arvonluontilogiikat, jotka kytkeytyvät verkostotyypin lisäksi sen ohjauskäytäntöihin. Keskeistä toimivalle yhteistyölle verkostokumppaneiden välillä on keskinäinen arvostus ja luottamus.

Satakunnassa on perinteisesti vahva, maailmanluokan osaaminen meriteollisuudessa. Osaava henkilöstö ja toimiva yhteistyöverkosto ovat kehittäneet ja kehittävät alaa jatkuvasti kovassa muutos- ja kilpailutilanteessa. Rauma Marine Constructions Oy (RMC) suunnittelee ja toteuttaa tuotteensa soveltaen verkostomaista liiketoimintamallia. Sen verkostomalli perustuu pitkäjänteisiin, strategisiin kumppanuuksiin meriteollisuusverkostoyritysten kanssa.

RMC on vastuullinen suomalainen laivanrakennusyhtiö, joka toimittaa asiakkailleen yksilöllisiä ja energiatehokkaita erikoisaluksia. Kaikki projektit isoista automatkustajalautoista sotalaivoihin toteutetaan tiiviissä yhteistyössä lähialueidemme kumppaniyritysten kanssa. Tällä toimintamallilla varmistetaan osaavien tekijöiden joustava saatavuus sekä pystytään tarjoamaan juuri tilaajan tarpeisiin suunniteltuja laivoja kilpailukykyisesti.

Vastuullisuus on keskeisessä roolissa meriteollisuuden toiminnassa. Käynnissä oleva vihreä siirtymä tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia koko alalle. Satakunnan alueella toimii paljon menestyksekkäitä meriteollisuuden yrityksiä kuten laite- ja systeemitoimittajia (Esim. Steerprop Oy, Kongsberg Maritime Finland Oy, Alfa-Laval Oy, LMG Finland Oy), suunnittelutoimistoja (Esim. Planneri Oy, Etteplan Finland Oy) ja erikoistuneita konepajoja (esim. Aslemetals Oy).

RMC:n strategisen verkostokumppanin, Porissa toimivan Enersense Oyj:n ydinstrategia on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaminen, mikä tukee osaltaan meriteollisuuden siirtymää kohti hiilineutraaleja ratkaisuja. Enersensen tavoitteena on vähentää meriliikenteen ympäristöpäästöjä johdonmukaisesti. Enersensellä Oyj:llä ja RMC:llä on pitkä yhteinen historia. Yhtiöt kehittävät hyvässä yhteistyössä toimintatapojaan jatkuvasti. Vastuullisuus toiminnassa tarkoittaa monia asioita, kuten ympäristö- ja työturvallisuusasioiden huomioimista kaikessa tekemisessä.

Satakuntalaiset meriteollisuuden yritykset kehittävät jatkuvasti vastuullisuuttaan. Tästä esimerkkinä on Enersensen omistajuus vihreän vedyn tuottajayhtiö P2X:ssä. Todennäköisesti tulevaisuudessa vetylaivat tulevat lisääntymään. Tässä kehityksessä mukana oleminen – ensimmäisten joukossa maailmassa – tarjoaa hienon mahdollisuuden satakuntalaiselle meriteollisuudelle. Arvonluonnin siirtyminen verkostoihin ja vastuullisuuden mukaantulo entistä enemmän osaksi liiketoimintaa tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa tapaan, jolla meriteollisuuden verkostoja tai niissä tapahtuvaa osaamista ja innovointia johdetaan.

Satakuntalaisen meriteollisuuden kehittäminen on osa Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus ja tutkimuskeskuksen (MKK) ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön yhteistyötä Satakunnassa. Käynnissä olevassa, Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamassa BlueCleanDigi-hankkeessa tavoitteena on tukea Satakunnan sinisen talouden yritysten kaksoissiirtymää hiilineutraaliin ja digitaalisempaan yritystoimintaan.

Kirjoittajat:

Salla Siivonen työskentelee tutkimuspäällikkönä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä.

Anne Suominen toimii erikoissuunnittelijana Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksessa.

Teksti on aikaisemmin julkaistu Satakunnan Kansassa 27. toukokuuta 2022.

Kuva: Rauma Marine Constructions

Lisätietoa hankkeesta

  • BlueCleanDigi tukee Satakunnan sinisen talouden yritysten kaksoissiirtymää hiilineutraaliin ja digitaalisempaan yritystoimintaan.