Täällä tiedotamme opintoihin liittyvistä asioista. Tämä ei ole kaiken kattava tiedotuskanava, vaan kaikki opintoihin liittyvät asiat löytyvät intrasta.