Horisontti takana, horisontti edessä: Turun yliopisto Horizon 2020 -hakutilastojen valossa

Horisontti takana, horisontti edessä: Turun yliopisto Horizon 2020 -hakutilastojen valossa

EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelma Horizon 2020 on päättynyt, joten on aika katsoa taustapeiliin – miltä ohjelma ja sen rahoitushaut näyttäytyivät Turun yliopiston osalta? Vuosina 2014-2020 käynnissä olleesta ohjelmasta myönnettiin Turun yliopistolle rahoitusta yhteensä 35 M€ joko omilla hakemuksillaan tai toisista organisaatioista siirtyneiden hankkeiden kautta. Parhaimpana vuonna (2020) yliopistossa alkoi EU-hankkeita 10,2 M€:n arvosta, ja puolestaan heikoimpana vuonna (2014) hankkeita käynnistyi 0,36 M€:n arvosta. Vuosittain yliopistolle myönnettiin keskimäärin 4,4 M€.

H2020 tilastot

Varsinais-Suomen alueella yliopisto oli omassa luokassaan Horizon 2020 -rahoituksen osalta; saimme yli kolmanneksen koko alueen rahoituksesta, ja olimme suurin niin rahoituksen kuin projektien määrän perusteella. Siinä missä yliopisto sai rahoitusta 84 hankkeelleen, listalla seuraavina olivat Åbo Akademi 22 hankkeellaan ja kaarinalainen MetGen Oy 12 hankkeellaan. Valtakunnallisesti olimme rahoituksessa sijalla 7, ja edellä oli mm. VTT:n, Helsingin yliopiston ja Aallon kaltaisia huippumenestyjiä.

H2020 tilastot

Yksi kymmenestä Turun yliopiston Horizon 2020 -hakemuksesta sai rahoitusta

Rahoitus ei kuitenkaan tullut ilmaiseksi; keskimäärin tutkijamme saivat rahoitusta joka kymmenennellä hakemuksella. Esimerkiksi vuonna 2019 yliopiston tutkijat lähettivät 119 hakemusta, joista 14 sai rahoituksen – kyseisenä vuonna myöntöprosentti oli siis lähemmäs 12 Turun yliopiston hakemuksille. Vertailun vuoksi: Samana vuonna Suomen Akatemian syyskuun haun suosituimmissa kategorioissa (hanke, akatemiatutkija ja tutkijatohtori) tutkijoittemme hakemuksista 15 % sai rahoituksen. Ero on pieni, mutta mielikuvissa EU-rahoituksen saaminen on liki mahdotonta ja kaiken lisäksi hakeminen työlästä. Kieltämättä 70-sivuinen (+ erilaiset liitteet) EU-rahoitushakemus oli työläydeltään eri luokkaa kuin Akatemian pisinkään konsortiohakemus. Nykyisessä puiteohjelmassa, Horizon Europessa, sivumäärä on rajattu maltillisempaan 45:een. Toisaalta osa Horizon 2020 -rahoituksista haettiin vain 10-sivuisilla hakemuksilla, kuten tehdään edelleen. Näitä ovat esimerkiksi tutkijaliikkuvuuteen tarkoitetut Marie Skłodowska-Curie (MSCA) Individual Fellowship -haut (nykyään Postdoctoral Fellowship), joista myönnetään hakijalle parhaimmillaan kolmen vuoden mittainen rahoitus. European Research Council (ERC) -rahoituksetkin, joita myönnetään yksittäisille huippututkijoille ja näiden tutkimusryhmille, haetaan enintään 20-sivuisilla hakemuksilla, ja haettava summa on enintään 2,5 M€.

H2020 tilastot

Edellä mainitut MSCA- ja ERC-rahoitukset olivat Turun yliopistolle merkittävimpiä Horizon 2020 -rahoitusinstrumentteja, sillä yhdessä ne toivat yli 60 % yliopiston puiteohjelmarahoituksesta. Viimeisin onnistuminen on professori Andre Souranderin aiemmin tänä vuonna saama 2,5 M€:n ERC Advanced Grant (AdG) digiavusteisten vanhempainohjausmenetelmien tutkimukseen. Souranderin saaman rahoituksen merkitystä kasvattaa entisestään se, että kaikkiaan Suomeen myönnettiin vuonna 2021 vain neljä AdG -rahoitusta. Souranderin lisäksi AdG-rahoitusta on myönnetty Turun yliopistoon vuonna 2017 professori Olli Raitakarin MULTIEPIGEN-hankkeeseen ja vuonna 2020 professori Christina Salmivallin CHALLENGE-hankkeeseen. Koko puiteohjelmakauden aikana ERC-hankerahoitusta on myönnetty yliopistoon 10 kertaa, joista kaksi on alun perin myönnetty toiseen yliopistoon.       

Vuosien varrella Turun yliopiston tutkijat osallistuivat mitä erilaisimpiin hakemuksiin, mikä osaltaan kuvastaa myös puiteohjelmarahoituksen monipuolisuutta ja -muotoisuutta. Summaltaan suurin hakemus, jossa UTUn tutkijat olivat mukana, oli kooltaan yli 73 M€:a – sitä ei kuitenkaan rahoitettu. Siinä oli mukana myös 54 partneria. Partnereiden määrässä mitattuna suurimmassa hakemuksessa oli mukana huimat 68 partneria – se puolestaan sai rahoituksen. Edellä mainituissa hakemuksissa turkulaiset hakijat olivat koordinaattorin roolin sijaan osallisina, kuten ovat ylipäätään noin 70 %:ssa hakemuksista. Euromääräisesti suurin koordinoitu hakemus oli kooltaan liki 20 M€. Pienin haettu summa, nollaa lukuun ottamatta, oli noin 3 500 euroa. Haettujen summien keskiarvo oli noin 730 000 euroa.   

Katseet kohti uutta Horisontti-ohjelmaa

Tänä vuonna alkanut uusi puiteohjelma, Horizon Europe (HE, 2021-2027) on käynnistynyt ensimmäisten hakujen myötä. Kuten edeltäjänsäkin, uusi ohjelma tarjoaa Turun yliopiston kaltaiselle monitieteiselle yliopistolle monia mahdollisuuksia toteuttaa eurooppalaista huippututkimusta sekä siihen liittyvää tutkimusyhteistyötä ja tutkijaliikkuvuutta. Rahoituksen hakemisen kannustamiseksi yliopisto myöntää hakemusten valmistelurahoitusta sekä tukirahoitusta rahoitetuille hankkeille (erit. ERC-hankkeet). Lisäksi järjestetään tutkijoille erilaisia HE-koulutuksia ja valmennusohjelmia sekä tarjotaan monipuolisesti muutakin hakutukea. Toukokuussa järjestetään esim. HE Marie Curie Postdoctoral Fellowship kesäkoulu, jossa Turun yliopistosta kiinnostuneilla tutkijoilla on mahdollisuus verkostoitua ja alkaa valmistella rahoitushakemusta.

Turun neljän korkeakoulun rehtorit päättivät vuoden alussa käynnistää yhteisen EU-vaikuttamisverkoston, TRUEnet (Turku Region Universities EU network), jonka tavoitteena on lisätä sekä EU-rahoituksen määrää että vaikuttavampia EU-hankkeita. Marraskuun alussa verkosto järjesti yhteisen tilaisuuden, jossa alueen korkeakoulujen tutkijat tapasivat toisiaan strategisten teemojen ympärillä, tavoitteena lähteä yhdessä hakemaan HE-rahoitusta.

Horizon 2020 -ohjelman haut ovat tosiaan päättyneet, mutta sen rahoittamat projektit jatkuvat vielä muutaman vuoden ajan. Turun yliopiston pärjääminen valtakunnallisella tasolla oli kohtuullista, mutta meillä on kuitenkin kaikki edellytykset pärjätä vielä paremmin ja tässä kohtaa katse kääntyy eteenpäin uuteen puiteohjelmaan ja sen mahdollisuuksiin.   

Soile Haverinen, yksikön päällikkö, tutkimusrahoitus
Lauri Keskinen, tutkimusrahoituksen asiantuntija