Ja Suomen Akatemian syyskuun haun suosituin instrumentti on…

Ja Suomen Akatemian syyskuun haun suosituin instrumentti on…

Statistics and person writing

Yksi tämän työn mukavimmista puolista on se, että ihmisten lisäksi saan halutessani työskennellä numeroiden parissa. Numeroiden kanssa on toki myös pakko viettää aikaa, koska neuvon hakemusten budjetoinnissa, mutta hakemusmääriin uppoutuminen tarjoaa pikemminkin virkistävää vaihtelua. Luonnollisesti Suomen Akatemian syyskuun haun jälkeen tarkastellaan siihen liittyvää numeerista dataa. Viimeksi kirjoitin aiheesta vuonna 2018.

Syyskuun haun tyypillisimmät hakuinstrumentit ovat akatemiahanke, akatemiatutkija ja tutkijatohtori, joten vuosikohtainen vertailu on hyvä rakentaa näiden ympärille. Tänä syksynä näitä hakemuksia lähetettiin Turun yliopistosta yhteensä 314 kappaletta, eniten viimeisen viiden vuoden aikana. Viimeisen 12 vuoden vuosikohtainen keskiarvo on 295 hakemusta, eli sikäli luvuissa on vain pientä vaihtelua. Kuten aiemmassa tekstissäni vuonna 2018, tämä jaksaa edelleen hämmästyttää, kun ottaa huomioon, kuinka monta potentiaalista hakijaa Turun yliopistossa on. Jos et tiennyt, opetus- ja tutkimushenkilökuntaa on yli 2000 henkilöä. Puhumattakaan niistä tutkijatohtoreista ja akatemiatutkijoista, jotka Akatemian liikkuvuusedellytyksen pakottamina pyrkivät saamaan rahoituksen Turkuun. Vaihteluvälin pienuus on erityisen selkeää akatemiatutkijoiden kohdalla; kahdentoista vuoden aikana näitä hakemuksia lähetettiin vuosittain vähimmillään 44 kappaletta ja enimmillään 60. Vaihteluväli on siis pienempi kuin keskimääräinen suomalainen alakoululuokka. Tänä syksynä akatemiatutkijahakemuksia lähetettiin 54 kappaletta.

Tutkijatohtoreitten osalta vaihtelu puolestaan on tuntuvaa. Tarkastelujakson pienimmät lukemat, 69 lähetettyä hakemusta, nähtiin vuonna 2010 ja korkeimmat, 116, puolestaan vuonna 2013. Itse asiassa vuodesta 2013 käynnistyi neljän vuoden jakso, kun hakemuksia lähetettiin vuosittain yli sata. Sen jälkeen numerot ovat tasaantuneet noin 80:een, ja tänä vuonna hakemuksia lähti 76 kappaletta.

Kenties hieman yllättäen Turun yliopistosta lähetetään vuosittain hyvin tarkalleen 10 % Akatemian saamista kaikista tutkijatohtori JA akatemiatutkijahakemuksista. Tänä vuonna Akatemia vastaanotti 603 akatemiatutkijahakemusta ja 736 tutkijatohtorihakemusta (linkki tilastoon).

Tosiaan, se suosituin hakuinstrumentti! Se on akatemiahanke 184 hakemuksellaan.

Tilasto Turun yliopistosta lähetetyistä akatemiahankehakemuksista vuosittain 2010-2021
Turun yliopistosta lähetetyt akatemiahankehakemukset vuosittain. Kuvassa on hakuvuodet 2010–2021.

Hakemusmäärissä näkyy selkeää kasvua vuosi toisensa jälkeen ja jopa hypähdys 187 hakemukseen vuonna 2016. Silloin Akatemia sai valtiovarainministeriöltä valtuuden jakaa 30 miljoonaa euroa lisärahoitusta nuorten tutkijoiden tieteen tekemisen edistämiseen. Lisärahoitus kohdistettiin akatemiahankkeisiin ja tutkijatohtoreille. Yllättäen tutkijatohtoreitten hakemusmäärissä ei kuitenkaan näkynyt kasvua kyseisenä vuonna.

Miksiköhän akatemiahanke on niin suosittu rahoitusinstrumentti? Ainakin se on (tyypillisesti) professorivetoisena arvostettu ja tarjoaa suhteellisen suuren summan neljäksi vuodeksi, jolloin ei välittömästi synny painetta hakea lisärahoitusta. Lisäksi hakemus on suhteellisen vaivatonta lähettää uudestaan ja uudestaan, koska Akatemia ei rajoita uusintahakemuksia. Tämä tosin koskee kaikkia Akatemian rahoitusmuotoja. Jos joku tämän blogin lukijoista on akatemiahankkeen hakija, tutkimusrahoitus@utu.fi kuulisi mielellään syitä hakemisen suosiolle!