Trans liikkeessä

Suomen sukupuolentutkimuksen seura SUNS ry järjestää 22.–24. marraskuuta 2018 sukupuolentutkimuksen päivät teemalla Trans liikkeessä – Trans i rörelse – Trans in Transit Turussa, yhteistyönä Turun yliopiston ja Åbo Akademin välillä.

 

Vuoden 2018 teema, Trans liikkeessä – Trans i rörelse — Trans in Transit viittaa sukupuolen moniin kokemis- ja ymmärrystapoihin sekä kysymyksiin transnationaalista eli kansojen ja valtioiden välisestä liikehdinnästä, rodullistetuista rajoista sekä tieteidenvälisten rajojen ylityksistä. Trans liikkeessä nostaa esiin paitsi sukupuolen moninaisuutta ja siihen liittyvää tiedontuotantoa sekä transihmisten oikeuksia, myös erilaisia raja-aitojen ylityksiä termin ”trans” laajassa merkityksessä.

Sukupuolentutkimuksen päivillä pohditaan, mitä sukupuolen, seksuaalisuuden, rodun ja luokan moninaisuus merkitsee feministisessä tutkimuksessa. Mitä tapahtuu, kun kategoriat “nainen” ja “mies” eivät riitä, tai kun muunsukupuolisuus, transsukupuolisuus ja muut identiteetin ilmaisun muodot nostetaan tutkimuksen keskiöön? Miten seksuaalisuuteen, rotuun, etnisyyteen ja luokkaan liittyviä raja-aitoja on käsitelty ja ylitetty historiassa, yhteiskunnassa ja kulttuurissa? Miten feministinen tutkimus ja toiminta voisi ajaa erilaisten marginalisoitujen ryhmien risteäviä tai jopa ristiriitaisia oikeuksia?

Konferenssin pääpuhujia on kolme: nais- ja sukupuolentutkimuksen apulaisprofessori Mel Y. Chen (U.C. Berkeley, Yhdysvallat), alkuperäiskansojen tutkimuksen apulaisprofessori Kim TallBear (University of Alberta, Kanada) ja sukupuolentutkimuksen lehtori Alyosxa Tudor (SOAS University of London, Iso-Britannia). Mel Y. Chen yhdistää tutkimuksessaan trans- ja queer-tutkimusta, kriittistä rodun tutkimusta, vammaistutkimusta ja eläintutkimusta. Kim TallBearin erityisalaa on feministinen alkuperäiskansojen tutkimus, johon hän kytkee tieteen- ja teknologian tutkimusta, ympäristötutkimusta sekä queer-teoriaa. Alyosxa Tudor puolestaan nivoo trans- ja queertutkimusta transnationaaliin ja jälkikoloniaaliin feminismiin.