Historiaa

Turun Suomalaisen Yliopiston professoreiden Valter Linnaniemen, Kaarlo Johannes Vallen, Kaarlo Linkolan ja fil.tri Edvard Vainion aloitteesta v. 1923 perustetusta seurasta kehittyi tieteellinen yhdistys, jonka toiminta 1950-luvulla huipentui Turun yliopiston kasvitieteellisen retkeilyopetuksen antamiseen, mikä toiminta vuosikymmenen lopulla johti sekä nykyisen Lapin tutkimuslaitos Kevon (prof. Paavo Kallion johdolla) että Lohmin biologisen aseman (dos. Lauri E. Karin toimesta) ja sitä seuranneen Saaristomeren tutkimuslaitoksen syntyyn.

Ote TEKS:n puheenjohtajan Ilpo Haahtelan kirjoituksesta vuoden 1999 jäsenkirjeeseen: “Yliopiston opettaja ja opiskelija olivat vielä 1950-luvulla kunnioittavan välimatkan päässä toisistaan. Useita päiviä kestäneet maastoretket, joita opettajat Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran nimissä järjestivät, lähensivät näitä kahta ryhmää toisiinsa. Oppilaan arvostus opettajaa kohtaan ei suinkaan vähentynyt, sillä vasta kentällä hän saattoi todeta, minkä hämmästyttävän tietomäärän asiansa hallitseva opettaja on pystynyt vuosien varrella hankkimaan; tieto ei myöskään ollut tullut pelkästään työpöydän ääressä istuen. Vaikka seuran retkille osallistuminen oli vapaaehtoista, ne käytännössä toimivat yliopisto-opetuksena, sillä lähes kaikki opiskelijat olivat TEKS:n jäseniä“.

Vuosi 2023 oli Seuran sadas toimintavuosi. Seuran 80-vuotishistoriikin voit lukea tästä.

Seuran puheenjohtajat
1923-1937   Walter M. Linnaniemi
1938-1951   Harry Waris
1952-1955   K.J. Valle
1956-1962   Antero Vaarama
1963-1965   Paavo Kallio
1966-1967   Paavo Voipio
1968-1971   Arne Rousi
1972-1975   Pekka T. Lehtinen
1976-1977   Yrjö Mäkinen
1978-1989   Petter Portin
1990-1995   Seppo Pihakaski
1996-1997   Juhani Lehtonen
1998-2003   Ilpo Haahtela
2004-2023   Kalle Ruokolainen
2024-              Timo Vuorisalo