Turun kasvit –hanke

 

Turussa on tehty jo 1600-luvulta lähtien alueellisia kasvikartoituksia erilaisia tarkoituksia varten. Parhaiten tunnetaan Ruissalon kasvilajisto. Koko kaupungin kattavaa kasvikartoitusta ei ole kuitenkaan vielä tehty, vaikka Turun yliopiston Kasvimuseolla sellaista suunniteltiin jo 1990-luvulla. Muista kaupungeista esimerkiksi Helsingin, Vantaan ja Oulun kasvilajistot on jo kartoitettu.

Turun kasvien kartoitus aloitettiin viimein vuonna 2017 noin kymmenen vapaaehtoisen lajiasiantuntijan voimin. Hanketta koordinoi FT Jussi Lampinen. Turun kasvit -hankkeen viralliset sivut löydät nyt Turun yliopiston kasvimuseon sivuilta.

Tämä pieni mäkikauraketo sijaitsee Turun kaupungin ratapihan tuntumassa. Erityisesti ketojen ja muiden perinnebiotooppien lajiston kartoittaminen on tärkeää näiden elinympäristöjen uhanalaisuuden vuoksi. Kuva Jussi Lampinen.