Tieteen, tiedon ja tekniikan historiaa Turun yliopistossa
Tiedepiiri

CV

Piirin jäsenet ovat osallistuneet useisiin erilaisiin tutkimushankkeisiin ja vaikuttaneet yhteiskunnallisissa asiantuntijatehtäviss. Toimintamme tiivistyy näihin teemoihin.:

Tiedon historia
Tiedepiiriä on alusta asti määrittänyt pyrkimys ymmärtää tiedon historiaa. Tämä yhdistää piirin toiminnan yhteen uusiman historiantutkimuksen keskeiseen näkökulmaan. Tiedonhistoria on alkanut haastaa klassista luonnontieteisiin keskittyvää tieteenhistoriaa. Lue tästä lisää syksyllä 2023 julkaistusta Tiedonhistoria-teoksesta. Monen piiriläisen oma tutkimus- ja opetustoiminta keskittyy nimenomaan tiedon käsitteeseen ja sen vaiheisiin historiassa.

Kirjahistoria
Tekstien valmistamista, levittämistä ja vastaanottoa tutkiva kirjahistoria on näkyvässä osassa Tiedepiirissä. Olemme olleet mukana Turun kaupunginkirjaston vanhan kokoelman tutkimus- ja luettelointihankkeessa sekä Turun yliopiston kirjaston satavuotisprojektissa.

Kokoelmahistoria
Kokoelmat ja materiaalisuuden historia jatkavat kahden edellisen teemaan tapaan tieteen, tiedon ja niiden käytön kohtaamispinnoilla. Tiedepiiri on osallistunut muun muassa Turun Akatemian kokoelmien kartoittamiseen.

Kartografian historia
Karttojen ja karttakirjojen tutkiminen yhdistää montaa Tiedepiirin jäsentä. Olemme jäljiittäneet niin geohistoriallisen mielikuvituksen modernia historiaa kuin 1600-luvun atlasten moninäkökulmaista tapaa kuvata maapalloa.

Tieteen tulevaisuus

Monet Tiedepiirin jäsenet ovat käsitelleet omissa tutkimuksissaan tieteen ja modernin yhdyskuntasuunnittelu suhdetta tai arvioineet tieteen tulevaisuutta.