Tieteen, tiedon ja tekniikan historiaa Turun yliopistossa
Tiedepiiri

Tarinamme

“Elämäni rohkaisevin akateeminen kokemus”

Tieteen, tiedon ja tekniikan historian tutkimusryhmä Tiedepiiri perustettiin Turun yliopiston yleisen historian oppiaineessa helmikuussa 2012. Ensimmäisessä tapaamisessa oli mukana lähinnä opinnäytteiden myötä tieteen historiasta kiinnostuneita opiskelijoita. Monet heistä kirjoittivat piirin ensimmäiseen julkaisuun  Relatiivisuuden ylistys: Kirjoituksia tieteen ja tieteiden historiasta (2013). Vuodet vierivät ja pro gradu -suunnitelmat muuttuivat väitöskirjaprojekteiksi, valmiiksi väitöksiksi, post doc -tutkimuksiksi ja tutkimushankkeiksi. Kiinnostus tieteen historiaa ja sen filosofiaa kohtaan on laajentunut tekniikan vaiheisiin ja viime vuosina erityisesti tiedon historiaan. Tiedepiirin nykypäivän koostaa samaan kirjaan syksyllä 2023 ilmestyvä Tiedonhistoria (Vastapaino).

Tiedepiirissä on haluttu tutkia iloista tiedettä. Tapaamme seminaarissa, kuuntelemme vierailuluennoitsijoita, juomme kahvia ja viiniä. Alusta asti kokoontumiset ovat tapahtuneet perjantai-iltapäivinä, jotka ovat olleet otollista aikaa viikon lennokkaimille keskusteluille. Nykyisin Tiedepiiri kokoaa yhteen aihepiiristä kiinnostuneita tutkijoita ja järjestää myös perustutkinto-opiskelijoille suunnattua opetusta. Tutkijoidemme asiantuntemus kohdistuu erityisesti tiedon tuottamiseen, sen merkitykseen, soveltamiseen ja popularisointiin uudella ajalla.

Tieteen ja tiedon historian tutkimuskenttä on laaja eikä meitä kiinnosta vain historia. Tiedepiiri kattaa mielellään yksittäisten akateemisten tieteenalojen historian, mutta tutkimuksen kohteena voivat olla myös tiedon muodostuminen, välittyminen sekä tieteellisen toimijuus. Alan tutkimus auttaa ymmärtämään nykyisten tietorakenteiden historiaa ja siten havainnoimaan esimerkiksi ilmastonmuutosta, ympäristöongelmia ja monia muita nykypäivän ilmiöitä koskevan tiedon muodostumisen vaiheita. Tieteen historia tekee näkyväksi tiedon jatkuvan muuttumisen sekä kytkeytymisen ympäröivän yhteiskunnan arvoihin, kulttuuriin ja politiikkaan.

Tiedepiiri on osa Turun yliopiston historiaoppiaineiden Tieteen, tiedon ja tekniikan historian kokonaisuutta.