Tieteen, tiedon ja tekniikan historiaa Turun yliopistossa
Tiedepiiri