Finnish Journal of Social Research

 

Yhdistys julkaisee kansainväliselle ja kotimaiselle lukijakunnalle suunnattua vertaisarvioitua Finnish Journal of Social Research -lehteä. Lehden kotisivut ovat osoitteessa: https://fjsr.journal.fi/index.

Finnish Journal of Social Research käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnusta, mikä tarkoittaa, että lehden tieteelliset julkaisut läpikäyvät vähintään kahden riippumattoman asiantuntijan suorittaman ennakkoarvioinnin. Lisäksi Finnish journal of social research noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) Hyvän tieteellisen käytännön periaatteita.

Vertaisarviointitunnus: https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus

Hyvä tieteellinen käytäntö: https://tenk.fi/fi/tiedevilppi/hyva-tieteellinen-kaytanto-htk