Yhdistyksen hallitus

 

Yhdistyksen hallituksen muodostaa kuusi kolmeksi vuodeksi valittua jäsentä, jotka valitaan vuosikokouksessa. Varajäseniä on kolme.

Hallitus toimikaudella 2021-2024

Turun yliopiston edustajat:
Pekka Räsänen
Irene Prix (vpj)
Heikki Ervasti (varalla)

Åbo Akademin edustajat:
Edvard Johansson
Mika Helander (pj)
Mikko Lagerspetz (varalla)

Muut hallituksen jäsenet:
Kaisa Leiwo
Timo Toivonen
Sampo Ruoppila (varalla)