Laadukas koulutus houkuttelee myös maksullisena

Riitta Pyykkö

Haku yliopistomme ja kahdeksan muun suomalaisen yliopiston englanninkielisiin maisteriohjelmin päättyi reilu viikko sitten. Tilanne oli jännittävä: tiesimme että hakijoiden määrä tulisi EU/ETA-alueen ulkopuolisille asetettujen lukukausimaksujen takia laskemaan, mutta kuinka paljon?

Pudotus ei ollut niin jyrkkä, kuin pelkäsimme. Kun Ruotsissa vuonna 2011 otettiin käyttöön lukukausimaksut, ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä laski jopa 80 prosentilla. Turun yliopiston osalta hakijamäärä putosi nyt noin puoleen edellisvuotisesta. Hakijamäärien laskussa syntyi jonkin verran hajontaa yliopistojen välille. Yliopistot panostivat koulutuksensa markkinointiin eri tavoin, ja osatekijänä saattoivat olla yliopistojen apurahajärjestelmien erot toisistaan. Suurin yllätys oli hakijamäärien voimakas nousu Tampereen yliopistossa.

Useimmat yliopistot olivat peranneet englanninkielisiä ohjelmiaan, eli haussa olevien ohjelmien määrä oli pienempi kuin vuonna 2016. Näin oli myös Turun yliopistossa. Ohjelmakohtaisesti hakemusten määrä laski meillä 28 %, eli tilanne oli parempi kuin verrattaessa vain hakemusten kokonaismääriä edellisvuoteen.

Hakemusten määrästä on vielä vaikea ennustaa syksyllä 2017 opinnot aloittavien määrää. Ruotsin kokemukset kertovat myös hakijoiden laadun muutoksista, eli joissakin ohjelmissa pienemmästä hakijamäärästä seurasi kuitenkin toivottu määrä opintonsa aloittavia. Hakemisen ja opintojen aloittamisen välissä on vielä monta vaihetta. Tärkeää onkin nyt se, miten pidämme yhteyttä hakijoihin, miten tiedotamme Turun mahdollisuuksista, miten vakuutamme heidät siitä, että juuri Suomi, Turku ja Turun yliopisto on paras vaihtoehto.

Koska niin moni asia muuttui, voi vuotta 2017 sanoa ”vuodeksi nolla”. Varsinaista vertailua voimme tehdä vasta tulevina vuosina tähän vuoteen.

Mielenkiintoinen tulos oli se, että eniten hakemuksia tuli niihin ohjelmiin, jotka olivat olleet suosittuja myös aiemmin. Vakiintuneet ja laadukkaat ohjelmat houkuttelivat siis myös maksullisina. Vaikka meidän on varmasti syytä kehittää koulutuksemme markkinointia, kaikkein tärkeintä tulevaisuuden kannalta on se, että tutkinto-ohjelmamme ovat korkealaatuisia ja sisällöiltään globaalisti kiinnostavia. Ensimmäisten maksavien tutkinto-opiskelijoiden kokemukset kuuluvat kauas, huonot vielä kauemmas.

Riitta Pyykkö
Kirjoittaja on koulutuksesta vastaava vararehtori.