Kun ”valo syttyy yrittäjyyteen!”

Kirsi Peura

Otsikon lainaus on sosiaalipolitiikan yliopisto-opettajalta, joka osallistui talven alussa järjestetylle henkilökunnan 24h-yrittäjyysleirille Harjattulan kartanossa. Kyseessä oli kokeilu, jossa yliopisto-opettajat pääsivät oppimaan yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toiminnasta osallistumalla intensiiviselle, yön yli kestävälle leirille. Leirillä osallistujat työstivät yritysideoita monitieteisessä tiimissä ja harjoittelivat pitchaamista eli myyntipuheen pitämistä. Osallistujien palaute leiriltä oli erittäin hyvä – leiri oli ollut heille jotain aivan uutta.

Leiripaikka oli kieltämättä idyllinen ja inspiroiva ympäristö työskentelylle. Lumivaippa peitti koko kartanoalueen, ja saunaillassa pitchausharjoitusten lomassa osallistujat saivat halutessaan pulahtaa jäiseen mereen virkistäytymään. Hienointa leirillä oli kuitenkin yhdessä tekeminen. Kokemus yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toiminnasta syntyi siis yhdessä ihmetellessä.

Kokemuksellisuuden taustalla on myös vakavampiakin tavoitteita. Kokeilut ovat osa Turun yliopiston uutta Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta yliopisto-opetuksessa -henkilöstökoulutusta, joka tarjoaa opettajalle malleja vahvistaa opiskelijoiden yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintaa osana oman aineensa opetusta. Tämän vuoksi on tärkeää, että myös opettajat ymmärtävät, mitä yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta ovat käytännössä.

Kantavina periaatteina koulutuksessa ovat tekemällä oppiminen, monitieteiset törmäytykset, omien vahvuuksien hyödyntäminen tekemisessä sekä yhteistyö yrittäjien ja yrittäjyyttä edistävien tahojen kanssa. Henkilöstökoulutus tukee myös Yrittäjyysyliopiston eli yliopiston yrittäjyyden ja yrittäjyyskoulutuksen strategiaa, jonka tavoitteena on tukea yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintaa koko yliopistoyhteisössä.

Leirin lisäksi toinen kokeilu toteutettiin 17.3.2017, kun järjestimme ensimmäistä kertaa opettajien ja yrittäjien treffit SparkUpissa eli tiedepuiston alueella sijaitsevassa startup-yhteisössä. Osallistujat pääsivät yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan yrittäjyydestä, tulevaisuudessa tarvittavista taidoista ja työelämäyhteistyöstä. Treffien tavoitteena oli auttaa opettajia luomaan uusia kontakteja yrittäjiin sekä ideoimaan heidän kanssaan erilaisia opetukseen liittyviä yhteistyön muotoja. Treffien jälkeen opettajat voivat halutessaan lähteä myös varjostamaan yrittäjiä päästäkseen syvemmin kiinni yrittäjän arkeen. Treffien loppupalautteen yhteydessä osallistujat kuvasivat tilaisuutta esimerkiksi sanoin ”erilainen” ja ”kiinnostava”. Sekä leiri että treffit edustavatkin uudenlaista aaltoa yliopiston henkilöstökoulutuksessa. Ne haastavat perinteiset koulutuksen toteutusmuodot viedessään opettajat uusiin ympäristöihin, tapaamaan uusia ihmisiä, tekemään itselle täysin uusia asioita. Niistä yritetään myös suunnitella sellaisia, että ne tuottavat erilaisia ahaa-elämyksiä jo kokeneille opettajille.

Treffiaamuna tapahtui muutakin. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti uudet yrittäjyyslinjaukset koulutukseen, joiden tavoitteena on suunnata, kehittää ja ohjata yrittäjyyden edistämisen toimenpiteitä kaikilla koulutusasteilla – myös yliopistoissa. Linjaukset eivät kuitenkaan sisällä yksittäistä merkittyä reittiä yrittäjyysyliopistoon vaan kokoelman erilaisia käytäntöjä tai menettelytapoja, joilla yrittäjyyttä voidaan edistää laaja-alaisesti opetuksessa ja koulutuksessa. Linjauksista näkee sen, että parhaat käytännöt painottuvat alempiin koulutusasteisiin, joissa on jo vuosien kokemukset yrittäjyyskasvatuksen alueelta. Tämä koskee erityisesti henkilökunnalle suunnattua yrittäjyyskasvatuksen koulutusta, jota on saatavana yliopistoissa vielä vähän.

Toisen asteen hyvät kokemukset näkyvät myös meidänkin yliopistomme tekemisessä. Esimerkiksi yrittäjyysleirin toteutimme yhteistyössä Nuori Yrittäjyys ry:n, Boost Turku Entrepreneurship Societyn, YES Varsinais-Suomen sekä Suomen Yrittäjien kanssa. Lainasimme leirimallin ja materiaalit modifioiden niitä hieman vastaamaan omia tarpeitamme. Yliopisto tarvitsee tulevaisuudessa myös omia malleja, materiaaleja sekä lisää yrittäjämäisen toiminnan ja oppimisen fasilitaattoreita. Vain tällä keinoin yrittäjämäisestä toiminnasta tulee aidosti osa yliopistoa. Kannatan jatkossakin kuitenkin myös hyvin sujuvaa yhteistyötä yrittäjyysekosysteemin muiden toimijoiden kanssa – parhaat ideat ja oivallukset eivät tule yksin asioita pohtiessa vaan yhdessä kokeillen ja tehden.

Kirsi Peura, FT
Kirjoittaja toimii yrittäjyysasiamiehenä Turun yliopiston Innovaatiopalvelut ja koulutusvienti -yksikössä.

Lisätietoja:
www.yrittajyysyliopisto.fi
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta yliopisto-opetuksessa -henkilöstökoulutus:
http://www.yrittajyysyliopisto.fi/henkilostokoulutus-yrittajyys-ja-yrittajamainen-toiminta-yliopisto-opetuksessa-2-6-op/
Koulutus on osa Suomen Yrittäjien Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -hanketta, jonka toteuttamiseksi lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on tehnyt Suomen Yrittäjille lahjoituksen. Tavoitteena on lisätä nuorten yrittäjyyshalukkuutta ja -osaamista sekä edistää uusien kasvuhakuisten yritysten syntymistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön yrittäjyyslinjaukset koulutukseen:
http://minedu.fi/yrittajyyslinjaukset