Menneisyyden kuvien jäljillä: Turun Suomalaisen Yliopistoseuran 100 vuotta

Johanna Skurnik

Yliopistoseuralle, kuten koko Suomelle, vuosi 2017 on ollut juhlan vuosi: seura juhlii satavuotista historiaansa rinnan itsenäisen Suomen kanssa. Yliopistoseura lähti vuonna 1917 edistämään hanketta toisen suomalaisen yliopiston perustamisesta Suomeen. Marraskuussa 2017 tulee kuluneeksi vuosisata siitä hetkestä, jolloin pantiin alulle tapahtumasarja, joka tulisi johtamaan Turun yliopiston perustamiseen vuonna 1920 ja yliopiston avajaisiin vuonna 1922.

Yliopistoseura katsoo menneisyyteen ylpeänä siitä, mitä sata vuotta sitten tapahtui ja on juhlavuotensa aikana tuonut historiaansa esille monella tapaa. Keväällä Varsinais-Suomen maakunnassa järjestettiin kiertävä teatteriproduktio Eläköön 22040! joka toteutettiin yhteistyössä Turun ylioppilasteatterin ja Turun yliopiston kanssa. Näytelmässä käsiteltiin Turun yliopiston perustamiseen johtanutta kansalaiskeräystä ja nostettiin esiin ovelta ovelle kulkeneiden kerääjien kokemuksia. Samaan aikaan käynnistettiin myös jäsenhankintakampanja, jonka tuloksena Yliopistoseura lahjoitti kaikkien kesäkuun loppuun mennessä liittyneiden henkilöjäsenten tai yhteisöjäsenten ensimmäiset jäsenmaksut Turun yliopiston varainhankintaa.

Juhlavuoden huipentuma on tänään perjantaina 3.11.2017 järjestettävä 100-vuotisjuhla juuri remontista valmistuneessa, 200-vuotisjuhlaansa viettävässä Turun Akatemiatalossa. Juhlijoiden joukossa on niin tämän kevään aikana seuran jäseneksi liittyneitä kuin jo puoli vuosisataa seuran toimintaa tukeneita jäseniä.

Satavuotisjuhla on historiallinen jo itsessään, mutta myös siksi, että juhlassa jaetaan ensimmäistä kertaa 50 000 euron arvoinen Phoenix-tiedepalkinto. Palkinto myönnetään uutta luovaa tutkimusta tekevälle henkilölle palkintona jo saavutetuista ansioista ja kannustuksena tieteellisen työn jatkamiseen. Tiedepalkinnon avulla Yliopistoseura haluaa tukea Turussa tehtävää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja katsoa tulevaisuuteen ja korostaa tieteellisen työn merkitystä sivistyneessä yhteiskunnassa.

Yliopistoseuran sadan vuoden mittainen historia materialisoituu kuvassa esiintyvän professori Vesa Vareksen kirjoittamassa Yliopistontekijät. Turun Suomalaisen Yliopistoseuran 100 vuotta, joka valottaa ensi kertaa yksissä kansissa, millaisten vaiheiden kautta seura on tähän päivään tullut. Yliopistoseuran koordinaattorille juuri Vareksen tutkimus ja erityisesti sen runsaan kuvituksen löytämiseksi tehty salapoliisityö avasivat aivan uudenlaisia näkökulmia niin yliopiston ja yhteiskunnan väliseen suhteeseen ja osoitti yliopistoseuran historian kertovan laajemmin tieteen ja sivistyksen merkityksestä itsenäisessä Suomessa. Selatessani Turun Sanomia, Uutta Auraa kuin Uutta Päivää aina sadan vuoden takaa Turun yliopiston sanomalehtikirjastossa, käydessäni läpi seuran toimistolle vuosikymmenten aikana kertyneitä sen toimintaan liittyviä materiaaleja ja etsiessäni valokuvia historiallisista henkilöistä Yliopistoseuran historian eri vaiheiden moninaisuus ja moniäänisyys tulivat käsin kosketeltaviksi. Vuosikymmenten aikana Yliopistoseura ja Turun yliopisto ovat käyneet läpi monenlaisia vaiheita, joita värittävät niin alkuaikojen lahjoituksiin liittyvät kiistat, poliittiset näkökannat ja kielikysymys ja ylipäätään yliopiston ja sen jäsenten moninaiset roolit yhteiskunnallisina vaikuttajina.

Kuvien metsästyksen tuloksena hienoiseen unohdukseen painuneet diakokoelmat, valokuvalaatikolliset ja sanomalehtien sivuille tallentuneet artikkelit, jotka osaltaan valottavat näitä vaiheita, saivat uuden elämän osana Vareksen tutkimusta. On kunnioitettavaa, että Vesa Vares on kirjoittanut yksiin kansiin seuran historian, joka julkistetaan tänään Turun Akatemiatalolla. Taidokkaasti tehty tutkimus, jonka tulokset niveltyvät osaksi Vareksen myöhemmin julkaistavaa Turun yliopiston historiaa, osoittaa kuinka Yliopistoseuran toiminnan ydin on edelleen – sata vuotta myöhemmin – koulutus, tiede ja tutkimus.

Malja satavuotiaalle seuralle!

Johanna Skurnik
Kirjoittaja on Turun Suomalaisen Yliopistoseuran koordinaattori

P.S. Turun Suomalaisen Yliopistoseuran sääntömääräinen syyskokous järjestetään tiistaina 14.11.2017. Kokousta edeltävälle luennolle ovat lämpimästi tervetulleita muutkin kuin seuran jäsenet. Yliopistoseuran jäseneksi voi puolestaan liittyä täältä.