Kimi Kärki

Turun yliopiston monitieteinen populaarikulttuurin tutkimusta edistävä International Institute for Popular Culture (IIPC) saavutti keskiviikkona 19.9.2018 merkittävän rajapyykin. Instituutti järjesti silloin kaikille populaarikulttuurista kiinnostuneille IIPC Debate -luennon jo sadannen kerran. Debatin piti professori Will Straw (McGill University, Kanada), joka pohti esityksessään, miten elokuvien sisäiset sosiaaliset verkostot ilmentävät maansa kulttuurisia käytänteitä.

International Institute for Popular Culture perustettiin vuonna 2006 edistämään populaarikulttuurin monitieteistä tutkimusta ja opetusta. Instituutin keskeisiä tutkimuskohteita ovat muun muassa populaarimusiikki, radio, elokuvat ja televisio, uudet mediat ja informaatioteknologia, nuoriso- ja alakulttuurit, kulttuuriteollisuus ja urheilu. IIPC:n toiminnassa ovat keskeisesti mukana Turun yliopiston kulttuurihistorian, digitaalisen kulttuurin, mediatutkimuksen ja musiikkitieteen oppiaineet, mutta sen hallituksessa vaikuttaa jäseniä myös kauppakorkeakoulusta, Åbo Akademin musiikkitieteestä ja Itä-Suomen yliopiston kulttuurintutkimuksesta.

IIPC:n toiminnan avasi marraskuussa 2006 History of Stardom Reconsidered -konferenssi, jossa oli pääpuhujana maailman tunnetuin tähteyden tutkija, professori Richard Dyer (King’s College). Instituutti on perustamisestaan lähtien verkottunut vastaavien yksiköiden kanssa ympäri maailman, yhteistyökumppaneitamme ovat esimerkiksi Institute of Popular Music (Liverpool), Department of Popular Culture (Bowling Green, OH), UTS School of Communication (Sydney), Case Western Center for Popular Music Studies ja Rock and Roll Hall of Fame Library & Archive (Cleveland, OH). Tutkijamme toimivat myös aktiivisesti keskeisten kansainvälisten populaarikulttuurin tutkimusta tukevien järjestöjen hallituksissa. Näistä mainittakoon Association for Cultural Studies (ACS), International Association for the Study of Popular Music (IASPM) ja European Popular Culture Association (EPCA).

Populaarikulttuuriin ja sen tutkimuksen eri puoliin pureutuvia IIPC Debate -luentoja on järjestetty vuodesta 2010 lähtien. Niiden tarkoituksena on alusta alkaen ollut tarjota jollain tavalla ajankohtainen, yleensä joko tutkimukseen tai toimijakokemukseen perustuva räväkkä puheenvuoro ja sen jälkeinen keskustelu aiheesta. Debatit ovat avoimia kaikille kiinnostuneille, luonnollisesti myös yliopiston ulkopuolisille henkilöille.

Osa luennoista on myös nauhoitettu ja tarjolla kuunneltavaksi instituutin verkkosivuilla. Tarjolla on runsas kattaus puheenvuoroja muun muassa fanitutkimukseen, jälkikolonialismiin, natseihin, hulluuteen, kauhuelokuviin, politiikkaan, pornografiaan, kulttuurimaantieteeseen ja urheiluun liittyvään populaarikulttuuriin. Käsillä on niin marginaalisiin alakulttuureihin kuin globaalisti tunnettuihin tähtiin ja ilmiöihin keskittynyttä tutkimusta.

Sadas IIPC Debate -luento käsitteli monitieteisesti elokuvan suhdetta kulttuurisiin käytänteisiin. Urbaanin mediatutkimuksen alalta laajalti julkaissut professori Straw on ollut viime aikoina kiinnostunut erityisesti sosiaalisista skeneistä, alakulttuureista, yhteisöistä ja ihmisjoukoista elokuvissa, mutta viittaa käsitteellä ”scene” myös varsinaisiin elokuvakohtauksiin.

Professori Straw pitämässä IIPC Debate -luentoa Sirkkalan Janus-salissa 19.9.2018

Hänen mukaansa elokuvien joukkokuvauksien kulttuuriset ja historialliset erot avaavat kulttuurien monimuotoisuutta, aikansa teknologisia käytänteitä ja sosiaalisia asenteita. Esimerkiksi brasilialaisten elokuvien joukkokohtaukset keskittyvät eri asioihin kuin kanadalaisten. 1930-luvun ranskalaisen elokuvan työläisihmisjoukot taas ovat erilaisia kuin digitaalisen ajan estetiikkaan, muotiin ja virtuaalisuuteen kiinnittyneet zombiet. Lisää aiheesta voi lukea vaikkapa seuraavasta humanistisen tiedekunnan sähköisen Hiiskuttua-lehden numerosta, johon professori Straw antoi haastattelun.

Sata monitieteistä debattia kertoo niin populaarikulttuurin tutkimuksen elinvoimasta Turun yliopistossa kuin IIPC:n kattavista kansallisista ja kansainvälisistä verkostoista. IIPC on kutsunut vuosien varrella lukuisia vierailevia professoreja, joista osa on viipynyt Turussa kuukausia. Debatteja ovat käyneet vuosien saatossa pitämässä monet tunnetut tutkijat, joista mainittakoon vaikka Simon Frith (University of Edinburgh), J. Jack Halberstam (Columbia University), Karen Collins (University of Waterloo), Tricia Rose (Brown University), Caryl Flinn (University of Michigan), Mieke Bal (University of Amsterdam) ja Derek B. Scott (University of Leeds).

IIPC-debattien sarja on osaltaan tuonut korkeimman tason kansainvälisen tutkimuksellisen ilmapiiriä opiskelijoillemme ja lisännyt Turun yliopiston kansainvälistä mainetta yhtenä populaarikulttuurin tutkimuksen merkittävänä keskiönä. Tai kuten professori Straw naama peruslukemilla debattinsa aluksi asian ilmaisi, ”The already legendary University of Turku popular culture studies”.

Debattien lisäksi IIPC järjestää konferensseja, tuottaa julkaisuja ja edistää kansainvälistä tutkijavaihtoa yhteistyössä alan keskeisten kansainvälisten toimijoiden kanssa. Instituutin toimintaa ohjaa kansainvälinen ohjausryhmä, johon kuuluu populaarikulttuurin johtavia tutkijoita Euroopasta, Yhdysvalloista ja Australiasta.

Tulevaisuudessa jatkamme debattien sarjaa, levitämme edelleen tietoa instituutin toiminnasta kansainvälisissä konferensseissa, julkaisemme kirjoja yhteistyössä Intellect-kustantamon kanssa sekä järjestämme paikallisia seminaareja ja konferensseja.

Lämpimästi tervetuloa tuleville IIPC Debate -luennoille sekä keskiviikkona 12.12.2018 järjestettävään vuotta 1984 tarkastelevaan symposiumiin!

Kimi Kärki
Kirjoittaja on Turun yliopiston dosentti, joka tutkii populaarikulttuurin historiaa IIPC:ssä ja kulttuurihistorian oppiaineessa, Puhuvat koneet – elektroninen ihmisääni tunteiden ja itseymmärryksen tulkkina 1960–2020 -hankkeessa (Koneen Säätiö 2018–2022)

IIPC:n kotisivut

IIPC FacebookissaFacebooktwitterFacebooktwitter