Kuvituskuvassa aikuisopiskelija lukee kirjaa

Ei oppi ojaan kaada eikä tieto tieltä työnnä

Tällä viikolla vietämme Turun yliopiston lukukauden avajaisia. Lääketieteellisessä tiedekunnassa osa opiskelijoista aloitti opintonsa kuitenkin jo elokuun alkupuolella. Alku oli tavanomaisesta poikkeava edelleen jatkuvan pandemian takia. Uudet opiskelijat pääsivät tutustumaan toisiinsa ja tiedekunnan väkeen turvavälejä pitäen ja osittain striimattuja luentoja kuunnellen.

Toimintatapamme ovat lyhyessä ajassa radikaalisti muuttuneet, mutta päätehtävämme ovat pysyneet samoina: opetus, tutkimus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja kaiken tämän takaa hyvinvoiva yhteisö. On tärkeätä, että pidämme huolta itsestämme ja toisistamme.

Etäopetus ja -oppiminen lähtivät keväällä nopeasti käyntiin pakon sanelemana. Nyt käyttö jatkuu ja jää varmasti ainakin osittain pysyväksi toiminnaksi, sen verran hyviä kokemuksia etäopetuksesta on saatu. Turun yliopiston etäopetuksen tueksi laadittu intranetsivusto on ollut arvokas tietolähde monelle. Sen tarjoamat palvelut ovat kattavia ja opetusmateriaalit selkeitä ja käyttökelpoisia. Lääketieteellisessä tiedekunnassa otettiin jo keväällä tämän lisäksi käyttöön oma opetuksen TEAMS-alusta, jolla tiedon jakamisen lisäksi keskustellaan opetukseen liittyvistä haasteista ja jaetaan onnistumisia. Keväällä pidimme myös verkko-opetuksen teemoista etäluentoja henkilökunnalle.

Nyt syksyllä aloitimme tiedekunnassa perjantai-iltapäivisin Zoom-cafén, jossa vaihdamme iltapäiväkahvittelun lomassa ajatuksia etäopetuksesta vähän epävirallisemmin. Näissä tapaamisissa on yleensä pieni alustus ja sen jälkeen keskustelua alustuksesta tai muusta ajankohtaisesta aiheesta. Tavoitteena on sekä jakaa tietoa, että lisätä yhteisöllisyyttä yli oppiaine- ja laitosrajojen. Isossa tiedekunnassa läheskään kaikki eivät tunne toisiaan.

Uudessa tilanteessa tärkeätä on ollut myös opettajien pedagoginen koulutus. Iso osa tiedekuntamme opettajista on suorittanut 10 ja jopa 60 opintopisteen pedagogiset opinnot. Opinnoista on ollut korvaamaton hyöty etäopetuksen käyttöön otossa.

Yliopistojen ansaintalogiikka muuttui ja nykyään meitä palkitaan entistä paremmin jatkuvan oppimisen tuloksista. Jatkuvaa oppimista on monenlaista: avoimia luentoja, joita ovat mm. MOOCit (Massive open online courses), avointa yliopisto-opetusta, tutkintojen täydennystä, erillisopintoja, erikoistumiskoulutusta, ammatillista jatkokoulutusta, täydennyskoulutusta ja räätälöityjä koulutuksia (lisätietoa aiheesta yliopiston sivuilla). Näiden kehittäminen on nyt ajankohtaista ja yliopistolla ollaankin opetuksen vararehtorin johdolla rakentamassa tähän uudenlaista strategiaa.

Jatkuva oppiminen on mitä parhainta vuoropuhelua ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Uuden oppiminen innostaa ajatteluun myös yliopiston ulkopuolella olevia. Parhaimmillaan jatkuvan oppimisen eri väylät avaavat mahdollisuuksia yritysten, kolmannen sektorin, julkisen sektorin ja yliopistolaisten yhteisiin innovaatioihin ja yhteistyöprojekteihin myös tieteen parissa.

Monitahoinen toiminta helpottuu, kun on olemassa olevia verkostoja luontevaan kanssakäymiseen. Lääketieteellinen tiedekunta on mukana mm. Health Campus Turku -verkostossa ja Spark Finlandin toiminnassa. Molemmat verkostot pyrkivät mm. luomaan yhteisiä rakenteita erilaisiin toimintoihin. Health Campuksen alle on tutkimus- ja innovaatiotoiminnan lisäksi koottu mm. opetusyhteistyömalleja ja luotu rakenteita yhteisille opetuskokeiluille.

Spark Finlandin toiminta tähtää erityisesti terveysteknologiainnovaatioiden eteenpäinviemiseen ideasta tuotteeksi ja tähän liittyvään koulutukseen.  Hyvä esimerkki tärkeästä yhteistoiminnasta opetuksen alalla on myös Simulaatio-oppimiskeskus, jonka ovat rakentaneet yhdessä Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopistollinen keskussairaala ja tiedekuntamme. Pandemian aikana siellä on harjoiteltu mm. suojavarusteiden oikeaoppista pukemista.

Yliopistolaisille tutkittu tieto on arkea. Nyt siitä on tullut merkityksellistä kaikille. Miten selviämme pandemiasta henkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti? Miten voimme ehkäistä tulevat terveysuhat tai miten tunnistamme sairastuneet ja voimme parhaiten hoitaa heitä? Miten yhteiskunta toimii uudessa tilanteessa, miten saamme talouden pyörimään ja rahat riittämään? Mitä opimme menneisyydestä ja miten luomme skenaarioita uudesta tulevaisuudesta.

Meillä yliopistolaisilla on huikeat mahdollisuudet olla etsimässä vastauksia ja jakaa tutkittua tietoa muille. Nyt on aika uusille avauksille, tieteiden väliselle ja tiederajat ylittävälle yhteistyölle sekä tiedeviestinnälle.


Sanna Salanterä
kirjoittaja on Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opetuksen varadekaani