Keittiötarvikkeita, mausteita, kasviksia, leikkuulauta

Koulutuksen johtaminen Turun yliopistossa – Tervetuloa keittiööni!

Koulutuksen kehittäminen kohta vuoden kestäneellä rehtoraattikaudella on upeassa vauhdissa yliopistossamme. Uusi strategia on valmisteltu niin hyvin, että sen toteuttaminen pääsi käyntiin joustavasti jo hyvissä ajoin viime keväänä, huomattavasti ennen sen virallista lanseeraustakaan. Eräitä sen toimia, kuten digitaitojen opetusta ja opettelua, ajasta ja paikasta riippumattomien suoritustapojen lanseerausta, vauhditti korona, mutta nyt keskitymmekin laatuun ja henkilökohtaiseen ohjaukseen.

Koulutusta yliopistossamme johdetaan konkreettisestikin keittiöistä käsin tehdessämme edelleen etätyötä. Keittiö, jos mikä, on aina erinomainen paikka työskennellä, sillä harjaantunut kokkaaja aavistaa palaneen käryn ennen kuin mikään on vielä hellalla asti. Toisaalta eduksi on rohkea kokeileminen ja kyky myöntää, jos kastike uhkaa jäädä liian kokkareiseksi. Tässä kirjoituksessa avaan teille tapaani johtaa koulutusta yliopistossamme. Koettakaa kestää keittiöviittaukset!

Amuse bouche  – Kaikki lähtee osaavista opettajista

Hyvä ateria alkaa pienellä suupalalla, joka on tarkoin valittu ja valmistettu. Kokin on siihen osattava kiteyttää ydinvalttinsa. Minun keittiössäni se tarkoittaa koulutustarjontamme laadun ylläpitämistä ja edelleen kehittämistä.

Laadukkaan koulutuksen perusta on osaava opetushenkilöstö. Siksi uuden strategiamme toimenpideohjelmaan on kirjattu kokonaisuus opetuspainotteisten tehtävien urapolkumallista, jossa korostuvat myös yliopistopedagogiset opinnot. Jatkossa Turun yliopistossa edellytetään opetuspainotteisten tehtävien täytössä pedagogisia opintoja tai sitoutumista niiden suorittamiseen määrätyn ajan kuluessa.

Jotta voisimme saavuttaa tämän tavoitteen, meillä onkin syksyn ajan toiminut nk. ”UTUPEDA2021” -työryhmä, jonka tehtävänä on rehtorin 17.6.2020 asettamispäätöksen mukaisesti kartoittaa Turun yliopiston yliopistopedagogiikan tarjonta, selkiyttää eri toimijoiden mahdollisuudet ja vastuut yliopistopedagogiikan tarjonnassa ja toimissa”. Lisäksi tarkoitus on: ”muodostaa yhtenäinen malli ja nimi Turun yliopiston yliopistopedagogiselle koulutukselle ja huolehtia uudistustyöhön liittyvästä sisäisestä tiedottamisesta ja yhteisön kuulemisesta asian valmistelussa”.

Tulossa marraskuun lopulla on koko yliopistoyhteisölle tarkoitettu webinaari, jossa tämä työryhmä esittelee aikaansaannoksiaan ja ottaa vastaan yhteisön kommentteja palveluista ja yliopistopedagogiikan kehittämisestä. UTUPEDA-konsepti on ajassa uudistuva ja yhteisöä kuuleva.

Alkuruoka – Koulutuksen johtamisen perustukset

Alkuruoka nimensä mukaisesti alkusammuttaa nälän. Kaikessa koulutuksen johtamisessa tällä hetkellä on kaksi taustalla vaikuttavaa tekijää: Bologna-prosessi ja Korkeakouluvisio 2030.

Ensimmäinen, eli Bologna-prosessin implementaatio, tähtää tällä hetkellä eritoten eurooppalaiseen yliopisto- ja korkeakouluyhteistyöhön muun muassa liikkuvuuden ja yhteistutkintojen myötä. Samalla noudatetaan ja konkretisoidaan kestävän kehityksen periaatteita koulutuksissamme ja taataan tasa-arvoisuutta koulutukseen pääsemiseksi. Edellä mainittua työtä toteutammekin muun muassa 1.11.2020 käynnistyneessä EC2U-hankkeessa.

Jälkimmäiseen pohjaa uuden strategiamme alueelleni kuuluvan toimenpiteen muotoilu: ”Vastataan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 tavoitteeseen kasvattaa korkeakoulutettujen nuorten aikuisten osuutta muun muassa lisäämällä tekniikan osaajien kouluttamista alueen tarpeisiin. Seurataan valtakunnallista korkeakoulutuksen aloituspaikkojen kehitystä ja lisätään harkinnan mukaan myös muiden alojen aloituspaikkoja työvoiman tarpeen kattamiseksi.”

On hienoa todeta, että tekniikan alan koulutukset kiinnostavat opiskelijoita alueellamme, sekä Varsinais-Suomen ulkopuolella. Satsaukset pelkästään tekniikan alan koulutuksiin eivät kuitenkaan tule riittämään. Siksi kehitämme vahvasti kaikkien tiedekuntien koulutustarjonnan mukaisia mahdollisuuksia tutkinnon täydentämiseen, olemme mukana eurooppalaisessa osaamismerkkikeskustelussa ja kehitämme edelleen jatkuvan oppimisen tarjontaa.

Pääruoka – Kauaskatseista kehittämistä

Maukkaus, rohkea kokeilevuus ainesten yhdistelemisessä, annoksen sopiva koko, lähiruoka ja sen eettisyys, sekä kauden makujen ja värien huomioiminen ovat avaimet ruokailijoiden kiitoksiin. Koulutuksen johtamista tehdään niin ikään kulloisessakin ajassa ja väreissä, ja juuri nyt ajankuva sattuu olemaan pitkittynyt koronatilanne.

Iso osa Eurooppaa parhaillaan säännöstelee ihmisten kulkemista ja elämää. Kuitenkin koulut ja yliopistot pyritään pitämään auki ja niin toimii myös Turun yliopisto. Mitään strategiaa ei voida toteuttaa, jos emme hyödynnä tätä hetkeä vuoroin lähelle ja kauas katsomiseen: lähelle katsomme perheenjäseniämme, työtovereitamme ja opiskelijoita, joista osa kovasti tarvitsee ja kaipaa ohjausta ja opastusta eteenpäin. Harjoitellaan sensitiivisyyttä ja kykyämme priorisoida, senkin voi tehdä tutkimusperustaisesti.

Esimiestyö palvelutehtävänä on uuden strategiamme toteutuksen ytimessä. Noudatamme sitä tarkoin joka päivä rehtoraatissa: olemme teidän käytettävissänne. Tähän sisältyy edellytys eteenpäin katsovasta viestinnästä, joka ei ole ainoastaan tiedottamista: kun opin tuntemaan Turun yliopistoa ja sen ihmisiä paremmin, opin samalla uusia tapoja viestiä ja olla käytettävissänne. Viestintä on johtamistoiminnan tärkein työkalu, sillä se on myös toiminnan organisoimista ja yhdessä tunnistettua valmiutta muovautua ajassa. Kutsunkin juuri nyt, tässä haastavassa ajassa, teitä työyhteisöinä kehittämään osaamistanne ja pyydän toinen toistanne kannustamaan siihen.

Tiedekunnat, laitokset ja erillisyksiköt yliopiston sisällä eroavat historialtaan, tulokseltaan ja henkilöstörakenteeltaan ja ennen kaikkea siinä, minkälaiset kehittymistarpeet ja -toiveet niillä on viestinnän ja vuorovaikutuksen, sekä osaamisen osalta juuri nyt. Esimerkiksi osa oli koronan tullessa jo hyvin valmiita ja varustautuneita digi/- hybridiopetukseen, osa ei. Kerrotaan kaverille, jos yksiköstämme jo löytyy juuri nyt tärkeää osaamista, tai on jo ratkaistu jokin tämän tilanteen ja ajan tuoma ongelma. Kuka tahansa voi olla ratkaisujen löytäjä organisaatiossamme.

Kun onnistutte, kertokaa siitä kaikille! Käytetään tätä erilaista työskentelyaikaa konseptilla ”learning for academic life”: opitaan uutta, luodaan yhdessä akateeminen työ ja maailma uudelleen, kauden maut ja värit huomioiden.

Jälkiruoka – Koulutuksen kehittämisen eri tekstuurit

Ateriakokonaisuuden onnistuneeksi toteamisessa on kyse makuasioista. Mutta mistä saadaan hyvä maku suuhun aterian lopulla? Toimivassa jälkiruoassa kyse on usein erilaisista tekstuureista, jotka luovat yhdessä tajunnan räjäyttävän kokonaisuuden. Entä koulutuksen johtamisessa, ratkaisevatko rakennetekijät vai sittenkin sisältö?

Turun yliopistossa on tehty edistyksellistä työtä etenkin koulutusvararehtorin työkentän näkökulmasta: työkenttää ei ole tehtävässä aloittaessani rajoitettu linjaorganisaatiomaisuudella, vaan voin toimia luovasti matriisiorganisaation tapaan. Tämä tarkoittaa sitä, että minun keittiössäni on tarjolla ”päivän annos”: yhteistyötahojen yhdistelmät vaihtuvat päivittäin.  Niihin lukeutuvat sujuvasti opiskelijavalinta-asiat, kansainväliset asiat ja laatuasiat, opintohallinto, IT-kehitystyö, kirjastoasiat, jatkuvan oppimisen kehitystyö, alueellinen kehitystyö, opintohallinnon lakiasiat, tutkimuspalvelut, yhteys tiedekuntiin (opintopäälliköt, dekaanit, koulutusvaradekaanit), sekä muiden yliopistojen kollegoihin.

Palaatko keittiööni kiinnostuksella uudelleenkin, jos tarjolla tiedät jokaisena päivänä olevan jotakin huolella valmistettua, mutta ei täysin samaa kuin eilen?

Piia Björn
Piia Björn
Kirjoittaja on Turun yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori.

Categories: Koulutus, StrategiaKeywords:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *