Kukkia Turun Yliopistonmäellä

Yhteistyö ja kumppanuudet vahvistavat yliopistoa

Harva tieteentekijä tai asiantuntija menestyy työssään ilman verkostoja. Erilaiset kumppanuudet ovat tiedeyhteisölle välttämättömiä. Tieteelle on olennaista ymmärtää, miten asiat oman ylipiston ulkopuolella nähdään ja ymmärretään. Tiede on kansainvälistä ja se korjaa ja täydentää itseään. Tämä ei olisi mahdollista ilman vuorovaikutusta oman yliopiston ulkopuolisten kumppaneiden kanssa.

Toimiva vuorovaikutus on eduksi sekä tutkimuksen että koulutuksen laadulle. Yhteistyö ja kumppanuudet yliopistoa ympäröivän yhteiskunnan kanssa edistävät myös yliopiston vaikuttavuutta ja tutkimuksella tuotetun tiedon jakamista muun yhteiskunnan käyttöön.

Yliopistollamme ja yliopistolaisilla on lukematon määrä erilaisia yhteistyökumppaneita. Osa näistä kumppanuuksista perustuu sopimukseen, mutta valtaosa on epämuodollisia yhteistyösuhteita. Yhteistä kaikille kumppanuuksille kuitenkin on, että ne tavalla tai toisella ovat eduksi yliopiston perustehtävien, tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toteuttamiselle ja näiden myötä myös yliopiston vaikuttavuudelle.

Turun yliopisto haluaa olla houkutteleva ja vaikuttava kumppani. Tahtotilamme on edistää kaikkia sellaisia kumppanuuksia, jotka ovat hyväksi yliopiston toiminnalle sekä sille, mitä me yhteiskunnassa edustamme. Kumppanuudet asettavat meille myös tiettyjä vaatimuksia ja välillä on hyvä pysähtyä miettimään, minkälainen kumppani me itse haluamme olla. Tänä vuonna toimintansa aloittanut yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvosto saa pohdittavakseen vielä kuluvan kevään aikana, miten yliopiston olisi hyvä jäsentää erilaisia kumppanuuksiaan ja miten niitä tulisi tukea.

Tiedeyhteisön jäsenten lähes henkilökohtaisten yhteistyökumppanien ja yliopistotason strategisten kumppanuuksien välille mahtuu paljon. Näin asian tulee myös olla, sillä monipuoliset verkostot ovat yliopiston menestystekijä ja välttämättömiä meille kaikille. Yliopisto on yhtä kuin yliopistolaiset ja jokainen meistä vastaa omalta osaltaan siitä, että olemme luotettava ja asiantunteva kumppani. Se maksaa ajan myötä itsensä takaisin.

Kumppanuuksienhallinta tuo yhteistyöhön avoimuutta ja pitkäjänteisyyttä

Turun yliopisto itsessään on iso organisaatio ja usein meillä on myös rinnakkaisia kumppanuuksia yhden ja saman organisaation kanssa. Tämän vuoksi meidän on oltava laajalti tietoisia kaikesta siitä yhteistyöstä, jota meillä tehdään. Yksi tärkeimpiä kehittämiskohteitamme onkin kumppanuuksiin liittyvän tiedon jakaminen ja avoimuus. Tämän vuoksi olemme käynnistäneet kumppanuuksien hallinnan kehittämisen yliopistossamme.

Toimenpiteet tulevat näkymään eri tavoilla ajan myötä. Yksi niistä on kumppanuuksien hallintajärjestelmän hankinta ja käyttöönotto, joiden tavoitteena on tehdä yhteistyötä sisäisesti näkyväksi. Tämä tukee meitä myös uusien monitieteisten yhteistyömahdollisuuksien tunnistamisessa yliopiston eri toimijoiden välillä. Tämä puolestaan on paitsi yliopiston itsensä, niin myös kumppaniemme ja koko yhteiskunnan etu, koska ihmiskunnan viheliäiset haasteet eivät noudata tieteenalarajoja.

Monialaisella yliopistollamme on paljon annettavaa kumppaneillemme. Monialaisuus on keskiössä myös tähän mennessä nimettyjen kahden strategisen kumppanimme, Meyer Turun ja Bayer Nordicin, kanssa tehtävässä yhteistyössä. Kumppanuuksien solmiminen on osa yliopistomme strategiaa ja seuraava strateginen kumppanimme voisi hyvin olla muu organisaatio kuin yritys.

Olennaista strategisille kumppanuuksille on yliopiston ja kumppanin välinen tahtotila pitkäjänteiseen, molempia osapuolia hyödyntävään ja useammalle tieteenalalle ulottuvaan yhteistyöhön.

Mika Hannula
Mika Hannula
Kirjoittaja on Turun yliopiston kumppanuuksista ja vaikuttavuudesta vastaava vararehtori.