Mielen päällä -hankkeen kuvituksessa antropomorfistinen aivohahmo jonka ympärillä kysymysmerkkejä ja kysyviä puhekuplia

Mitä on Mielen päällä?

Turun yliopisto ja Turun yliopiston ylioppilaskunta hakivat yhdessä rahoitusta opiskelijoiden mielenterveyttä edistävälle hankkeelle vuonna 2020. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi rahoituksen täysimääräisenä. Nyt Mielen päällä -hanke on päässyt hyvään vauhtiin ja opiskelijoiden mielenterveyskysely on juuri avattu.

Ratkaisuja arkeen

Korkeakouluopiskelijoiden jaksamisen ongelmat ovat olleet viime aikoina paljon esillä. Moni opiskelija painiskelee suoritusodotusten, uupumuksen ja niukan toimeentulon ristipaineessa.

Jo ennen koronaa Kela raportoi, että mielenterveysongelmista on tullut nuorilla sairauspäivärahan saannin yleisin peruste. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (KOTT 2016) mukaan myös muut psyykkiset oireet, kuten uniongelmat, jännittyneisyys ja hermostuneisuus ovat opiskelijoilla tavallisia. Ne liittyvät usein opiskelijan kokemaan kuormittuneisuuteen tai opiskelustressiin.

Pitkittynyt etäopiskelutilanne on aiheuttanut opiskelijoiden hyvinvoinnin ja voimavarojen laskua entisestään. Hyvinvointi etätyöskentelyn aikana -tutkimuksessa (linkitys intra-uutiseen, vaatii kirjautumisen) todetaan, että yhteenkuuluvuuden tunne on vähentynyt ja yksinäisyys lisääntynyt. Samalla yliopistoyhteisön tuki- ja neuvontatoiminta arvioitiin aikaisempaa heikommalle tasolle.

Yliopisto voi olla yksilölle mielen hyvinvointia edistävä tai horjuttava ympäristö. Siksi opiskelun arkea organisoiviin ruohonjuuritason käytäntöihin kannattaa paneutua.

Ajankohtaisia kysymyksiä ovat: Miten yliopistoyhteisö voisi paremmin tukea opiskelijoiden jaksamista? Miten ongelmiin saataisiin apua varhaisessa vaiheessa niin, että vakavia, hoito vaativia mielenterveysongelmia syntyisi vähemmän?

Mielen päällä -hanke osallistuu mielenterveyttä edistävän oppimisyhteisön rakentamiseen näihin kysymyksiin vastauksia tarjoten.

Yhteistyötä yli rajojen

Mielen päällä -hanketta toteutetaan Turun yliopiston ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) ainutlaatuisella, tiiviillä yhteistyöllä. Yhteishankeen vahvuutena on opiskelijalähtöisyys. Opiskelijanäkökulmaa suunnitteluun ja toteutukseen sisällyttämällä esimerkiksi tiedekuntakohtaiset erot voidaan ottaa paremmin huomioon.

Hankkeen juuret ovat Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n (Turun KY) Terve mieli –projektissa, joka käynnistettiin vuonna 2019. Nyt mielenterveyden vertaistukitoiminta laajennetaan hankkeen puitteissa kaikkiin yliopiston tiedekuntiin sekä henkilökunnan keskuuteen vuoden 2021 aikana. Aikeissa on juurruttaa malli osaksi yliopiston pysyvää toimintaa.

Hankeessa on kolme pääpainopistettä:

  • Edistetään mielenterveyden varhaisen tuen saamista matalla kynnyksellä
  • Puretaan mielenterveyttä koskevia ennakkoluuloja ja leimoja
  • Jaetaan opiskelijoiden mielen hyvinvointia edistäviä hyviä käytäntöjä

Mielenterveellistä vertaistukitoimintaa

Mielen päällä -hankkeessa edistetään mielenterveysaiheisiin liittyvää puheeksi ottamisen kulttuuria etenkin vertaistukitoiminnalla. Tavoitteena on, ettei yksikään opiskelija jää yksin huoliensa kanssa.

Jatkossa opiskelijat voivat keskustella luottamuksellisesti Mielen päällä -tukiopiskelijoiden kanssa opiskelukiireistä, jaksamisesta, uudelle paikkakunnalle muuttamisesta, yksinäisyydestä tai muista mielen päällä olevista kysymyksistä. Tukiopiskelijat ovat vapaaehtoisia, jotka myös osaavat tarvittaessa ohjata sopivan ammattiavun piiriin.

Ensimmäiset tukiopiskelijat saavat koulutuksensa alkusyksystä. Henkilökunnan koulutukset puolestaan pilotoidaan ennen juhannusta. Koulutusten on määrä antaa opiskelijajärjestötoimijoille, opiskelija- ja opettajatuutoreille sekä muille ohjaustyötä tekeville entistä paremmat valmiudet keskustella opiskelijoiden kanssa mielenterveysaiheista. Hankkeen myötä olemassa olevien tukipalveluiden löytämisenkin toivotaan helpottuvan.

Koko yliopistoyhteisö mukaan

Hankkeessa on juuri avattu opiskelijoiden mielenterveyskysely. Kyselyllä kartoitetaan, millaisia tarpeita Turun yliopiston opiskelijoilla on mielenterveyden kysymyksiin liittyen. Tuloksia hyödynnetään hankkeen kohdentamisessa ja toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa. Raportti kyselyn tuloksista julkaistaan syksyllä.

Opiskelijat voivat vastata kyselyyn sekä suomeksi että englanniksi 4.6.2021 mennessä.

Lisäksi Mielen päällä -hankkeessa tuotetaan tukimateriaaleja, järjestetään tapahtumia ja innostetaan mielenterveysaiheisilla kampanjoilla. Koko hankkeen ajan käytössä olevalla ideapaperilla sekä henkilökunta että opiskelijat voivat anonyymisti kertoa omat ehdotukset siitä, millaisia sisältöjä hankkeessa tulisi kehittää. Hanke kutsuu mukaan mielenterveyden edistämiseen koko yliopistoyhteisön.

Kaisa-Riitta Aho
Kaisa-Riitta Aho
Kirjoittaja on Turun yliopiston ylioppilaskunnan projektityöntekijä.

Heidi Vuoristo
Heidi Vuoristo
Kirjoittaja työskentelee projektisuunnittelijana Turun yliopistossa.

Categories: Opiskelu, YliopistoyhteisöKeywords: , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *