Pandemian koettelemat nuoret kaipaavat apua omaan mielialaansa liittyen

Vuosia sitten juttelin tutun lukiolaisen kanssa terveystiedon oppiaineesta ja sen sisällöistä. Kyselin, onko jotain mitä siellä pitäisi hänen mielestään olla enemmän. Nuori kertoi, ettei siellä ole juuri asiaa mielenterveydestä. Kun hämmästelin asiaa, hän täsmensi: ”Niin niin on siellä sillä lailla yleisesti, mutta ei omasta mielenterveydestä.” Tuo keskustelu jäi mieleeni, osittain siksi että se ajoittui vaiheeseen, jolloin kehitimme työtoverieni kanssa Opintokamu®-ohjelmaa toisen asteen opiskelijoiden ja oppilaitosten käyttöön. Oivalsin silloin, että opiskelijoilla on tarve reflektoida omaa tilannettaan ja saada tietoa siitä, mikä on mielen hyvinvoinnin alueella tavanomaista tai ”normaalia” ja milloin olisi syytä huolestua – tai hakea apua.

Kaksi vuotta kestänyt pandemia on koetellut nuoria. Yksinäisyys, monien suunnitelmien ja tärkeiden riittien peruuntuminen, arjen rakenteiden häviäminen, hupeneva opiskelumotivaatio, jäytävä epävarmuus kaikesta… Tohtorikoulutettava Juuso Revon toisen asteen opinnot vuonna 2020 päättäneitä koskevan Valmistuitko koronakeväänä? – kyselyn mukaan yli kolmannes toiselta asteelta valmistuneista oli tuolloin kaivannut apua omaan mielialaansa liittyen; huomattavan moni oli kuitenkin jäänyt vaille kaipaamaansa apua. Tuolloin oltiin vasta laskeuduttu koronan ensimmäisen aallon harjalta.

Nyt jos koskaan Opintokamua® tarvitaan

Opintokamu® kehitettiin ennen pandemiaa, emmekä tuolloin osanneet arvata miten ajankohtainen työkalusta hyvin pian tulisi. Se sisältää mm. osaksi opintoja liitettävän kurssin, jossa käsitellään oppimiseen (oppimisstrategiat, motivaatio, ajanhallinta), sosiaalisiin suhteisiin (yksinäisyys, sosiaalinen jännittäminen, kiusaaminen) ja mielen hyvinvointiin (ahdistuneisuus, masentuneisuus, stressi) liittyviä aihekokonaisuuksia – siinä suhteessa kuin opiskelija niitä kokee tarvitsevansa. Kurssin voi suorittaa kokonaan etänä.

Kurssin lisäksi Opintokamu tarjoaa oppilaitosten henkilökunnalle matalan kynnyksen välineitä mm. opiskelijoiden ryhmäyttämiseen ja huolen puheeksi ottamiseen. Portaalin sisältämä runsas tutkittuun tietoon perustuva materiaali on oppilaitosten käytössä myös opetus- ja ohjaustilanteissa. Portaalissa on myös välineitä henkilökunnan oman jaksamisen tukemiseen.

Viimeisen vuoden aikana olemme kehittäneet Opintokamuun uuden osan, ”Miten menee?” – hyvinvointimittarin, jonka avulla opiskelija saa omaa tilannettaan koskevaan reflektointiin perustuvan välittömän, henkilökohtaisen palautteen. Palautteessa tarjotaan keinoja vaikeuksien selättämiseksi ja kerrotaan, mihin tahoon voi olla yhteydessä juuri sellaisissa haasteissa, joiden kanssa opiskelija painii – tai mitkä Opintokamu-portaalin osiot voisivat olla hyödyllisiä juuri hänelle. Toisaalta nostetaan esiin vahvuuksia ja asioita, jotka sujuvat hyvin.

Opintokamu® on osa INVEST-lippulaivassa ja psykologian oppiaineessa kehitettyjen interventioiden kokonaisuutta. OKM on rahoittanut kehitystyötä, ja nyt rahoituksen päättyessä se tulee kaikkien toisen asteen oppilaitosten saataville opiskelijamäärään perustuvaa lisenssimaksua vastaan.

On jännittävä nähdä, miten oppilaitokset ja opiskelijat ottavat uudistuneen Opintokamun vastaan. Kiinnostavaa on myös se, löytävätkö tällaisen työkalun ne opiskelijat, jotka sitä eniten tarvitsevat. Kehitystyössä on alusta asti kuultu nuoria itseään, ja heidän äänensä on vahvasti mukana mm. videoiden ja tekstien muodossa. Toivomme, että voimme jatkossa viedä Opintokamua myös ulkomaille – kiinnostusta kansainvälisten KiVa Koulu -partnerien keskuudessa on jo virinnyt. Huolellisesti suunniteltuna tällainen työkalu tarjoaa myös loputtomasti mahdollisuuksia tutkimuksen tekemiseen.

Christina Salmivalli

Christina Salmivalli

psykologian professori