Turun yliopiston turvallinen tiedon syli odottaa!

Yliopistossa opiskelu ja akateemisuus kulkevat yhdessä. Tutkailin Kielikello-internetjulkaisun tarjontaa meille tärkeiden käsitteiden määrittelijänä. Esimerkiksi termiä ”akateeminen” pohdiskellaan täällä: Kuka on akateeminen, entä akateemikko? – Kielikello. Arkikielessä akateemisuus saatetaan mieltää tiukoiksi rakenteiksi ja mieleen tuleva ilmapiiri ehkä viileän korrektiksi. Näin ei kuitenkaan Turun yliopistossa ole – siitä etenkin lahjakkaat ja eteenpäin katsovat akateemiset opiskelijamme pitävät huolen!

Olemme viime aikoina korostetusti huomanneet, että tarvitsemme toisiamme oppiaksemme ja voidaksemme hyvin. Tästä syystä pidämme huolta siitä, että opiskelijoille löytyy Turun yliopiston kampuksilta mielekkäitä yhteistyö- ja kohtaamistiloja, kirjastomme toiminnot ja palvelut ovat asianmukaisia, kampuksella tarjottava ruoka on hyvää ja opiskelijakulttuuri kansainvälistyy. Meillä on turvallista opiskella ja opintojen laatuun voi luottaa.

Akateeminen yhteisö muodostuu yksilöistä – jokainen voi vaikuttaa

Kun pääsee yliopistoon sisään, tulee akateemisen tiedon ja kulttuurin äärelle. Yliopistossa opiskellaan tietämistä; tiedon etsimistä ja tuottamista, argumentaatiotaitoja usean lähteen ja mielipiteen äärellä, mutta ennen kaikkea yhteiskuntien rakentavaa kehittämistä.

Kaikessa tässä keskiönä on yhteistyön ja kuhunkin tilanteeseen sopivimman vuorovaikutuksen ja ilmaisun harjoitteleminen ja harjoittaminen. Tästä syystä akateemisiin opintoihimme aiempaa enemmän sisältyy harjoitteluja tai soveltavia harjoitteita teoriaperustan omaksumisen- ja tutkijantaitojen kartuttamisen lisäksi. Opiskelijamme harjaantuvat myös miettimään alusta alkaen valintojen ja tekojen laajempia merkityksiä ja ennakoimaan tietoperusteisesti viisainta tietä eteenpäin. Vaikeistakin asioista on opittava puhumaan työelämää ajatellen, samoin kuin on opittava sietämään sitä, että oman näkemyksen taakse ei välttämättä aina heti saa enemmistöä. Opiskelijoidemmekin on tärkeää tutustua ja osallistua vaikuttamistyöhön opintojen alusta asti. Konkreettinen tapa vaikuttaa on antaa palautetta opinnoista jo opintojakson kuluessa, mutta myös sen päätyttyä. Annetusta palautteesta on tärkeää saada vastapalautetta – eli kuulla, miten saatu palaute otetaan jatkossa huomioon. Ainahan palaute ei sellaisenaan aiheuta muutosta, mutta hyvin ilmaistu palaute erittäin todennäköisesti vie asiaa eteenpäin. Myös muu vaikuttamistyö on akateemisessa yhteisössämme tärkeää ja tästä varmasti kuulette lisää yliopiston aktiiviselta ylioppilaskunnalta: Turun yliopiston ylioppilaskunta | (tyy.fi).

Meillä myös henkilökunnan osaaminen ja asennoituminen uudenlaiseen oppimiseen on uusilla urilla. Puhumme ohjaavasta opetustyylistä ja tunnistamme verkostoitumisen ja opiskelijatovereihin kiinnittymisen merkityksen etenkin opintojen alkuvaiheessa. Opiskelijakaupunki Turku Opiskelijakaupunki Turku | Turku.fi on konsepti, joka järjestää joka vuosi yhteistä toimintaa kaikille alueen 40 000 korkeakouluopiskelijalle. Tutustuthan siihen!

Miten opiskelijaksemme pääsee?

Yliopistojen yhteishaku alkaa 16.3. ja päättyy 30.3.2022. Opintoihimme haetaan sähköisesti Opintopolku-järjestelmässä. Koulutustarjontamme on melkoinen ja tiedekuntien yhteyshenkilöt, samoin kuin hakijapalvelumme, auttavat mielellään sopivimman hakukohteen löytymisessä. Suomenkielisiä tutkintokoulutuksia on tarjolla 114 erilaista!

Oman alan voi löytää monella tavalla: osa käyttää ylioppilaskirjoitusten jälkeen aikaa avoimessa yliopistossa ja tutustuu mahdolliseen kiinnostavaan opintoalaan suorittamalla opintoja siellä: Jatkuva oppiminen – kehitä osaamistasi! | Turun yliopisto (utu.fi). Turun yliopistoon voikin päästä sisään myös avoimen yliopiston väylien kautta, joihin haku on 2.5.-16.5.2022: Avoimen väylä | Turun yliopisto (utu.fi)

Turun yliopiston tiedon syli odottaa, toivotamme teidät erittäin tervetulleiksi hakemaan yliopistoomme! Hae meille opiskelijaksi korkeakoulujen yhteishaussa! | Turun yliopisto (utu.fi)

Piia Björn

 

 

 

 

 

Piia Björn

Kirjoittaja on Turun yliopiston koulutuksesta ja koulutusrakenteista vastaava vararehtori.