kuvituskuvat ihmisten käsiä

Lapset, nuoret ja oppiminen – temaattinen kokonaisuus luo tulevaisuutta

Turun yliopiston temaattisista alueista nuorin on ”Lapset, nuoret ja oppiminen” (UtuCYL). Lapset, nuoret ja oppiminen -temaattisen alueen tavoitteena on koota Turun yliopiston sisällä toimivat tutkijat, tutkimusryhmät sekä infrastruktuurit. Vahvistamme Turun yliopiston monitieteistä tutkimusta ja tutkimukseen perustuvaa koulutusta.

Teema-alueen monitieteinen hahmotus lähtee oppimisen ja tutkimusperusteisen koulutuksen paikantamisena yksilön koko elämänpolun aikaisena prosessina ja vahvasti hyvinvointiin kytkeytyvinä ilmiöinä. Tämän lisäksi teemaryhmä kokoaa yhteen lapsia ja nuoria myös koulutuksen ulkopuolella tarkastelevat tutkijat ja tutkimusryhmät. Lapset, nuoret ja oppiminen -ryhmässä ovat edustettuina kaikki Turun yliopiston tiedekunnat.

Tutkimusteemat vaihtelevat makrotasolta koulutuksen politiikan tutkimuksesta mikrotasolle yksilön oppimisprosessien tutkimukseen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen – ja samanaikaisesti myös makrotasolta lapsia ja lapsiperheitä koskevien hyvinvointivaltioon liittyvien politiikkojen tutkimuksesta mikrotasolle lasten ja nuorten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia tarkasteleviin tutkimuksiin.

UTUCyl luotta verkostoihin ja verkostoitumiseen. Käynnistysvaiheen toiminnan keskeisenä tavoitteena on ollut identifioida osaamista Turun yliopiston sisällä. Aihepiiriin liittyvä tutkimus on yliopistossa hyvin rikasta ja monilta osin vakiintunutta ja vaikuttavaa. Temaattisella alueella on tunnistettu vahvoja ja luomisvaiheessa olevia tutkimusinfrastruktuureja ja keskuksia, jotka tuovat Turun yliopiston monitieteisen, monimenetelmällisen sekä infra-osaamisen temaattisen ryhmän toimintaan.

Vakiintuneen toiminnan lisäksi temaattisen alueen tavoitteena on tukea uusia tutkimuksellisia – erityisesti monitieteisiä – avauksia teemaan liittyen. Temaattinen alue on järjestänyt verkostoitumistyöpajan, jossa on ollut mahdollisuus verkostoitua ja löytää uusia partnereita konsortioihin. Temaattiselta alueelta lähti vuodenvaihteen 2021/22 tienoilla laadukkaita aiehakemuksia sekä STN- että profilaatiohakuihin.

Ajatuksena on tehdä laajasti yhteistyötä Turun yliopiston muiden temaattisten ryhmien kanssa sekä etsiä kansallisia ja kansainvälisiä partnereita. Tutkimustoiminnan rinnalla tavoitteena on toteuttaa teemaa-alueen tutkimukseen pohjautuvaa koulutusyhteistyötä niin peruskoulutuksena kuin täydennyskoulutuksena.

Mirjamaija Mikkilä-Erdmann ja Elina Kilpi-Jakonen

Professori  Mirjamaija Mikkilä-Erdmann toimii UTUCyl-ryhmän puheenjohtajana ja apulaisprofessori Elina Kilpi-Jakonen varapuheenjohtajana.

Categories: Tutkimus, Yliopisto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *