Rehtori Jukka Kola: Takaisin kampuksille

Olemme yliopistoyhteisönä kokeneet poikkeuksellisia aikoja – kampuksille on tänä syksynä palannut iso joukko opiskelijoita, jotka ovat joutuneet aloittamaan opintonsa koronarajoitusten aikana. Sama koskee myös aiemmin aloittaneita opiskelijoita ja henkilökuntaa – emme ole päässeet kohtaamaan toisiamme niin kuin ennen. Siksi tämä päivä on erityisen merkityksellinen: voimme nyt iloita siitä, että kampuksilla on mahdollista olla ja työskennellä, opiskella ja tutkia.

Pandemia on koetellut monen yliopistolaisen jaksamista ja hyvinvointia, emmekä välttämättä ole näiltä osin nähneet vielä kaikkia vaikutuksia. Yhteisön hyvinvointi on yliopistolle ensiarvoisen tärkeää ja sen ylläpitoon on jatkossakin tarjolla monipuolisia tukipalveluja.

Tiedämme, että opiskelijoiden hyvinvointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota ja näin myös teemme. Tiivis yhteistyö ylioppilaskunnan kanssa on tässä avainasemassa. Tehdäksemme oikeita asioita meidän pitää kysyä, meidän pitää kuunnella – ja meidän pitää ymmärtää.

*

Opiskelijamme rakentavat tulevaisuutta ja ovat yhteiskunnan uudistajia. Meidän on – niin yliopistoissa kuin valtion tasolla – kyettävä tarjoamaan sekä nykyisille että tuleville opiskelijasukupolville parhaat mahdolliset lähtökohdat toteuttaa näitä heille asetettuja odotuksia.

Investointi tutkimukseen ja koulutukseen on investointi tulevaisuuteen. Jotta pystymme saavuttamaan nuorten ikäluokkien yli 50 prosentin korkeakoulutusasteen ja turvaamaan koulutuksen laadun, tarvitaan konkreettinen rahoitusohjelma. Jatkuvan oppimisen toteuttamiseen tarvitaan lisäksi erilliset resurssit.

Suomi pärjää, jos meillä on kykyä uudistua. Meidän pitää pystyä näkemään ja luomaan tulevaisuuksia, joita ei ole vielä olemassa. Tätä varten tarvitsemme laadukasta, tutkimukseen perustuvaa koulutusta. On huomattava, että maamme menestyksen kannalta välttämätön tutkimuksen ja koulutuksen tiivis yhteys toteutuu juurikin yliopistoissa.

*

Tarvitsemme korkeatasoista tutkimusta ja siitä syntyviä ratkaisuja, joilla maailma muuttuu. On katsottava kauemmas ja rakennettava rohkeasti tulevaa. Pitkäjänteinen ja laatua korostava TKI-politiikka on tärkein yksittäinen tekijä Suomen kasvun toteutumiseksi. Yliopistojen ympärille rakentuvat kansainvälisesti vetovoimaiset osaamiskeskittymät ja ekosysteemit sekä korkealaatuinen tutkimus houkuttelevat merkittäviä kansallisia ja kansainvälisiä TKI-investointeja. Kaikkialla tulee panostaa korkeaan tieteelliseen laatuun ja vaikuttavuuteen.

Yliopistoveturimalli voisi olla uusi toiminta- ja rahoitusmalli täydentämään – ja osin korvaamaankin – Business Finlandin veturiyritysmallia. Yliopistoveturi olisi alusta, joka osin muistuttaa lippulaivoja, mutta olisi teemaltaan laajempi ja osallistumiselle avoimempi malli.

*

Vaikka voimme nyt kohdata kampuksella, lähdemme uuteen lukuvuoteen jälleen uudenlaisessa maailmantilanteessa. Paitsi ratkaisuja, tarvitsemme sivistystä. Sivistys luo vakautta ja kriisinkestävyyttä – ja yliopistot luovat ja ylläpitävät sivistystä.

Yliopistojen merkitys yhteiskunnan kehittymiselle on suuri: tieteellinen ja taiteellinen tutkimus vahvistavat osaamisen huoltovarmuutta ja Suomen kriisinkestävyyttä. Koulutus on tärkein eriarvoisuutta vähentävä keino.

Vakaa yliopistolaitos, tutkimus ja koulutus tarvitsevat johdonmukaista tiede- ja koulutuspolitiikkaa sekä riittäviä resursseja.

*

Jotta voimme yliopistona olla mahdollisimman vaikuttava tutkija, kouluttaja ja sivistyksen ylläpitäjä, tarvitsemme kumppaneita. Olemme Turun yliopistossa solmineet strategisia kumppanuuksia alueen osaamiskeskittymän merkittävimpien toimijoiden kanssa. Yhdessä luomme edellytyksiä menestykselle, olemme edelläkävijöitä ja suunnannäyttäjiä. Kiitän ensimmäisiä strategisia kumppaneitamme Bayeria, Meyer Turkua ja Turun kaupunkia.

Kansainvälisen koulutuksen strategisen kumppanimme EC2U-yliopistoallianssin kanssa olemme matkalla kohti yliopistokoulutuksen eurooppalaista tulevaisuutta luodessamme uusia yhteistyön ja vapaan liikkuvuuden muotoja seitsemän eurooppalaisen yliopiston ja kaupungin välillä.

Yhteistyötä tarvitaan myös yhteisten kriisiemme keskellä. Turussa ja Varsinais-Suomessa olemme tehneet paljon yhdessä ukrainalaisten auttamiseksi. Kun Ukrainan jälleenrakentamisen aikaa aikanaan koittaa, toivottavasti pian, on uudenlaisen yhteistyön ja auttamisen paikka.

Turun yliopisto on avoinna monenlaisille kumppanuuksille ja yhteistyölle kaikilla organisaation tasoilla. Toivon, että tapaamme niin teitä, hyvät ystävämme, kuin uusiakin kumppaneita tulevan lukuvuoden aikana kampuksella ja erilaisten yhteistöiden merkeissä. Haluan tässä yhteydessä kiittää lämpimästi myös varainhankintakampanjaamme osallistuneita lahjoittajia – tukenne on merkittävä ja suurella arvostuksella vastaanotettu.

*

Toivotan kaikille yliopistolaisille ja ystävillemme iloa ja innostusta uuteen lukuvuoteen.

Jukka Kola

Turun yliopiston rehtori

Kirjoitus perustuu rehtorin lukuvuoden avajaispuheeseen.

Categories: Hyvinvointi, Yliopisto, Yliopistoyhteisö

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *