Kartoitusta BioBlitz-tapahtumassa

Nature Positive Universities – kohti kestävämpää yliopistomaailmaa

YK:n 15. luontokokous (COP15) alkoi kuluvan viikon keskiviikkona Kanadan Montrealissa. Merkittävässä kokouksessa biodiversiteettisopimuksen allekirjoittaneet osapuolet keskustelevat kansainvälisistä toimenpiteistä, jotka ovat välttämättömiä luontokadon eli luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi vuoteen 2030 mennessä. Luontokato etenee nopeasti ja arvioiden mukaan jopa miljoona eliölajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon seuraavien vuosikymmenten aikana.

Hyvinvoiva luonnon monimuotoisuus muodostaa taloutemme pohjan ja tukee hyvinvointimme kaikkia ulottuvuuksia. Hallitustenvälisen luontopaneelin IPBES:n ja hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n yhteisselvityksen mukaan luontokadon pysäyttäminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen tukevat tavoitteina toisiaan ja kaikkien politiikkatoimien tulisikin yhteiskunnallisten tavoitteiden rinnalla huomioida sekä luonto- että ilmastovaikutukset.

Yliopistot aiheuttavat suurina toimijoina merkittäviä ilmasto- ja luontovaikutuksia. Samalla ne tuottavat tutkimustietoa, siihen pohjautuvaa korkealaatuista opetusta ja innovaatioita, jotka auttavat ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunnassa. Turun yliopisto on nostanut luonnon monimuotoisuuden ja luontokadon torjunnan korkealle strategiassaan.

Turun yliopisto ottaa merkittävän uuden askeleen kohti kestävämpää maailmaa ja konkreettisia biodiversiteettitekoja, kun meistä tulee yliopistona yksi Nature Positive Universities Alliance -verkoston perustajajäsenistä. Tämä kansainvälinen verkosto on yliopistomaailmassa iso askel kohti kestävämpää tulevaisuutta. Jaamme arvokasta tietoa ja taitoa muille yliopistoille ja samalla pääsemme itse oppimaan uutta.

Nature Positive Universities Alliance -verkoston toimenpiteet näkyvät jatkossa Turun yliopistossa poikkitieteellisesti eri tiedekunnissa, mutta myös hallinnon eri tasoilla. Biodiversiteettiyksikkö ja kestävän kampusarjen työryhmä koordinoivat hanketta, niin että se näkyy ja kuuluu. Suuressa roolissa on myös Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY), sillä tässä hankkeessa toivomme erityisesti opiskelijoilta ideoita ja osallistumista kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Tätä tehtävää varten Nature Positive Universities -verkostossa toimii opiskelijalähettiläiltä, jotka meillä Turun yliopistossa tulevat olemaan erityisesti TYY:n ympäristösiiven jäseniä. Ensi vuodesta alkaen kampuksella on entistä enemmän toimintaa ja tempauksia sekä tapahtumia ja toimenpiteitä, jotka vievät meistä jokaista yhdessä kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Verkoston toiminta rakentuu Turun yliopistossa vahvalle pohjalle. Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö on jo vuodesta 2017 lähtien kehittänyt luonnon monimuotoisuuteen liittyvää tutkimusta eri tiedekuntien välillä (erityisesti STN BIODIFUL), ja viimeisen parin vuoden aikana toimintaa on kehitetty esimerkiksi yliopiston strategisen rahoituksen LUMO-hankkeen toimesta (Luonnon monimuotoisuuden jalkauttaminen Turun yliopiston toimintaan). Hankkeet ovat tutkimuksen ja opetuksen rinnalla jalkauttaneet tutkimustietoa monipuolisesti yhteiskunnan käyttöön. Esimerkiksi vuoden 2021 syksyllä lanseerasimme Lasten lauantai-tiedetapahtumasarjan, jonka avulla olemme valtavirtaistaneet luonnon monimuotoisuuden ja luontokadon tutkimusta lapsiperheille ajankohtaisilla kärjillä. Toukokuussa järjestimme kampusalueella laajan BioBlitz Turku 2022 ‑tapahtuman, jossa kartoitimme kampusalueen eliölajeja 24 tunnin ajan. Tapahtuma oli onnistunut, sillä löysimme tapahtuman aikana kampukselta 831 eliölajia. Tapahtuma yhdisti tieteentekijöitä ja harrastajia ympäri Suomen ja kokosi yliopiston henkilöstöä, opiskelijoita sekä yleisöä kartoittamaan monipuolisin keinoin kampuksella elävää monimuotoista eliölajistoa.

Turun yliopiston hallinnon ja biodiversiteettiyksikön sekä LUMO-hankkeen ja Jyväskylän yliopiston Resurssiviisausyhteisön (JYU.Wisdom) välisenä yhteistyönä laskemme ensi vuoden aikana ensimmäistä kertaa myös Turun yliopiston luontojalanjäljen. Hyödynnämme laskennassa Jyväskylän yliopistossa kehitettyä mallia. Hanke tiivistää entisestään Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön ja JYU.Wisdomin välistä monipuolista yhteistyötä. Luontojalanjäljen arviointi mahdollistaa ne toimenpiteet, jotka meidän tulee toteuttaa nopeasti vaaliaksemme kestävämpää yliopistoarkea ja maailmaa tulevaisuudessa.

Lisää aiheesta: Turun yliopisto on yksi Nature Positive Universities Alliance -verkoston perustajajäsenistä

Ilari E. Sääksjärvi

Ilari E. Sääksjärvi

Kirjoittaja on biodiversiteettitutkimuksen professori, Luontopaneelin varapuheenjohtaja ja biodiversiteettiyksikön sekä STN BIODIFUL-konsortion johtaja. Hän on myös mukana LUMO-hankkeessa.

Juulia Räikkönen

Juulia Räikkönen

Kirjoittaja työskentelee yliopistotutkijana biodiversiteettiyksikössä, johtaa LUMO-hanketta ja koordinoi BIODIFUL-hanketta.

Aliisa Wahlsten

Kirjoittaja avustaa biodiversiteettitutkimusta ja siihen liittyviä hankkeita Biodiversiteettiyksikössä. Kirjoittaja koordinoi Lasten lauantai -tapahtumasarjaa ja jalkauttaa luonnon monimuotoisuuden sanomaa yliopistoon ja yhteiskuntaamme erilaisten tapahtumien ja uusien toimintojen kautta.

Jutta Mäkinen

Kirjoittaja työskentelee Turun yliopistossa kestävän kehityksen asiantuntijana.

Categories: YliopistoKeywords: , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *