Opiskelijat viettämässä aikaa aulatiloissa.

Kestävä kehitys tulee juurruttaa organisaatioiden kulttuuriin – tuotantotalouden oppiaine kouluttaa osaavia vastuullisia johtajia

Turun tuotantotaloudessa (tutalla) ollaan palaamassa sen alkulähteille aikaan, jolloin tuottavuuden ja tehokkuuden käsitteet oli kytketty kestävään luonnonvarojen ja yhteiskunnan rinnakkaiseloon. Tuotantotalouden opetuksessa ja tutkimuksessa painotetaan kestävän kehityksen periaatteiden integroimista organisaatioiden liiketoimintamalleihin ja arvoa tuottaviin prosesseihin keskeisenä askeleena kohti vastuullisempaa ja pitkäjänteisempää toimintaa. Erilaisten sidosryhmien ristiriitaiset intressit kestävään kehitykseen synnyttävät jännitteitä, joiden ratkaisumallien tunnistaminen on vastuullisuusjohtamisen keskiössä tuotantotalouden oppiaineessa.

Tuotantotalouden systeemisessä ajattelussa luovuus ja yhteistyö eri sidosryhmien kesken on olennainen osa laajojen moniulotteisten ilmiöiden analysointia. Moniulotteiset vastuullisuusjohtamisen haasteet vaativat kriittisiä, monipuolisia näkökulmia, joissa eri sidosryhmien yhteistyö on avainasemassa ratkaisujen löytämisessä. Luovuus päätöksenteossa auttaa organisaatioita näkemään intressiristiriitojen kestävyyshaasteet mahdollisuuksina ja voi inspiroida uudenlaista ajattelua.

Uudenlainen ajattelu luo mahdollisuuksia löytää täysin uudenlaisia, raja-aitoja ylittäviä ratkaisumalleja vastuullisuusjohtamisen haasteisiin. Olennaista on siirtyä kilpailun paradigmasta kohti aitoa yhteistyön eetosta, jossa luodaan kestävää eli jaettua arvoa koko globaalille planetaariselle systeemille.

Tuotantotalouden koulutuksessa korostetaan systeemiajattelua ja kontekstuaalisuuden ymmärtämistä. Systeeminen näkemys auttaa organisaatioita hahmottamaan ilmiöiden taustalla olevia rakenteita, syy- ja seuraussuhteita, sidosryhmien jännitteisiä ajallisesti muuttuvia intressejä, jotka synnyttävät kehkeytyviä, monitahoisia ilmiötä. Tulevaisuuden vaikuttajien on kyettävä tunnistamaan yhä paremmin myös yritystoiminnan sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset ja kytkennät omassa toimintaympäristössään.

Tuotantotalous yhdistää systeemisen teknistieteellisen osaamisen luovuuteen, yhteistyökykyyn sekä liiketaloustieteiden menetelmien hallintaan ja ymmärrykseen organisaatioista sosio-teknisinä järjestelminä. Arvoa tuottavien prosessien suorituskyvyn kehittäminen kestävän kehityksen näkökulmasta vaatii systemaattista lähestymistapaa. Organisaatioiden tulisi tunnistaa sosiaaliset- ja ympäristövaikutuksensa taloudellisten vaikutusten ohella ja pyrkiä poistamaan haitalliset vaikutukset.

Kestävän kehityksen periaatteiden menestyksekäs soveltaminen edellyttää niiden juurruttamista organisaation kulttuuriin. Johtajuus, viestintä ja koulutus ovat avainasemassa tässä prosessissa ja näitä opetusohjelmassa harjoitellaankin laajasti.

Saku Mäkinen lähikuvassa.

Saku Mäkinen

Kirjoittaja on Turun yliopiston tuotantotalouden professori ja yksikön johtaja.

Categories: Koulutus, Tutkimus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *