Avainsana: tekniikka

Insinööri kohtaa ihmisen

Tapio Salakoski

Kovat luonnontieteet, matematiikka ja tekniikka – huippuna tietojenkäsittelytiede ja tietotekniikka. Aloja, joille naisilla ei ole asiaa, kiinnostusta, halua, kykyä, mieltymystä, motivaatiota – tietoa, luuloja, vanhentuneita asenteita, miten vaan; tosiasia on, että naisia on tekniikassa huomattavasti vähemmän kuin miehiä, ja varsinkin IT-alalla.

Naisten vähäisen osuuden IT-alalla on ajateltu heijastelevan naisten niukempaa kiinnostusta tekniikkaan ja koviin luonnontieteisiin, joiden imago on teoreettinen ja tekninen, käytännölle vieras ja erityisesti kaikkea muuta kuin ihmisläheinen. Oli miten oli, tilanne vaikeuttaa merkittävästi opiskelijarekrytointia näillä tärkeillä aloilla, joilla yhteiskunnan työvoiman kysyntä ylittää merkittävästi opiskelupaikkojen kysynnän.

Tietotekniikan osalta voidaan myös spekuloida, mikä vaikutus alan vahvalla miesvoittoisuudella on ollut nykyisten tietojärjestelmien käytettävyyteen ja tietotekniikan sovelluksiin yleensäkin. Harvassa ovat ne asiantuntijat, joiden mielestä tilanteesta löytyy mitään positiivista.

Continue reading

Scientia Aboensis – turkulaisten yliopistojen yhteistyö tiivistyy

Tapio Salakoski

Turun yliopisto ja Åbo Akademi tiivistävät yhteistyötään tutkimuksen ja koulutuksen sekä niitä palvelevan infrastruktuurin osalla. Yliopistot sopivat viime syksynä Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunnan sekä Åbo Akademin luonnontieteen ja tekniikan tiedekunnan yhteisestä strategisesta kehittämishankkeesta, joka kattaa koko luonnontieteen ja tekniikan kentän. Nimeä Scientia Aboensis kantava hanke esiteltiin Opetus- ja kulttuuriministeriölle joulukuussa 2016, ja se sai vahvasti positiivisen palautteen lisäksi peräti 1,8 miljoonan euron rahoituksen kuluvalle vuodelle.

Continue reading

Tulevaisuuden teknologiat tulevat monialaisista yliopistoista

Tapio Salakoski

Ei mitään uutta länsirannikolta – tekniikan yliopistokoulutusta on haviteltu tänne jo vuosikymmeniä. Mutta hetkinen, alue on julistettu positiivisen rakennemuutoksen alueeksi – mitä ihmettä täällä tapahtuu?

Continue reading

Digitaalinen tulevaisuus luo ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaiselle yliopistolle

Tapio Salakoski

Tapio Salakoski

Viime vuosisata oli ennennäkemättömän taloudellisen kasvun aikaa. Vaikka vuosisataa varjostivat maailmansodat, talous kehittyi kaikkialla maailmassa niin suotuisasti, että vuosisadan päättyessä tilanne monissa yhteiskunnissa erosi vuosisadan alun tilanteesta kuin päivä yöstä. Näin kävi myös kansallisvaltioiden Euroopassa, eikä vähiten Suomessa. Vuosisadan alun köyhä agraari-Suomi muuttui urbaaniksi korkean teknologian Suomeksi. Tässä yhteiskunnallisessa kehityksessä koulutuksella on ollut keskeinen rooli. Koulutus on taannut yhteiskunnan vaatiman korkean osaamisen, mutta myös mahdollistanut yhteiskunnallisista lähtökohdista ja varallisuudesta riippumattoman sosiaalisen nousun yksilötasolla. Pienelle kansakunnalle sen merkitys on ollut mittaamaton.

Continue reading