Avainsana: työ

Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen koskee sekä äitejä että isiä

Milla Salin

Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen kysymyksistä kiinnostuneiden tutkijoiden talvi ja alkukevät on ollut kiireistä aikaa, mikäli on halunnut pysyä perässä politiikassa ja mediassa käytävästä ajankohtaisesta keskustelusta; sen verran vilkasta argumentointi aihepiirin ympärillä on ollut. Tämä on kuitenkin pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Niin kauan kuin itse olen ollut kiinnostunut työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen tematiikasta, aihe on noussut säännöllisin väliajoin kiivaankin väittelyn kohteeksi. Kiinnostus työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen ei ole mitenkään yllättävää, sillä aihe koskettaa tavalla tai toisella melkoista osaa suomalaisista heidän omassa arjessaan.

Continue reading

Kestäviä yliopistotason ratkaisuja Lounais-Suomen teolliseen kehittämiseen

Kalle-Antti Suominen

Lounais-Suomen teollisen toiminnan kannalta osaavan työvoiman saatavuus pitkällä aikavälillä on turvat­tava. Tämä on myös kansallisen edun mukaista. Positiivisen rakennemuutoksen jatkuminen edellyttää, että alueelle syntyy tai siirtyy uusia yrityksiä, mikä edellyttää riittävän laajapohjaista ja vakiintunutta paikal­lista yliopistotason koulutusta ja tutkimusta tekniikan alalla. Ei ole realistista ajatella, että nämä yrityk­set ensin hakeutuvat tai syntyvät Turun alueelle ja vasta sitten etsivät työvoimaa tai kumppaneita muista yliopistokaupungeista.

Continue reading

Haastettu ammatillisen asiantuntijuuden jalostajaksi

Marja Vauras

Marja Vauras

Reilu puoli vuotta on uudesta opettajien erikoistumiskoulutuksen, OpeErkon, aloituksesta. Yliopistoille on annettu merkittävä rooli korkeatasoisen ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisessä. Tulevaisuuden työ muuttaa asiantuntijuuden vaatimuksia.

Continue reading

Muutto ja muutos

Jussi Tapani

Jussi Tapani

Rutiinit tuovat työpäiväämme selkeyttä ja turvallisuutta. Saavumme työpaikalle tiettyä reittiä pitkin, käynnistämme päivämme tiettyjen askareiden parissa, lounastamme samoissa ruokapaikoissa ja vietämme taukohetket usein samojen ihmisten kanssa. Jos työpäivään sisältyy matkustamista, niin silloinkin toimimme tietyn kaavan mukaisesti.

Continue reading