Museot historiakuvan päivittäjinä

Dosentti Marja-Leena Hänninen toi ansiokkaasti esille tutkitun tiedon tärkeyttä, tiedon välittymisen ongelmia sekä historian tarinallistamisen vaaroja (Helsingin Sanomat 11.7.2021). Tieteen popularisointi on usean tahon tehtävä: median, yliopistojen viestinnän ja tietenkin tutkijoiden itsensä. Luotettavan tiedon tarjoajina on myös kansallisilla instituutioilla, kuten julkisrahoitteisilla museoilla, keskeinen merkitys. Museoiden näyttelyt ja julkaisut voivat edistää

Continue reading
Anni Laakson näyttely Tottelemattomat, Galleria Sculptor 5.–28.3.2021. Etummaisena teos Dafne, 2020, mänty. Kuva: ER.

Elina Räsänen: Palladion, puuveistosten (esi)historia ja muodonmuutokset

Puusta tehtyjen veistosten tutkimus on yksi Muutoksen veistäjät -hankkeen painopisteistä. Ajallinen rajauksemme pitkällä keskiajalla (1100–1600). Puusta on varmasti veistetty kuvia niin kauan kuin tämä taito on ollut ihmisen käsissä, mutta puuesineet orgaanisena materiaalina ovat suurimmaksi osaksi hävinneet. Vanhimpana säilyneenä puuveistoksena pidetään Uralilta vuonna 1890 löytynyttä niin sanottua Shigirin idolia, joka

Continue reading
Rauman kirkon alttarikaappi

Uusi artikkeli Rauman kirkon alttarikaapista

Hankkeessa on ilmestynyt uusi julkaisu. Elina Räsäsen artikkeli “Plunder and Memento: Iconoclashes on the Itinerary of the Medieval Altarpiece of Rauma” on ilmestynyt tuoreessa teoksessa Indifferent Things? Objects and Images in Post-Reformation Churches in the Baltic Sea Region, jonka ovat toimittaneet Krista Kodres, Merike Kurisoo ja Ulrike Nürnberger. Onko Rauman

Continue reading
Janne Harjula / Kuva: Anne-Mari Liira

Tutkijaesittely: Janne Harjula

Kuva: Anne-Mari Liira Orgaanisten esinelöytöjen viehätys Olen keskiajan ja uuden ajan alun aineellisen ja esineellisen kulttuurin tutkimukseen erikoistunut arkeologi. Työskentelen Turun yliopiston arkeologian oppiaineessa yliopisto-opettajana ja Muutoksen veistäjät -hankkeessa tutkijana. Viehtymykseni eloperäisen eli orgaanisen esineaineiston tutkimukseen sai alkunsa 1990-luvun lopulla. Työskentelin silloin Åbo Akademin tontin arkeologisella kaivauksella Turussa ja sain

Continue reading
Katri Vuola

Tutkijaesittely: Katri Vuola

Olen keskiaikaisiin veistoksiin ja muuhun kirkolliseen esineistöön erikoistunut taidehistorioitsija ja väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Toimin kokopäiväisenä tutkijana Muutoksen veistäjät -hankkeessa vuoden 2019 joulukuusta vuoden 2020 marraskuun loppuun. Työpisteeni sijaitsee Helsingissä Hallituskadulla, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimusosastolla. Esinelähtöinen tutkimusote on aina ollut minulle luontevin. Aloitin opintoni Turun yliopistossa arkeologiassa, mutta päädyin viimeistelemään maisteriopintoni

Continue reading
Saila Leskinen

Tutkijaesittely: Saila Leskinen

Kuva: Juha-Matti Tamminen Akateemista käsityöläisyyttä Olen taidehistorian pääaineopiskelija Helsingin yliopistossa, ja olen työskennellyt Muutoksen veistäjät -hankkeessa Elina Räsäsen tutkimusavustajana. Työstän parhaillaan pro gradu -tutkielmaani Siuntion kirkon 1600-luvun puuveistoksista. Olen taidehistorian opinnoissani erikoistunut esinetutkimukseen. Aiemmalta koulutukseltani olen huonekaluentisöinnin artesaani ja kaluste- ja esinerestauroinnin artenomi (AMK), ja erityisesti alaani ovat maalatut puuesineet.

Continue reading

Kenen kirkko -seminaarissa

Museovirasto järjesti Helsingissä 5.–6.3.2020 Kansallismuseon auditoriossa seminaarin “Kenen kirkko? Uskonnollisen kulttuuriperinnön muuttuvat merkitykset”. Myös Muutoksen veistäjät -projekti osallistui seminaariin kahden esitelmän voimin: Katri Vuola, Jaana Paulus: Keskiaikaisten krusifiksien kerrostuneet merkitykset ja uudistamisen uhat Elina Räsänen, Saila Leskinen: Maria ja seitsemän apostolia — Siuntion kirkon veistosten uusi tuleminen Esitelmät voi katsoa

Continue reading
Mia Lempiäinen-Avci

Tutkijaesittely: Mia Lempiäinen-Avci

Kasvit ja puut kertovat menneisyydestä Olen kasvitutkimukseen erikoistunut arkeologi eli arkeobotanisti. Tutkimusaineistoni muodostuu kasvien siemenistä, jyvistä, hedelmistä, lehdistä ja puunpaloista, joista teen morfologisten ominaisuuksien pohjalta lajimäärityksen. Aineisto tutkimuksiini tulee arkeologisilta kaivauksilta tai historiallisilta kohteilta kuten kirkoista tai vaikka vanhojen huonekalujen täytteistä ja museoiden kokoelmista. Aineistoni voi siis ajoittua esihistoriasta nykypäivään.

Continue reading
Ilkka Leskelä

Tutkijaesittely: Ilkka Leskelä

Kuva: Gary Wornell. Yrittäjät myöhäiskeskiajan Itämerellä Olen taloushistoriaan erikoistunut historioitsija ja väitöskirjatutkija Helsingin yliopistolla. Lukuvuoden 2019–2020 työskentelen Muutoksen veistäjät -projektissa. Työhuoneeni on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimusosastolla Helsingissä. Taloushistoriassa minua kiinnostavat erityisesti Itämeren alueen toimijoiden investoinnit ja verkostot. Pro gradu -tutkielmani (2007) paneutui turkulaisen kirkonmiehen Paul Scheelin Gdanskin-kaupan verkostoon ns. unionisotien

Continue reading