Baltic Science Network-hanke päättyy 28.2.2019. Työn jatkamiseksi Baltic Science Network on tehnyt Extension stage –jatkohakemuksen Interregille hankkeelle BSN-Powerhouse. BSN Powerhouse-hankkeen tarkoituksena on pilotoida kahta BSN-hankkeen aikana kehitettyä ehdotusta.

Widening Participation Support Action for Photon and Neutron Science research infrastructures and their users

Työpaketin tavoitteena on tukea EU-13 –maiden infrastruktuurien integraatiota ja yhteyksiä isoja tutkimusinfrastruktuureja tukevina palveluina

Brain Circulation between Research Infrastructures in the BSR: BSR Researcher’s Mobility Programme (BSR-RIMP) in the fields of Photon and Neutron Science, Life Science and Welfare State

Työpaketin tavoitteena on pilotoida Research Internships –liikkuvuusinstrumenttia, joka yksi kolmesta Baltic Science Networkin aikana kehitetyistä liikkuvuusinstrumenteista. Research Internships-liikkuvuusinstrumentissa maisteriopiskelijat voivat lähteä ulkomaille tohtoriopiskelijoiden tutkimusprojekteihin harjoittelijaksi. Pilottivaiheessa toteutetaan yksi hakukierros. Instrumenttia testataan kolmella BSN:n fokusalueella (Life Sciences, Photon and Neutron Science ja Welfare State).

Interreg-rahoituksella toteutetaan liikkuvuusinstrumentin hallinnointi, haun järjestäminen sekä arviointi. Apurahat kerätään osallistuvilta sidosryhmiltä, kuten yliopistoilta.

Päätös jatkorahoituksesta tulee keväällä 2019 ja mikäli hanke saa rahoituksen, se alkaa syksyllä 2019.