Arkistot kuukauden mukaan: toukokuu 2015

Videointi luokanopettajakoulutuksen Tutkimustyöpajassa

Videointi luokanopettajakoulutuksen Tutkimustyöpajassa

Kirjoittanut Anu Kajamies

Videoinnin pedagogisen käytön tavoitteet

Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen Turun yksikön luokanopettajakoulutuksen 1. vuosikurssin opiskelijat tutustuvat Tutkimustyöpaja 1:ssä videointiin luokanopettajan työvälineinä ja ammattitaidon kehittämisen tukena. Videoinnin pedagogisen käytön keskeisenä tavoitteena on tukea opiskelijaa teoreettisen tiedon ja käytännön kokemusten linkittämisessä siten, että yliopistolla tapahtuva kasvatustieteellinen opiskelu ja opetusharjoittelun käytännön vuorovaikutustilanteet linkittyisivät aikaisempaa tehokkaammin opiskelijan oppimista tukevaksi kokonaisuudeksi.
T_K

Linkitysten rakentamisessa apuna ovat useimmiten iPadeillä tallennetut videot, joita opiskelijat ovat kuvanneet havainnoidessaan ja haastatellessaan oppilaita AO1-harjoittelussaan Tutkimustyöpaja 1-jaksolla laatimiensa tutkimussuunnitelmien mukaisesti. Videoiden avulla palataan harjoittelun aikaisiin vuorovaikutustilanteisiin jälkikäteen, jolloin voidaan pienryhmissä keskustellen laajentaa ja syventää ymmärrystä havainnoiduista ilmiöistä. Lue loppuun

Finnish student teachers’ views on educational technology and social media

Ollipekka _poster_2014

Ollipekka Kangas & Marjaana Veermans, OPPI
Finnish student teachers’ views on educational technology and social media

Recent research has shown the importance of appropriate role models for using educational technology as a natural part of learning environment. It has also been acknowledged that in the internships the role models play even more crucial role, since they can show how educational technology is implemented in classrooms in practice. In the line the earlier findings we wanted to explore Finnish student teachers’ use of technology, pedagogical use, their self-evaluated skills, and what kind of support is needed for using technology. The participants were over 300 teacher education students, and the data consisted of three cohorts. The questionnaire used for data gathering had 56 items. Additionally, in 2012-2014 there were three open-ended questions an in 2013 special inquiry about social media use. The overall results showed that even though the student teachers use ICT during their leisure time, they don’t use it a similar way during their study time, and they don’t know how to integrate ICT in their teaching. This may be due to fact that the students do not have enough of opportunities to use ICT in their studies and during the internship.  By adding the open ended-questions about social media to our questionnaire we hoped to get depth to the data and wider angle towards of ICT use.

Keywords: teacher education, teacher students, educational technology, questionnaire, longitudinal, social media

Full poster link: posteri_Kangas_2014