Syksyn IPad koulutuksen satoa

Sarja

Intoa, iloa ja onnistumista.  Uusia tuulia ja ideoita. 

Osallistujat oppivat perustaidot iPhoton, iMovien ja GarageBandin käytöstä luomalla, dokumentoimalla ja jakamalla oppimisharjoituksia ja oppimismateriaaleja. Kurssilaiset oppivat luomaan yhdessä oppilaiden kanssa kiehtovia oppitunteja, joilla ratkaistaa tosielämän ongelmia käyttäen Applen luovuusohjemia, laitteita ja haastelähtöisen oppimisen mallia.

Kokeiltiin ja sovellettiin robotiikkaa, antureita ja virtuaalitodellisuutta.

Apple Professional Development -koulutus iOS työskentely TOKL 1.6.2015

Kirjoittanut APD-kouluttaja Jukka Kilpiä

digiTOKL2

Koulutus pidetiin Turun opettajankoulutuslaitoksen Educarium rakennuksen luokassa 357. Tila on avoin ja helposti muunneltavissa, oivallinen tila mobiiliin ryhmätyöskentelyyn.

Ensimmäinen koulutuspäivä oli johdantoa sujuvaan ja monipuoliseen iPad -työskentelyyn ja sen perusteisiin. Päivän aikana kävimme läpi ”sormipelin”, toiminnot jotka saattavat aluksi hämmentää. iPadin toiminnot erovat laajasti kosketetaanko näyttöä yhdellä sormella vain kerran, kahdesti vai pidetäänkö sormea näytöllä pidempään. Myös kahden sormen, kolmen, neljän ja viiden sormen toiminnot muodostavat laitteen käytön selkärangan ja tutustuimme näihin toimintoihin esimerkkien avulla.  Lue loppuun

Videointi luokanopettajakoulutuksen Tutkimustyöpajassa

Videointi luokanopettajakoulutuksen Tutkimustyöpajassa

Kirjoittanut Anu Kajamies

Videoinnin pedagogisen käytön tavoitteet

Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen Turun yksikön luokanopettajakoulutuksen 1. vuosikurssin opiskelijat tutustuvat Tutkimustyöpaja 1:ssä videointiin luokanopettajan työvälineinä ja ammattitaidon kehittämisen tukena. Videoinnin pedagogisen käytön keskeisenä tavoitteena on tukea opiskelijaa teoreettisen tiedon ja käytännön kokemusten linkittämisessä siten, että yliopistolla tapahtuva kasvatustieteellinen opiskelu ja opetusharjoittelun käytännön vuorovaikutustilanteet linkittyisivät aikaisempaa tehokkaammin opiskelijan oppimista tukevaksi kokonaisuudeksi.
T_K

Linkitysten rakentamisessa apuna ovat useimmiten iPadeillä tallennetut videot, joita opiskelijat ovat kuvanneet havainnoidessaan ja haastatellessaan oppilaita AO1-harjoittelussaan Tutkimustyöpaja 1-jaksolla laatimiensa tutkimussuunnitelmien mukaisesti. Videoiden avulla palataan harjoittelun aikaisiin vuorovaikutustilanteisiin jälkikäteen, jolloin voidaan pienryhmissä keskustellen laajentaa ja syventää ymmärrystä havainnoiduista ilmiöistä. Lue loppuun

Finnish student teachers’ views on educational technology and social media

Ollipekka _poster_2014

Ollipekka Kangas & Marjaana Veermans, OPPI
Finnish student teachers’ views on educational technology and social media

Recent research has shown the importance of appropriate role models for using educational technology as a natural part of learning environment. It has also been acknowledged that in the internships the role models play even more crucial role, since they can show how educational technology is implemented in classrooms in practice. In the line the earlier findings we wanted to explore Finnish student teachers’ use of technology, pedagogical use, their self-evaluated skills, and what kind of support is needed for using technology. The participants were over 300 teacher education students, and the data consisted of three cohorts. The questionnaire used for data gathering had 56 items. Additionally, in 2012-2014 there were three open-ended questions an in 2013 special inquiry about social media use. The overall results showed that even though the student teachers use ICT during their leisure time, they don’t use it a similar way during their study time, and they don’t know how to integrate ICT in their teaching. This may be due to fact that the students do not have enough of opportunities to use ICT in their studies and during the internship.  By adding the open ended-questions about social media to our questionnaire we hoped to get depth to the data and wider angle towards of ICT use.

Keywords: teacher education, teacher students, educational technology, questionnaire, longitudinal, social media

Full poster link: posteri_Kangas_2014

ITK 25 vuotta – juhlakonferenssi 15.-17.4.2015 Hämeenlinnassa

PechaKucha

  • ITK-Pecha Kucha on visuaalinen esitys, jota tukee heittäytyvä lavaesiintyminen.
  • ITK-Pecha Kuchan tarkoitus on esitellä esim. tutkimustuloksia, ideoita, ja/tai kehittämisprojekteja, tiedottaa ja/tai mainostaa. Kerro ehdotuksessa mitä haluat esittää ja miksi juuri Pecha Kuchana.
  • Pecha Kuchan avulla voit esitellä aihettasi luovasti, helposti ja epämuodollisesti. Esitys on ytimekäs ja säkenöivä, jonka tarkoituksena on pitää yleisön kiinnostustaso korkealla.
  • Esittäjä saa esittää 20 kuvaa, jokaista tasan 20 sekunnin ajan (diasarja pyörii taustalla, eli kuvat ohjelmoidaan vaihtumaan 20 sek. välein). Esitysaika on siis 6 minuuttia 40 sekuntia. Esityksen jälkeen on aikaa kysymyksille ja keskustelulle.
  • kts. lisätietoa Pecha Kucha -esittäjälle

Maahanmuuttajataustaisille suunnatun monimuotoisen opettajankoulutuksen haasteita-esitys

Puhuja:

  • Jenni Alisaari, Turun yliopisto
  • Olli-Pekka Kangas, Turun ylipisto
  • Tarja-Riitta Hurme, Turun yliopisto

Avainsanat: aikuiset maahanmuuttajat, tietotekniikka, opettaja, digitaaliset taidot

Lue loppuun

ITK 2015 Tutkijatapaaminen

ITK-tutkijatapaaminen järjestetään nyt 15. kerran. Se kokoaa vuosittain n. 70 opetusteknologia-alueen tutkijaa ja kehittäjää alan uusimman tutkimuksen ääreen. Tule mukaan esittämään oman tutkimuksesi tuloksia ja keskustelemaan muiden asiantuntijoiden kanssa opetusteknologian tilasta ja tulevaisuudesta.

http://itk.fi/2015/files/1_ITK%20Tutkijatapaamisen%20ohjelma2015_130415.pdf

 

 

2015 NMC Technology Outlook > Scandinavian Schools

The 2015 NMC Technology Outlook for Scandinavian Schools: A Horizon Project Regional Report reflects a collaborative research effort between the New Media Consortium (NMC), the Norwegian Centre for ICT in Education, The Swedish National Agency for Education (Skolverket), and the National Agency for IT and Learning in Denmark (Styrelsen for It og Læring) to inform Scandinavian school leaders and decision-makers about significant developments in technologies supporting teaching, learning, and creative inquiry in primary and secondary education across Denmark, Norway, and Sweden.

The expert panel identified nine key trends, nine significant challenges, and 12 technologies to watch.View the work that produced the work at scandinavia.wiki.nmc.org.

> Download the 2015 NMC Technology Outlook for Scandinavian Schools (PDF)