Avainsana-arkisto: video

Videointi luokanopettajakoulutuksen Tutkimustyöpajassa

Videointi luokanopettajakoulutuksen Tutkimustyöpajassa

Kirjoittanut Anu Kajamies

Videoinnin pedagogisen käytön tavoitteet

Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen Turun yksikön luokanopettajakoulutuksen 1. vuosikurssin opiskelijat tutustuvat Tutkimustyöpaja 1:ssä videointiin luokanopettajan työvälineinä ja ammattitaidon kehittämisen tukena. Videoinnin pedagogisen käytön keskeisenä tavoitteena on tukea opiskelijaa teoreettisen tiedon ja käytännön kokemusten linkittämisessä siten, että yliopistolla tapahtuva kasvatustieteellinen opiskelu ja opetusharjoittelun käytännön vuorovaikutustilanteet linkittyisivät aikaisempaa tehokkaammin opiskelijan oppimista tukevaksi kokonaisuudeksi.
T_K

Linkitysten rakentamisessa apuna ovat useimmiten iPadeillä tallennetut videot, joita opiskelijat ovat kuvanneet havainnoidessaan ja haastatellessaan oppilaita AO1-harjoittelussaan Tutkimustyöpaja 1-jaksolla laatimiensa tutkimussuunnitelmien mukaisesti. Videoiden avulla palataan harjoittelun aikaisiin vuorovaikutustilanteisiin jälkikäteen, jolloin voidaan pienryhmissä keskustellen laajentaa ja syventää ymmärrystä havainnoiduista ilmiöistä. Lue loppuun