Julkaisut

Terveys, tieto ja asiantuntijuus -hankkeeseen liittyviä projektin tutkijoiden julkaisuja

Rytty, S. (2021). Ruumiista reformiin. Suomalaiset elämänuudistajat, luonnonmukainen ruumiinmuokkaus ja modernisaation ongelma, 1910-1932.

Rytty, S. (2020). Rokotusvastaisuus historiallisena ilmiönä 1900-luvun alun Suomessa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(3). https://doi.org/10.23990/sa.91133

Vuolanto, Pia; Bergroth, Harley; Nurmi, Johanna; Salmenniemi, Suvi. (2020). Reconfiguring health knowledges? Contemporary modes of self-care as ‘everyday fringe medicine’. Public Understanding of Science 29 (5), 508-523.

Vuolanto, Pia; Kolehmainen, Marjo. (2020). Gendered Boundary-work within the Finnish skepticism movement. Science, Technology & Human Values. https://doi.org/10.1177/0162243920947475

Vuolanto, P., Kemppainen, L., Kemppainen, T. & Nurmi, J. (2020). Täydentävien ja vaihtoehtoisten (CAM) hoitojen käyttö Suomessa. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 57, 44–56.

Salmenniemi, S., Nurmi, J., Bergroth, H. & Perheentupa, I. (eds.) (2019) Assembling Therapeutics: Cultures, Politics and Materiality. Routledge, New York and London.

Nurmi, J. & Salmenniemi, S. (2019). Konfliktien välttelyä ja piiloon hakeutumista: rokotekriittisten vanhempien vastustustaktiikat. In Autti, O. & Lehtola, V.-P. (eds.) Hiljainen vastarinta. Tampere: Tampere University Press.

Brodin Danell Jenny-Ann, Danell Rikard, Vuolanto Pia. (2019). Scandinavian research on complementary and alternative medicine: A bibliometric study. Scandinavian Journal of Public Health. https://doi.org/10.1177/1403494819834099

Vuolanto Pia. (2019). Yhteiskuntatiede luo uusia näkökulmia uskomushoitoihin. Alusta! Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan verkkolehti.

Vuolanto Pia, Sorsa Minna, Aarva Pauliina, Helin Kaija. (2018). Katsaus suomalaiseen CAM-tutkimukseen. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 55 (3), 243-259.

Brosnan Caragh, Vuolanto Pia, Brodin Danell Jenny-Ann (toim.). (2018). Complementary and Alternative Medicine: Knowledge Production and Social Transformation. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.

Kemppainen Laura, Kemppainen Teemu, Reippainen Jutta, Salmenniemi Suvi, Vuolanto Pia. (2017). Use of complementary and alternative medicine in Europe : Health-related and sociodemographic determinants. Scandinavian Journal of Public Health.

Rytty, Suvi (2017): Puoskarointia vai puhdasta auttamisen halua? Luonnonparantaja Maalin Bergström ja laittoman lääkärintoimen harjoitus 1900-luvun alun Suomessa. Teoksessa Markku Hokkanen ja Kalle Kananoja (toim.): Kiistellyt tiet terveyteen. Parantamisen monimuotoisuus globaalihistoriassa. SKS, Helsinki, 130 – 164.

Vuolanto Pia. (2018). The Incompatibility Between Social Worlds in Complementary and Alternative Medicine: The Case of Therapeutic Touch. Teoksessa Brosnan Caragh, Vuolanto Pia, Brodin Danell Jenny-Ann (toim.) Complementary and Alternative Medicine: Knowledge Production and Social Transformation. Cham: Palgrave Macmillan, 59-84.

Vuolanto Pia. (2015). Boundary Work and Power in the Controversy Over Therapeutic Touch in Finnish Nursing Science. Minerva 53 (4), 359-380.

Vuolanto Pia. (2014). Hyvän tieteen määrittely ja rajanvetokiistat. Teoksessa Muhonen Reetta, Puuska Hanna-Mari (toim.) Tutkimuksen kansallinen tehtävä. Tampere: Vastapaino, 259-270.