Liike-blogi Tutkimushankkeiden kuulumisia Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä
Tutkimushankkeiden kuulumisia Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä

Kauppatieteet ja hyvinvointi ne yhteen sopii? – Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman ytimessä

Hyvinvointipalvelujen kentällä myllertää. Niukat taloudelliset resurssit tulisi kohdentaa parhaalla mahdollisella tavalla asiakaslähtöisten palvelujen turvaamiseksi. Taloudellisten rajoitteiden pelätään heikentävän palveluja ja vaikuttavan kielteisesti ihmisten hyvinvointiin. Palvelutuotannossa tarvitaan talousosaamista, joka ei jätä jalkoihinsa asiakaslähtöistä ajattelua.

Perinteisten käsitysten mukaan kauppatieteellinen toiminta edustaa kovia arvoja ja voitontavoittelua, kun taas hyvinvointipalveluissa korostuvat humaanimmat arvot, eettisyyden ja ihmisläheisen asiakaslähtöisyyden vaaliminen. Suomen Ekonomiliiton (SEFE) teettämässä raportissa (2012) todetaan, että työnantajien mielikuvan mukaan tyypillinen kauppatieteilijä on urasuuntautunut, itsevarma ja kunnianhimoinen, muttei juuri lainkaan eettinen tai luova.

hyvisLiiketoiminnallisen ajattelun ja hyvinvointialojen yhdistäminen tapahtuukin kovien ja pehmeiden arvojen rajapinnassa. Juuri tässä yhdistelmässä on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä järjestettävän Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman vahvuus: maisteriohjelma kouluttaa eettisesti ja luovasti ajattelevia liiketoimintaosaamisen asiantuntijoita ja kehittäjiä, joilla on jo aiemman koulutustaustansa vuoksi asiantuntemusta hyvinvointipalveluista.

Maisteriohjelmasta valmistunut kauppatieteiden maisteri kykenee tunnistamaan ja johtamaan hyvinvointipalvelujen muutosprosesseja ennakoivasti sekä kehittämään hyvinvointipalvelujen laatua asiakaslähtöisesti ja innovatiivisesti. Hänellä on valmiudet ymmärtää yhteiskunnallisesti ajankohtaisia ilmiöitä, tarttua kehittämistoimiin tulevaisuussuuntautuneesti sekä johtaa moniammatillista yhteisöä erilaiset arvot ja ajattelutavat huomioiden. Siinä onkin tavoitetta yhdelle maisteriohjelmalle.

Mikäli ohjelman opiskelijoita on uskominen, tuo kaikki on myös mahdollista. Opiskelijoidenkin mukaan koulutustarjonnassa arvoyhdistelmä on uusi, mutta työelämän näkökulmasta välttämätön ja erittäin tarpeellinen. Kauppatieteellisen osaamisen lisääminen hyvinvointipalvelujen kentällä on haaste ja mahdollisuus, ja maisteriohjelman kannalta ennen kaikkea valttikortti ja uusien innovatiivisten näkökulmien ponnahdusalusta. Parhaimmillaan koulutus tuottaa työelämän tarpeisiin osaajia, joilla on uudenlainen näkökulma hyvinvointialan ja murroksessa olevien julkisten palvelujen haasteisiin.

Opiskelijat ovat Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman arvokkaimpia rakentajia ja kehittäjiä, ja siksi heidät on otettu vahvasti mukaan ohjelman kehittämistyöhön. Syksyllä 2012 opiskelijat tekivät markkinoinnin erikoistutkija, maisteriohjelman koulutusjohtaja Arja Lemmetyisen johdolla Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman strategisen brändianalyysin, johon sisältyi asiakas-, kilpailija- ja itseanalyysi sekä hyvinvointialan tulevaisuudennäkymien hahmottaminen. Analyyseistä nousi esiin vahva arvokeskustelu, joka kumpusi arvioitaessa maisteriohjelman ”syvintä olemusta”.

Arja Lemmetyinen korostaa verkkokeskusteluna toteutetun brändianalyysin merkitystä:

– Maisteriohjelman opiskelijat edustavat hyvinvointialan laajaa, valtakunnallista osaamista. Niinpä on aivan luonnollista, että opinnoissa tarjotaan mahdollisuus vuorovaikutukseen, jossa he oppivat myös toisiltaan. Tämä vahvistaa ”Hyvis”-brändin identiteettiä, omakuvaa, ja se puolestaan heijastuu siihen imagoon, mielikuvaan, mikä esimerkiksi hyvinvointialan työnantajilla ja julkisen ja yksityisen sektorin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajilla on erityisesti tästä maisteriohjelmasta valmistuneista kauppatieteiden maistereista. Tavoitteena on lisätä ”brändipääomaa” eli tietoisuutta siitä erikoisosaamisesta, mikä Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmasta valmistuneilla opiskelijoilla on.

Opiskelijoiden tekemän brändianalyysin mukaan Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma on brändinä vielä melko tuntematon, mutta opiskelijat kokevat olevansa itse vastuussa siitä, millaiseksi brändi tulevaisuudessa muodostuu. Maisteriohjelmalla vastataan siihen kysyntään, joka hyvinvointialalla on, ja koulutuksen koetaan tuottavan alalla tarvittavia hybridiosaajia. Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman koetaan antavan välineitä muun muassa taloushallintoon, kustannuslaskentaan ja hinnoitteluun, inhimillisyyden ja oikeudenmukaisuuden arvoja unohtamatta.

Kirjoittanut: Reeta Hautaniemi ja Sini Lehto

Haku Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmaan on käynnissä. Hakuaika päättyy 18.3.2013. Lisätietoja opiskelijavalinnasta: http://www.utu.fi/tse/pori

_________________________________________

Lähteet:

SEFE:n raportti: Työnantajat arvioivat kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja profiilia (http://www.abs.fi/2012/01/02/tyonantajat-arvioivat-kauppatieteiden-maistereiden-ja-kandidaattien-osaamisesta-ja-profiilia/)

 

 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *