Liike-blogi Tutkimushankkeiden kuulumisia Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä
Tutkimushankkeiden kuulumisia Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä

Pelit sitouttavat brändiin

Pelit ovat aihe, joka jakaa mielipiteet. On niitä, jotka eivät voisi elää ilman pelejä ja joille pelaaminen on rakas harrastus. Toiset kokevat pelit ajanhukkana ja jopa väkivaltaista käytöstä provosoivana. Tästä huolimatta pelit löytävät nykyään tiensä yhä useamman kuluttajan arkipäiviin, ja niistä on siten muodostunut myös yksi tärkeimmistä medioista kuluttajan tavoittamiseksi.

pelimarkkinointi2
Image courtesy of imagerymajestic/FreeDigitalPhotos.net

Pelit ovat kasvaneet ilmiöksi, jonka kuluttajat kokevat omakseen kulttuurista tai maasta riippumatta. Pelit ovat huomaamattamme hiipineet osaksi myös sosiaalista elämää. Se, mikä vielä vuosikymmeniä sitten nähtiin tietokoneharrastelijoiden keskuudessa tapahtuvana pienten piirien aktiviteettina, löytyy nyt useimpien kuluttajien älypuhelimista pelisovelluksen muodossa. Älypuhelinten ja tablettien vallankumouksen myötä pelien pelaaminen on siirtynyt kotikonsoleilta ja tietokoneilta ajanvietteeksi, joka on saatavilla missä ja milloin hyvänsä. Myös pelaajien homogeenisyys on kokenut kolhun, ja pelit ovat menettäneet imagonsa nuorille miehille suunnattuina aktiviteetteina. Nykyään myös naiset ovat ottaneet pelikentän haltuunsa ja ovat yksi pelien nopeimmin kasvavista kuluttajaryhmistä.

Viihdekäytöstä markkinointityökaluksi

Markkinoijat ovat heränneet huomaamaan pelien potentiaalin markkinointikäytössä, sillä perinteiset mediaratkaisut ja markkinointiviestit eivät 2010-luvun maailmassa enää toimi samalla tavoin kuin ennen. Uusia keinoja kuluttajien tavoittamiseksi kaivataan. Pelaamisesta on tullut maailmanlaajuinen trendi, jonka pyörteisiin kuluttajat ovat hypänneet innolla mukaan, ja pelitalot ympäri maailmaa houkuttelevat parhaita pelinkehittelijöitä riveihinsä luodakseen uusia myyntimenestyksiä.

Pelitalojen lisäksi pelien menestystä ovat oppineet hyödyntämään mainonnan ja markkinoinnin ammattilaiset, jotka ovat ymmärtäneet pelien hyödynnettävyyden kuluttajan brändiin sitouttamisen työkaluna. Tv-mainokset eivät enää pure samalla tavoin kuin menneinä vuosikymmeninä, ja siten pelaamisesta on muodostunut uusi kanava tavoittaa massoittain kuluttajia maailmanlaajuisesti. Oikein suunniteltuna pelit, hauskuutensa ja elämyksellisyytensä ansioista, sitouttavat kuluttajan tehokkaasti brändiin. Sitoutuminen kasvattaa lojaaliutta brändiä kohtaan ja edesauttaa pitkäaikaisen asiakassuhteen syntyä. Tässä kiteytettynä pelimarkkinoinnin voima.

Pelimarkkinoinnilla tarkoitetaan pelien ja pelillisten ominaisuuksien hyödyntämistä markkinoinnissa; käytännössä tämä tarkoittaa markkinointitoimenpiteitä, jotka suoritetaan peleissä, niiden välityksellä, peliympäristöissä tai pelillisten elementtien avustuksella. Pelimarkkinointi on käsitteenä verrattain uusi ja hakee vielä paikkaansa ja muotoansa muiden markkinoinnin vakiintuneiden termien joukossa. Pelimarkkinoinnin alle voidaan lukea useita eri markkinoinnin muotoja, mutta käytetyimpiä ja tunnetuimpia näistä ovat mainospelit, pelinsisäinen markkinointi ja virtuaalimaailmojen hyödyntäminen markkinoinnillisesti.

Pelinsisäinen mainostus tarkoittaa markkinointiviestintää, jossa brändien ja tuotteiden markkinointiviestejä sijoitellaan kolmannen osapuolen peleihin. Mainospelit puolestaan ovat varta vasten tietyn tuotteen tai brändin mainontaan suunniteltuja pelejä. Myös virtuaalimaailmat kuten Second Life tarjoavat oivallisia markkinointimahdollisuuksia; virtuaalimaailman sisään voi mainostaulujen asettelun lisäksi vaikkapa rakentaa oman myymälän, joka tutustuttaa kuluttajan tuotteisiin ja tarjoaa tietoa tuotteista jo ennen kuin kuluttaja pääsee näkemään tuotteet omin silmin kaupan hyllyllä. Ovatpa jotkut yritykset jopa hyödyntäneet virtuaalimaailmoja myyntikanavana ja kehittäneet virtuaalimaailman sisälle ravintolan, joissa luottokortilla maksamalla voi tilata pizzan kotiovelleen toimitettuna!

Elämyksellisyys pelien voimana

Pelit ja pelimaailmat tarjoavat siis lukuisia markkinointimahdollisuuksia ja toimivat elämyksellisyytensä ansiosta erinomaisina uudenlaisina työkaluina sitouttaa kuluttaja brändiin. Pelimarkkinoinnin hyötyjä ollaan tutkittu laajasti, ja pelimarkkinoinnin hyötyinä ja mahdollisuuksina voidaan nähdä muun muassa brändi-imagon vahvistuminen, kuluttajien osallistaminen, mahdollisuus testata tuotteita virtuaalisesti, brändiluottamuksen rakentaminen, tunnettuuden parantaminen ja mahdollisuus muokata brändimielikuvia positiivisemmaksi sekä lisätä vuorovaikutusta brändin ja kuluttajan välillä.

Oikein toteutettuna pelimarkkinointi edistää yllä mainittuja seikkoja, mutta toimii myös edesauttavana tekijänä ohjaten kuluttajan seuraavalle askeleelle itse ostoprosessissa. Lisäksi pelit ja pelimarkkinointi edustavat markkinoijan näkökulmasta mahdollisuutta, ei pelkästään sitouttaa kuluttajat brändiin ja kasvattaa brändin kanssa käytävää vuorovaikutusta, vaan myös segmentoida kuluttajat peleistä kerättävien tietojen mukaan ja saada tietoa kuluttajien kiinnostuksen kohteista ja mieltymyksistä. Tämä voidaan nähdä kallisarvoisena tietona uudenlaisia kohderyhmiä tavoitteleville yrityksille.

Pelimarkkinoinnin tulevaisuus

Digitaalisten pelien toimiala on ollut noususuhdanteessa viimeiset parikymmentä vuotta, ja mobiilipelit edustavat pelialan nopeimmin kehittyvää sektoria. Angry Birdsin kaltaiset peli-ilmiöt ovat sitouttaneet kuluttajat pelimaailmoihin, ikään tai sukupuoleen katsomatta, ja pelit toimivat kanavana, jonka kautta on mahdollista tavoittaa laaja ja monipuolinen joukko kuluttajia. Nykypäivän kuluttajat ovat tottuneet saamaan tietoa nopeasti ja kommunikoimaan brändien kanssa uusilla ja luovilla tavoilla; myös peleissä ja virtuaalimaailmoissa. Uusien teknologisten ratkaisujen kuten mobiili- ja tablettilaitteiden yleistyessä tulee löytää uudenlaisia tapoja sopeuttaa brändit kuluttajien maailmaan, ja markkinoijien tulee kiinnittää huomiota uudenlaisiin kanaviin, joiden avulla tavoittaa kuluttajat.

Pelimarkkinointi on Suomessa vasta varovasti nostamassa päätään, vaikka itse peliteollisuus on yksi nopeimmin kehittyvistä ja merkittävimmistä aloista. Pelaamisen yleistyessä ja peliteollisuuden jatkaessa voittokulkuaan on peleistä tullut pysyvä osa kuluttajien elämää ja siten myös tärkeä osa modernin markkinoijan työkaluarsenaalia, jonka hyödyntämismahdollisuudet ovat lukuisat, ja joka oikein käytettynä saa kuluttajan pysymään markkinointiviestin parissa pitempään kuin yksikään muu media. Siis herätys markkinoijat, älkää unohtako pelejä – niiden supervoimat ovat  valjastettavissa myös teidän käyttöönne!

Kirjoittanut: Milla Kortesoja. Kirjoittaja opiskelee Creative Business Management -maisteriohjelmassa, ja kirjoitus perustuu hänen kandidaatin tutkielmaansa.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ajatus aiheesta “Pelit sitouttavat brändiin”