Liike-blogi Tutkimushankkeiden kuulumisia Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä
Tutkimushankkeiden kuulumisia Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä

Tulevaisuutta rakentamassa

Tervehdys teille Liike-verkkolehden lukijat. Minulla on ilo kirjoittaa ensimmäiseen Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön Liike-verkkolehteen, joka avaa meille uuden kanavan kertoa kuulumisiamme ja valottaa akateemisen maailmamme näkemyksiä ja ilmiöitä. Toivon, että tämä verkkolehti houkuttelee lisää lukijoita ja ystäviä nykyisten yksikkömme asioista kiinnostuneiden runsaaseen joukkoon.

Kasvun haasteet

Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön opiskelijamäärä jatkaa kasvuaan. Vuoden 2011 lopussa yksikössä oli tutkinto-opiskelijoita 534. Tällä hetkellä vuotuinen sisäänotto on 110. Tästä joukosta 50 ylioppilaspohjaista ja 20 tradenomien erillisvalinnan kautta tulevaa tähtää kauppatieteiden maistereiksi, joiden opintojen laatu ja sisältö vastaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän asettamia tavoitteita. Kauppatieteiden maisterikoulutus alkoi Porissa vuonna 1997, ja valmistuneet ovat sijoittuneet ja menestyneet hyvin työmarkkinoilla. Edellisten lisäksi nykyisestä sisäänotosta 40 tulee kahteen eri maisteriohjelmaan. Näistä Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmasta sekä Luovan talouden ja johtamisen maisteriohjelmasta valmistuu lähivuosina kasvava joukko maistereita. Yliopistokeskuksen eri yksiköiden tarjontaan perustuvilla opinnoilla he ovat luoneet itselleen edellytykset sijoittua tehtäviin, joiden tarve yhteiskunnassa on merkittävä nyt ja tulevaisuudessa.

Jatkuva kasvu on tuonut mukanaan myös runsaasti haasteita. Organisaatiollemme kasvu ei merkitse pelkästään keskittymistä oman yksikkömme opetuksen, tutkimuksen ja aluevaikutuksen kehittämiseen, vaan meidän on kannettava omalta osaltamme vastuuta tulevaisuudesta myös Porin yliopistokeskuksessa ja koko Satakunnan korkeakoululaitoksessa, jonka tavoitteena on mahdollistaa entistä tiiviimpi yhteistyö eri korkeakouluyhteisöjen välillä.

Kuluneen talven aikana yksikkömme organisaatiota on kehitetty pienin mutta määrätietoisin askelin muodostamalla vastuualueita, joissa valta ja vastuu henkilöityvät. Tavoitteena on pätkäprojektien sijaan luoda olosuhteet, jotka mahdollistavat vakituiset työsuhteet. Ulospäin tämä näkyy henkilöstömme laajenevana kontaktipintana niin alueellisiin, kansallisiin kuin kansainvälisiinkin toimijoihin ja sidosryhmiin. Myös sitoutuminen on oleellista. Matkalaukkuprofessorien ja -opettajien aikakaudella erityisen tärkeäksi on muodostunut henkinen läsnäolo omassa yhteisössä, mikä on akateemisessa maailmassa vielä tärkeämpää kuin fyysinen läsnäolo.

Suhteet opiskelijoihin olen kokenut mutkattomiksi. Keskusteluyhteydet toimivat hyvin niin virallisissa kuin epävirallisissakin tapaamisissa. Avoimuus suhteissamme on tärkeää, ja myös vaikeista asioista on pystyttävä keskustelemaan. Jatkossakin organisaatiomme myötävaikuttaa siihen, että opiskelijat meillä Porissa voisivat hankkia tutkinnon, oman elämän ja keskiarvon lisäksi muitakin arvoja.

Yksikkömme kivijalka

Turun kauppakorkeakoulu ja Turun yliopisto yhdistyivät vuoden 2010 alussa. Yhdistyminen toi ja tuo jatkossakin runsaasti muutoksia hallinnollisissa rutiineissa. Yliopiston strategia on vielä työn alla, mutta tähän mennessä on selkeästi käynyt ilmi, että yksikön olemassaolo yliopiston näkökulmasta on selkeästi sidoksissa alueelle tuottamaamme arvoon ja alueelta saamaamme henkiseen ja taloudelliseen tukeen. Vaikka jo pelkkä yksikön olemassaolo ja kasvu on tukenut alueen kehittymistä, tulemme pitkän tähtäimen profiloitumisessamme määrätietoisesti huomioimaan alueen erityistarpeet.

Esa Puolamäki
yksikön johtaja

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *