Kone-säätiön rahoittamassa projektissamme tutkimme ihmisten välistä yhteistyötä ja luonnonvarojen hallintaa. Lähestymme asiaa monitieteisesti eli yhdistämme kysymyksissämme ja metodeissamme sekä luonnontieteellistä evoluutiobiologista -että yhteiskuntatieteellistä näkökulmaa. Luonnonvarojen hallintaa koskevassa tutkimuksessa on siirrytty yhteisten resurssien tragediasta (tragedy of commons – Garrett Hardin 1968) hieman optimistisempaan suuntaan, minkä mukaan paikalliset toimijat pystyvät ratkaisemaan jaettuihin resursseihin liittyviä ongelmia eikä yhteisomistus aina johda resurssin romahtamiseen. Tavoitteenamme on tutkia kuinka, milloin ja miksi jaettujen luonnonvarojen hallinta toimii kestävästi paikallisten toimijoiden saadessa osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon. Tutkimme projektissamme esimerkiksi Suomen riista- ja kalavaroja, yhteismetsiä sekä urbaaneja viljelylaatikoita yhteisesti hallittavina luonnonvaroina. Lisäksi pyrimme luomaan mahdollisimman kattavan käsityksen tutkittavasta aiheesta etsien vastauksia empiirisistä tutkimuksistamme sekä yhdistäen teorioita eri aloilta.

 

Our project funded by the Kone Foundation tests the applicability of evolutionary models to the study of human decision-making processes in the context of natural resource management. Our approach is interdisciplinary, and combines research questions and methodologies from both social and natural sciences. An important methodology shared by the two disciplines is the game theoretical approach. In the global scale there has been a shift from the Tragedy of Commons approach to the Drama of Commons approach with a more optimistic view on the capacity of local stakeholders to solve problems related to common pool resource management. We are mainly interested to find out in what circumstances a stable local common pool resource management might succeed. Our empirical focus will be on the management of Finnish fish and game resources, reindeer pastures and common forests. A more theoretical focus is finding the key differences and commonalities between the theories used in different fields.