Tietosuojailmoitus

  • Käsittelyn tarkoitus

Teemme Turun Yliopistossa Biologian laitoksella tutkimusta luonnonvarojen kestävästä käytöstä sekä niiden hallinnan toiminnasta. Päätavoitteenamme on tutkia erilaisia resurssijärjestelmiä ja miten miksi ja milloin niiden käyttäminen ja hallinta toimivat sekä kuinka ihmiset onnistuvat yhteistyössä niiden hallinnassa. Tutkimusprojektin ensimmäisessä osassa tutkimme kaupungin tarjoamia viljelylaatikoita resurssina sekä pyrimme ymmärtämään minkälaisia taloudellisia sekä esimerkiksi sosiaalisia hyötyjä ihmiset saavat niistä, sekä kuinka eri viljelysryhmät eroavat toisistaan. Kyselyssä ei kerätä henkilötietoja, mutta kysytään ihmisten mieltymyksiä ja mielipiteitä yksittäisiltä ihmisiltä. Kyselyn tietoja ei ole mahdollista yhdistää henkilöön.

Käsittelyperuste

Käsittelyperuste on yleinen etu; tieteellinen tutkimus.

  • Yhteyshenkilö

Turun yliopisto, Biologian laitos: Ympäristötieteet.

Laura Tuominen (tohtoriopiskelija)

Email: laura.s.tuominen@utu.fi

Puhelinnumero: +358 45 861 6911

  • Henkilötietoryhmät

Yliopistossa noudatetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679 EU) ja siihen liittyvien lakien ja muiden säädösten vaatimuksia. Webropol hoitaa omalta osaltaan EU:n tietosuoja-asetuksen tuomat velvollisuudet.

  • Säilytysaika

Tietoja säilytetään luottamuksellisesti ja turvallisesti ja käytetään ainoastaan kyseisessä projektissa. Kyselyaineistoa ei jaeta kolmansille osapuolille. Tiedot hävitetään, kun käyttötarve on päättynyt eli väitöskirjaprojekti ja siihen liittyvät tutkimukset ovat valmistuneet.

  • Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy sinua itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä.

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

  • Palvelun käytöstä syntyy lokimerkintöjä, joita käytetään palvelun tietoturvallisuudesta huolehtimiseen, palvelun tekniseen kehittämiseen sekä vikatilanteiden havaitsemiseen, estämiseen ja selvittämiseen (Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) 138§, 141§, 144§, 272§). Lokeja säilytetään näihin tarkoituksiin tarvittava aika eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen.
  • TY tietosuojavastaava: dpo@utu.fi
  • Henkilötietojen suojaamisen periaatteet http://www.utu.fi/en/unit/university-services/it-services/information_security/Pages/Data-Security-Description.aspx